Dossier - Inspirerend digitaal sociaal werk

Download dossier in pdf
publicatiedatum: 17 november 2022

Waarom is inspirerend digitaal sociaal werk belangrijk ?

Sociaal werk, maar ook het bredere welzijnswerk en de zorg, zijn domeinen waar van nature uit minder digitaal gewerkt wordt. De algemene maatschappelijke ontwikkeling waarbij digitale toegang en digitale vaardigheden steeds bepalender worden voor mensen om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving zijn al langer een realiteit en tijdens Covid is dat plots voor iedereen enorm duidelijk geworden. De organisatie van dienst- en hulpverlening werd ingrijpend ontregeld. ‘Bereikbaar zijn’ betekende meer dan ooit ‘zoeken naar hoe we nabij kunnen zijn én blijven … als afstand de regel is.

Deze noodzaak tot nabijheid en bereikbaarheid hebben veel werkers er toe aangezet om toch te gaan experimenteren met digitale communicatie en tools. En dan zagen we plots een grote groei van allerlei digitale praktijken. We zien dat in het breed sociaal werk volop digitale tools worden ingezet. Blended werken wordt het nieuwe normaal. De sociale professional van vandaag én van morgen gaat blended aan de slag.

"Kennis van digitale tools enerzijds én hun inspirerende meerwaarde voor sociaal werk anderzijds zijn een noodzaak om verdere implementatie binnen Sociaal Werk mogelijk te maken."

Toch is blended werken of online werken nooit een doel op zich. Digitale tools en online communicatie zijn een middel om je dienst-, hulp of zorgverlening te verbeteren. Daarom is op het zien van troeven of meerwaarde-elementen van digitale hulpmiddelen een belangrijke stap, zowel voor de cliënt als voor de professional en voor organisaties.

Er is een brede variatie aan apps en tools beschikbaar maar professionals hebben soms weinig overzicht van welke kwaliteitsvolle tools er bestaan en welke digitale praktijken werken. Er is vaak te weinig doordrongen kennis is van digitale werkpraktijken én te weinig zicht op de inspirerende meerwaarde van deze digitale praktijken.

Kennis van digitale tools enerzijds én hun inspirerende meerwaarde anderzijds is een noodzaak om verdere implementatie mogelijk te maken. Blended werken zal maar écht gerealiseerd worden als de meerwaarde duidelijk is voor jou en voor je client.

Dossieroverzicht

Overzicht dossier Inspirerend digitaal sociaal werk
Wat bedoelen we met digitaal sociaal werk?
Een appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid


Maar welke apps en websites worden nu in het welzijnswerk écht gebruikt?


Het begint bij kwaliteitsvolle tools
Welke apps en tools zetten praktijkwerkers in?
Kanttekeningen / spanningsvelden bij digitalisering
Meer lezen? Achtergrondinfo en studies

Contactpersonen:

Jana Verplancke

Martine De Zitter

Dossier downloaden