Ontwikkeling & Onderzoek

In welzijnswerk en zorg wordt heel wat onderzocht en ontwikkeld. Hogescholen en universiteiten, maar ook steunpunten en andere kenniscentra hebben een rijke traditie van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Thema's als onlinehulp, digitale zorg en blended werken blijven in dit onderzoeksveld evenwel een beperkte niche.

Een beperkt onderzoeks- en ontwikkelingsaanbod

In Vlaanderen hadden de hogescholen als eerste aandacht voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten rond onlinehulp in welzijn en gezondheid. Als beroepsgerichte opleidingen hadden ze interesse voor de eigenheid van professionele digitale communicatie. 

Klik in de mediatheek op de focus ‘onderzoek’ of ‘ontwikkeling’ voor een overzicht van recente projectresultaten.

Via media toevoegen’ kan je eigen projectrealisaties indienen.

Vraag en aanbod rond ‘onderzoeks- en ontwikkelingsvragen’ matchen

Of het nu gaat om

  • Het ontwikkelen van een nieuw digitaal aanbod,
  • Het uitvoeren van een effectmeting over bestaande hulp,
  • Het verkennen van de behoefte rond een nieuwe digitale tool,
  • Of om het zoeken naar draagvlak of een netwerk 

Waar vind je kenniscentra die je daarbij willen ondersteunen of dit voor jou willen realiseren?

Of omgekeerd? Hoe vinden onderwijs- en onderzoeksinstellingen en kenniscentra relevante onderzoeks- en ontwikkelvragen voor bachelor- of masterproeven, doctoraatsonderzoek of projectmatig wetenschappelijk onderzoek?

Kortom - hoe vinden vraag en aanbod elkaar? Het begin van een antwoord op deze vragen bieden we met Blender. 

Blender – innovatietafel voor online en blended sociaal werk, welzijnswerk en zorg

Onlinehulp Vlaanderen organiseerde in maart 2022 de eerste editie van ‘Blender – innovatietafel voor online en blendend sociaal werk, welzijnswerk en zorg’. Een initiatief gericht op onderwijs- en onderzoekscentra, steunpunten, koepels en belangenverenigingen.

Dit zijn de prioritaire onderzoeksthema’s voor de komende jaren volgens de deelnemers 

De onderzoeksprioriteiten die de deelnemers bepaalden werden gevoed door de aanbevelingen uit 10 recente Vlaamse studies naar online en blended hulp in welzijnswerk en zorg.

Op basis van deze prioriteitenlijst blijkt een grote nood aan onderzoek naar de mogelijkheden om organisaties en overheden te stimuleren in het ontwikkelen van een blended aanbod. Verder is er nood aan meer onderzoek naar de specificiteit van een blended hulpaanbod. Onderzoek naar die combinatie van fysiek en online aanbod is op heden beperkt. 

Dit zijn de prioritaire ontwikkelingsthema’s om verder op te focussen

De belangrijkste prioriteit hier is en blijft het ontwikkelen van een gedragen visie op blended werken in welzijnswerk en zorg en de zoektocht naar de positie van een online aanbod daarin.

Waar vind je onderzoekers en ontwikkelaars met expertise in online- en blended hulp?

Hogere onderwijsinstellingen met opleidingen voor zorg en welzijnsprofessionals maken op hun websites hun onderzoeks-, ontwikkelings-, en dienstverleningsaanbod bekend. In de meeste gevallen vind je daar de nodige contactgegevens en kan je rechtstreeks contact opnemen om je onderzoeks- of ontwikkelingsvraag te bespreken.

Contactgegevens van de onderzoekspartners van Onlinehulp Vlaanderen


Heb je een vraag of een voorstel voor een onderzoeks- en/of ontwikkelingsproject? Laat het ons weten via het contactformulier.

En dan is er ook nog Blikopener

Blikopener is een initiatief van de Vlaamse Hogescholenraad Vlhora. Via Blikopener kom je in een netwerk van meer dan 2000 onderzoekers van Vlaamse hogescholen. Ze helpen je verder bij de speurtocht naar oplossingen voor praktijkgerichte problemen of vragen. Vraagverheldering, eerstelijnsadvies, geschikte partners samenbrengen … ook rond online en blended hulp in welzijn en gezondheid.