Onderzoek & Ontwikkeling

Matchen van vraag en aanbod

Heel wat welzijnsvoorzieningen en zorginstellingen zijn op zoek naar kennis en expertise over thema's als onlinehulp, digitale zorg en blended werken. Het is niet altijd even duidelijk welke hogescholen, universiteiten, steunpunten of andere kenniscentra die kennis en expertise voorhanden hebben en hoe het werkveld met hen kan samenwerken. Onlinehulp Vlaanderen wil daar iets aan doen. 

Werk jij in de brede sociale, welzijns-, of gezondheidssector en ben je op zoek naar onderzoekers en ontwikkelaars met expertise in online- en blended hulp? Heb je een vraag of een voorstel voor een onderzoeks- en/of ontwikkelingsproject? Of zoek je ondersteuning  bij het

  • ontwikkelen van een nieuw digitaal aanbod?
  • uitvoeren van een effectmeting over bestaande hulp?
  • verkennen van de behoefte rond een nieuwe digitale tool?
  • zoeken naar draagvlak of een netwerk?

Onlinehulp Vlaanderen zoekt graag met je mee.