Dossiers

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Steun van je smartphone
Van Daele, T., Buelens, F. & Van Assche, E.

In dit dossier gaan de auteurs op zoek naar de mogelijkheden van zelfhulp-apps voor geestelijke gezondheid. Ze focussen vooral op waar deze te vinden zijn en wat de voorwaarden zijn om deze effectief in te zetten. Het belang van begeleiding blijkt hierbij cruciaal te zijn. Een aanvullende literatuurlijst wijst je de weg naar meer info.

polygon icon
Inspirerend digitaal sociaal werk
Verplancke, J. & De Zitter, M.

Wat werkt er nu écht inspirerend in blended welzijnswerk? Waarrond en hoe stralen sociaal werkers enthousiasme uit als ze face-to-face- en online sociaal aanbod combineren? Dit dossier geeft antwoorden door onder andere in te zoomen op digitale inclusie, een kader rond criteria omtrent wat sociaal werkers inspireert, een link naar 38 getuigenissen over sterke digitale sociaal-werkpraktijken, kanttekeningen bij digitalisering.

polygon icon
Digitalisering in de jeugdhulp
Beelen, S. & Bocklandt, P.

Via Bandbreedte zet de Vlaamse Overheid vanuit Agentschap Opgroeien in op het versterken van blended ondersteuning van kinderen jongeren en gezinnen met focus op jeugdhulp. In dit dossier wordt het patchwork-aanbod van Opgroeien beschreven en worden uitdagingen voor de toekomst geformuleerd.

polygon icon
Starten met duurzaam blended werken aan welzijn en geestelijke gezondheid
Bocklandt, P. & Claeys, H.

Het is geen evidentie om online hulp en zorg in je werking te implementeren en om een goed evenwicht tussen online en face-to-face aanbod te vinden. In dit dossier staan de auteurs stil bij ...

  • ... wat online en blended werken juist betekenen;
  • ... de vaststelling dat je er al mee bezig bent;
  • ... hoe implementatie van online hulp NIET moet (en toch vaak gebeurt);
  • ... een aanzet voor een stappenplan om blended hulp duurzaam uit te bouwen;
  • ... uitdagingen en mogelijkheden;
  • ... aandacht voor evaluatie en monitoring;
  • ... bronnen voor wie verder aan de slag wil.
polygon icon
12 uitdagingen voor blended welzijn en zorg anno 2024
Beelen, S.; Bocklandt, P.; Van Assche, E.; Vanbleu, C.; Van Daele, T. & Verplancke, J.

Op basis van 4 artikels die verschenen in het tijdschrift VIEWZ formuleren de auteurs 12 uitdagingen om optimaler blended hulp en zorg te realiseren anno 2024.