Training e-mailhulp

Als hulpverlener stuur je dagelijks, vaak tussendoor, mails. E-mail is een prima middel om informatie door te sturen en om af te spreken. Maar wist je dat je met e-mail ook echt jongeren en gezinnen kan ondersteunen? Je kan empathie, nabijheid en hulp bieden met woorden, zwart op wit.

In deze training e-mailhulp leer je via de e-mailhulpmethodiek hoe je je dagelijkse mails kan verbeteren zodat ze meer toegankelijk, ondersteunend en duidelijker zijn voor jongeren, gezinnen en hun netwerk.

Het programma

  • Visie op blended hulp en de positie van e-mailhulp
  • Kenmerken en meerwaarde van e-mailhulp
  • Randvoorwaarden voor kwalitatieve e-mailhulp
  • E-mailhulpmethodiek
  • Schermlezen en schermschrijven aan de hand van de dialoogmethode
  • Praktijkoefeningen, onder andere met eigen mails
  • Omgaan met moeilijke mails

De opleidingen richten zich tot alle professionelen die werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen rond welzijn. De kostprijs wordt gedragen door het project Bandbreedte. De opleidingen worden ontwikkeld en aangeboden in samenwerking met Onlinehulp Vlaanderen, SAM - steunpunt Mens en samenleving, Arteveldehogeschool en UCLL.

Voor inhoudelijke of praktische informatie kan je terecht bij bandbreedte@opgroeien.be.