Kennismaking met digitale samenwerkingstools

Heldere en duidelijke communicatie is cruciaal voor organisaties die kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning willen organiseren. Hiermee bedoelen we communicatie tussen de hulpverlener, de zorggebruiker en het netwerk, over het handelingsplan, het dossier, de facturatie, het weekprogramma….

Digitalisering biedt op dit vlak heel wat oplossingen voor welzijnsorganisaties. Maar hoe kies je nu de juiste toepassing voor jouw organisatie, en hoe implementeer je dit?

Kom kennismaken met een aantal communicatietools op onze kennismakingsdag op 3 maart 2023. Verschillende communicatiebedrijven (Mextra, Nexus en Myneva) komen hun product voorstellen. Maar niet vooraleer we handvaten meekrijgen van twee experten op het gebied van digitalisering in de zorg en welzijnssector. Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool) en Sandra Beelen van (SAM vzw) begeleiden ons om een keuze te maken voor een leverancier die past bij jouw organisatie. Na afloop voorzien we mogelijkheid om te netwerken en uit te wisselen met de sprekers en de andere SOM leden.

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Digitale Ondersteuning van Samenwerking in de Jeugdhulp.
Custers, S., Beelen, S., Bocklandt, P., Claeys, H., Drooghmans, N., Frederix, P., Vanbleu, C. & Verbruggen, V.

Onderzoek bij jongeren, hun netwerk en professionals naar de behoeften omtrent een digitaal samenwerkingsplatform voor de jeugdhulp. 70 digitale samenwerkingsplatformen werden verzameld. 9 kwaliteitsvolle platformen werden diepgaander gescreend en beschreven. Een opdracht van Vlaams Agentschap Opgroeien