Online informeren

In één dag leren hoe je vorm geeft aan online content voor je organisatiewebsite en/of nieuwsbrieven? De opleiding Online informeren zet jou op weg om je online inhouden beter en helderder tot je doelgroep te richten.

In deze ééndaagse training doorloop je gedurende een halve dag de e-learningmodule waar je onder gedompeld wordt in de eigenheid van weblezen en webschrijven. In het tweede, fysieke gedeelte ga je concreet aan de slag en leer je kritisch kijken naar jouw organisatiewebsite of elektronische nieuwsbrieven. Je krijgt de krijtlijnen van helder, doelgroepgericht en inclusief online informeren onder de knie. 

Benieuwd naar meer? Schrijf je in

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Klantgericht online informeren
Bocklandt, P. & De Zitter, M.

Twee modules van de het elearningplatform ‘OCMW N@BIJ’ bieden je kaders, inspirerende voorbeelden, do’s en don’ts om zowel inhoudelijk als wat opbouw en look & feel betreft, werk te maken van klantgerichte websites in zorg en welzijn. De voorbeelden gaan in op OCMW’s maar zijn voor vele welzijns- en zorgsectoren relevant.

De eerste module maakt werk van 'een visie op online klantgericht werken'.  De tweede module zoomt in op ‘online klantgericht informeren'.

polygon icon
HINCL - helder en inclusief online informeren over opvoeding
Bergmans, A.; Bocklandt, P.; Dewachtere, H.; Uvin, K.; Thys, T.; Travers, N. en Le Thanh, V.

In dit e-learningpakket bieden auteurs in 4 modules hands-on om kwaliteitsvol online te informeren voor zoveel mogelijk ouders:

  • vanuit een visie op online info over opvoeding;
  • weblezen en haar consequenties;
  • een balans tussen tekst beeld en audio bij online informeren;
  • online contacteren ... want informeren is geen eenrichtingsverkeer.

Hoewel de voorbeelden focussen op 'online info over opvoeding' zijn de hands-on bruikbaar voor de hele welzijns- en zorgsector.

polygon icon
Sociale media gebruiken in de hulpverlening?
Mees, A. & Brulez,S.

Annelien Mees (Howest) en Sam Brulez (SAM) getuigen over het gebruik van sociale media in de hulpverlening én over de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

Deze presentatie werd gegeven tijdens de Inspiratiedag "Blended aan de slag als sociale professional" op 22/09/2022

polygon icon
Digitalisering in de jeugdhulp
Beelen, S. & Bocklandt, P.

Via Bandbreedte zet de Vlaamse Overheid vanuit Agentschap Opgroeien in op het versterken van blended ondersteuning van kinderen jongeren en gezinnen met focus op jeugdhulp. In dit dossier wordt het patchwork-aanbod van Opgroeien beschreven en worden uitdagingen voor de toekomst geformuleerd.