Welke invloed heeft AI op kwetsbare groepen?

Artificiële intelligentie (AI) staat weer helemaal centraal in het publieke debat. Ook het sociaal werk ontsnapt niet aan de invloed van AI.

De komst van AI roept uiteraard vragen op. Zijn de huidige evoluties wel zo revolutionair? Welke kansen en risico’s houden ze in? En wanneer zal AI de rol van de mens overnemen?

Voor het sociaal werk biedt de automatisering alvast kansen.

Zo kunnen sommige toepassingen mogelijk (beperkte) psychologische ondersteuning bieden.

En onderzoekers werken aan een algoritme dat maatschappelijk werkers adviseert over de toekenning van het leefloon.

Sociale professionals zouden repetitieve taken aan de technologie kunnen overlaten en zich richten op de kern van hun werk.

Tegelijk moeten we ons ook ernstige vragen stellen over privacy en het verlies van menselijke interactie.

In dit webinar geeft dr. Katleen Gabriels een stand van zaken van de huidige technologie en over de evoluties die er nog op de plank liggen. Daarbij heeft ze bijzonder aandacht voor de invloed die AI op mensen in een kwetsbare positie zal hebben.

Over de spreker
Katleen Gabriels is moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek. Ze doceert aan de universiteit van Maastricht (FASoS, vakgroep Wijsbegeerte). Sinds 2020 is ze opleidingsdirecteur van de interdisciplinaire bacheloropleiding Digital Society.

In 2019 publiceerde ze het boek Regels voor robots waarin ze een bevlogen pleidooi houdt voor een kritische en bewustere omgang met nieuwe technologieën.