Digitale competenties voor een sociaal-agogische professional

een competentiekader om blended en digitaal te werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg

De documenten hieronder zijn het resultaat van literatuuronderzoek, overleg en feedback met tal van stakeholders. In diverse 'formaten' bieden we een gemeenschappelijk kader om 'digitale competenties' van medewerkers in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg te kunnen concretiseren.

Op weg naar een kader voor digitale competenties van sociaal-agogische professionals in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg - een achtergronddocument

Dit achtergronddocument is de basisversie van het kader voor digitale competenties van de sociaal-agogische professional. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan duidelijke bronverwijzing en de opbouw van dit competentiekader.

Dit document kan je hier downloaden

Een kader voor digitale competenties van sociaal-agogische professionals

We werkten het kader voor digitale competenties van sociaal-agogische professionals uit. Je kan dit in jouw organisatie verder concretiseren.

Dit document is volop in ontwikkeling.

Dit document kan je hier downloaden

Een kader voor digitale competenties van begeleiders van kinderen, jongeren en gezinnen

In opdracht van departement Opgroeien werkten we van het kader voor digitale competenties van begeleiders van kinderen, jongeren en gezinnen uit. Je kan dit in jouw organisatie verder concretiseren.

Dit document is volop in ontwikkeling.

Dit document kan je hier downloaden