Basistraining chathulp voor CAW en JAC medewerkers

Werk jij als hulpverlener in een CAW of een JAC? Tijdens deze driedaagse training leer je hoe je aan de slag gaat met chathulpverlening, bij eenmalige gesprekken of in het kader van trajecten. Je houdt oefengesprekken, en je krijg theoretische en methodische achtergrond over de eigenheid en de mogelijkheden van chathulp.

Voorkennis is niet noodzakelijk.

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Ch@tlas - een methodiek voor chathulp in eerstelijnswelzijnswerk
Declercq, S., De Coninck, S. De Zitter, M. & Bocklandt, P.

In dit gratis e-learningpakket krijg je via vier modules stapsgewijs professioneel chatten in welzijnswerk onder de knie: 

  • de eigenheid van chathulp; 
  • de stappen in een chathulpgesprek;
  • de actoren in een chathulpgesprek;
  • specificiteit van schermlezen en schermschrijven. 

Naast kaders en do’s en dont’s vind je er veel inspirerende voorbeelden en oefeningen.

polygon icon
Een stap verder in chathulp
Van Campenhout, I., Vanderreydt, P. & Devarwaere, S.

Totnogtoe werden er enkel via ‘links’ bruggen gelegd tussen chathulplijnen.

In deze presentatie op het Congres onlinehulp getuigen Ilse van Campenhout (Nupraatikerover.be), Patrick Vanderreydt (Zelfmoord1813) en Sofie Devarwaere (Awel) over de warme doorverwijs die via de gemeenschappelijke chattool mogelijk wordt.

polygon icon
Verscheidenheid in chathulp
Dupont, M., Lernout, E. & Renty, J.

In 2018 werden dank zij een incentive van Flanders’Care drie nieuwe chathulpaanbiedingen uitgewerkt.

In deze presentatie op het Congres onlinehulp getuigen Margot Dupont (Steunpunt Adoptie) van www.a-Buddy.be, Elke Lernout (MFC Hagewinde) van www.chaterover.be en Jo Renty (Liga Autisme Vlaanderen) van Autismechat.

polygon icon
Ch@dvice Gids voor 1-op-1-chathulpverlening in eerstelijnswelzijnswerk.
Bocklandt, P., De Zitter, M., Ryckaert, A. & Vanhove, T.

Deze brochure is een resultaat van een Europees project waarbij de chathulpmethodiek wordt uitgewerkt met focus op anonieme gesprekken over seksueel misbruik.

Naast een visie op en een stappenplan voor chathulp wordt ook aandacht besteed aan wettelijke en ethische kwesties bij chathulp rond seksueel misbruik

polygon icon
Ervaren baat in éénmalige chathulp. Een driehoeksanalyse van bevraging van oproepers, beantwoorders en transcripten uit eerstelijnswelzijnswerk in Vlaanderen
Vanhove, T. & Vercaigne, C.

Dit rapport beschrijft het resultaat van een uniek onderzoek waarbij zowel hulpvragers als hulpverleners bevraagd werden over de ‘ervaren baat’ van een eenmalig chathulpgesprek.

Daarenboven werden de betreffende chatgesprektranscripten door de onderzoekers geanalyseerd.

Deze driehoeksanalyse levert verrassende resultaten.

polygon icon
Evaluatie van chatbegeleiding voor personen met een alcoholverslaving.
Vanderplasschen, W., Reculé, C. & Claeys, H.

In dit artikel op de VAD-website evalueren de auteurs het chathulpaanbod in het twaalf weken durende online begeleidingsaanbod van alcoholhulp.be.

polygon icon
Ch@dvice Reflector – hulpmiddel bij het (verder) ontwikkelen van chathulpverlening rond seksueel misbruik.
Bocklandt, P.

Deze checklist is een hulpmiddel waarbij diverse relevante domeinen bij het implementeren van chathulp rond seksueel misbruik bevraagd worden.