Onze dienstverlening

Wat wij te bieden hebben

De partners van Onlinehulp Vlaanderen gaan graag in op jouw vragen naar onderzoek en ontwikkeling van online en blended hulp. Samen bekijken we wat we voor jou kunnen betekenen.

Zit je met een vraag?

Via het contactformulier kan je je vraag stellen. We zoeken binnen Onlinehulp Vlaanderen wie jou best kan antwoorden of met jou op zoek kan gaan naar een oplossing.

Enkele voorbeelden van vragen die we kregen

Hieronder geven we ter inspiratie een inzicht in de soorten vragen die we kregen:

 • Een organisatie die personen met een verstandelijke  beperking ondersteunt vroeg om voor haar team een overzicht te geven van mogelijkheden voor digitalisering in de zorg
 • een CKG vroeg om voor haar Raad van Bestuur een kader te schetsen over wat bij het aanbieden van online en bledned hulp allemaal komt kijken.
 • Awel vroeg advies over hoe ze hun vorming rond 'e-mailhulp' meer bledned zou kunnen maken.
 • Een CKG vroeg om deel te nemen aan een selectiecommissie voor een digitaal platform.
 • Een thuishulporganisatie vroeg advies omtrent het inzetten van beeldbellen.
 • CLB-online vroeg een vorming op maat rond het werken met onlinedagboeken
 • Een Netwerk Palliatieve Zorg vroeg naar do's en don'ts rond virtueel vrijwilligerswerk
 • Een hogeschool wilde een leidraad rond online coachen en behandelen voor haar studentenbegeleiding
 • Een beroepsvereniging voor Logopedisten vroeg een expertise-inbreng rond beeldbellen
 • Een regionaal welzijnsoverleg wilde de mogelijkheden van onlinehulp- en -dienstverlening voor eerstelijnsadvies verkennen
 • Een jeugdhulporganisatie vroeg een procesbegeleiding om een onlinehulpaanbod duurzaam te implementeren
 • Het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg vroeg input rond het implementeren van beeldbellen bij huisartsenpraktijken
 • Thuiszorgorganisaties zochten een onderzoekspartner rond het duurzaam implementeren ban beeldbellen
 • Een GGZ-organisatie vroeg een overzicht van kwaliteitsvolle chathulpapplicaties
 • Een stedelijk vormingscentrum vroeg een infosessie rond kwaliteitsvolle 'gezondheids-apps'
 • KULeuven vroeg een overzicht van kwaliteitsvolle beeldbeltools
 • Een organisatie voor ondersteuning van personen met een beperking zat met praktische en deontologische vragen rond het gebruik van MS-teams
 • Tele-Onthaal vroeg een overzicht van de evolutie van online en blended hulp voor haar vrijwilligers
 • Helder Recht wilde verkennen wat de mogelijkheden waren om samen te werken rond 'online informeren' in welzijnswerk.
 • EXPOO wenste als inbreng op een studiedag een overzicht van de eenheid en verscheidenheid in online aanbod van organisaties die ouders ondersteunen ivm opvoeding.