Professioneel chatten in welzijnswerk

Gratis e-learningmodule voor professionele chathulpverlening met focus op het eerstelijns welzijnswerk. 

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Ch@tlas – methodiek online hulp in eerstelijnswelzijnswerk
Vlaeminck, H., Vanhove, T., De Zitter, M. & Bocklandt, P.
In deze brochure wordt professionele chathulp vanuit drie invalshoeken toegelicht: een stappenplan voor het voeren van een hulpverlenend chatgesprek, de betrokken actoren in chathulp en 6 aandachtsdomeinen (taal, tekst, tekens, tempo, techniek en training). Deze methodiek kwam tot stand in samenwerking met het OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP).