Onderzoek & Ontwikkeling

Ondersteunen van ontwikkeling en matchen van vraag en aanbod

Heel wat welzijnsvoorzieningen en zorginstellingen zijn op zoek naar kennis en expertise over thema's als onlinehulp, digitale zorg en blended werken. Het is niet altijd even duidelijk welke hogescholen, universiteiten, steunpunten of andere kenniscentra die kennis en expertise voorhanden hebben en hoe het werkveld met hen kan samenwerken. Onlinehulp Vlaanderen wil daar iets aan doen. 

Blender

Met een jaarlijks Blender - netwerkmoment willen we hoger onderwijs, kenniscentra, werkveld en overheid samenbrengen rond onderzoek en ontwikkeling in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg.

Ondersteunen van incentiveprojecten rond online en blended werken

Vanuit Onlinehulp-Vlaanderen staan we ook in voor de ondersteuning van de incentiveprojecten rond blended werken aan welzijn en gezondheid.

We spelen ook graag in op jouw vraag:

Werk jij in de brede sociale, welzijns-, of gezondheidssector en ben je op zoek naar onderzoekers en ontwikkelaars met expertise in online- en blended hulp? Heb je een vraag of een voorstel voor een onderzoeks- en/of ontwikkelingsproject? Of zoek je ondersteuning  bij het

  • ontwikkelen van een nieuw digitaal aanbod?
  • uitvoeren van een effectmeting over bestaande hulp?
  • verkennen van de behoefte rond een nieuwe digitale tool?
  • zoeken naar draagvlak of een netwerk?

Onlinehulp Vlaanderen zoekt graag met je mee.