Blended aan de slag met jongeren en gezinnen

In deze vorming voor praktijkwerkers gaan we dieper in op wat blended hulp precies inhoudt en hoe dit ingezet kan worden. Je leert hoe blended werken vanuit de juiste kennis, vaardigheden en basishouding kan bijdragen tot het welzijn van je cliënten.

We geven je inzicht in belangrijke modaliteiten voor het combineren van de communicatiemix van face-to-face hulpverlening, beeldbellen, chatten, e-mailen, gebruik sociale netwerksites, gebruik apps en online informeren. Op basis van casussen en concrete situaties worden de voor- en nadelen verkend rond het inzetten van deze communicatiemix. Je leert hoe je in overleg met en op maat van je cliënten en binnen de krijtlijnen van jouw organisatie een goed blended hulptraject kan uitwerken.

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Blended aan de slag met www.onlinehulp-apps.be
Brulez, S., Faelens, L. & Jacobs, L.

Apps en websites, waar vind je die en hoe helpen ze je om blended aan de slag te gaan met jouw doelgroep?

polygon icon
Blended aan de slag met online tools en methodieken
Verplancke, J. & Jacobs, L.

Jana Verplancke (Arteveldehogeschool) ging in gesprek met Laura Jacobs (FARA) over het implementeren van de online keuzehulp bij ongeplande zwangerschap.

Deze presentatie werd gegeven tijdens de Inspiratiedag "Blended aan de slag als sociale professional" op 22/09/2022

polygon icon
Digitalisering in de jeugdhulp
Beelen, S. & Bocklandt, P.

Via Bandbreedte zet de Vlaamse Overheid vanuit Agentschap Opgroeien in op het versterken van blended ondersteuning van kinderen jongeren en gezinnen met focus op jeugdhulp. In dit dossier wordt het patchwork-aanbod van Opgroeien beschreven en worden uitdagingen voor de toekomst geformuleerd.