Blender 2023 - Innovatie in online en blended werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg

BLENDER - Innovatie in online en blended werken
in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg

Netwerkmoment voor hoger onderwijs, kenniscentra, werkveld en overheid

Donderdag 23 maart 2023
Van 9 tot 14 uur, netwerklunch inbegrepen.
Arteveldehogeschool, Kantienberg, Gent
Deelname is gratis

Online en blended welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg zijn in volle evolutie. Onderzoek en ontwikkeling spelen daarbij een belangrijke rol. Ze dragen bij aan duurzame innovatie en een toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod.

Tijdens deze netwerkdag/innovatietafel brengen we mensen uit verschillende werkterreinen samen: onderzoekers en ontwikkelaars uit hoger onderwijs en kenniscentra, experten uit het werkveld en overheid. Iedereen die begaan is met de ontwikkeling van online en blended werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg, is welkom.

 • Als onderzoeker zet je tijdens Blender je projecten in de kijker, en ontdek je complementair onderzoek. Je krijgt zicht op de vragen en noden op het terrein. En je vindt partners voor beloftevolle samenwerkingen.
 • Als praktijkexpert uit het werkveld en middenveld ontdek je de laatste inzichten, en grijp je kansen om de onderzoeks- en ontwikkelagenda mee te bepalen.
 • Als beleidsverantwoordelijke vind je inspiratie voor je beleidsagenda in actuele wetenschappelijke en praktijkkennis

Voor wie?

 • hoger onderwijs, kenniscentra,
 • werkveld en organisaties, koepels, werkgeversfederaties, steunpunten
 • overheid

Blender is een initiatief van Onlinehulp-Vlaanderen – een samenwerkingsverband van SAM, steunpunt Mens en Samenleving, Arteveldehogeschool, Thomas More, Howest, Online-hulpverlening.be, Psyche, en ondersteund door Vlaanderen.

Programma

Welkom vanaf 9 uur

We starten om 9.30 uur

 • Korte introductie
 • Hoe kan je online en blended werken aan meer welzijn en geestelijke gezondheid? Je krijgt een inspirerende pitch van twaalf innovatieve onderzoeks- en ontwikkelprojecten.
 • We gaan samen in gesprek over deze projecten.
 • Verkenning van de noden en toekomstplannen voor onderzoek en innovatie op dit terrein
 • Netwerklunch

Je maakt kennis met: