Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Jaar
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Blended hulpverlening in de praktijk: chatten kan stap naar echt gesprek verkleinen
2023
Denayer, I. & Van der Cam, M.

Digitalisering laat zich overal voelen, ook in het contact tussen hulpvrager en hulpverlener. Maar is dat chatten en mailen niet heel onpersoonlijk? Iwein Denayer (CAW Halle Vilvoorde) combineert al lang online en face-to-facehulpverlening. Hij vertelt hoe hij blended hulp inzette bij een vroegere cliënt. Marie Van der Cam (SAM, steunpunt Mens en Samenleving) geeft nadien vijf tips over blended hulp.

polygon icon
Starten met duurzaam blended werken aan welzijn en geestelijke gezondheid
2023
Bocklandt, P. & Claeys, H.

Het is geen evidentie om online hulp en zorg in je werking te implementeren en om een goed evenwicht tussen online en face-to-face aanbod te vinden. In dit dossier staan de auteurs stil bij ...

  • ... wat online en blended werken juist betekenen;
  • ... de vaststelling dat je er al mee bezig bent;
  • ... hoe implementatie van online hulp NIET moet (en toch vaak gebeurt);
  • ... een aanzet voor een stappenplan om blended hulp duurzaam uit te bouwen;
  • ... uitdagingen en mogelijkheden;
  • ... aandacht voor evaluatie en monitoring;
  • ... bronnen voor wie verder aan de slag wil.
polygon icon
Trainingen in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg - Impact meten.
2023
Van Daele, T., de Regt, D., Van der Cam, M., Claeys, H., Custers, S., Beelen, S.

Dit instrument bevat een eenvoudig aanpasbare vragenlijsten om op korte en op lange termijn de impact van trainingen te meten.

polygon icon
Het inzetten van digitale tools in de jeugdhulp
2023
Verplancke, J.; Vanbleu, C. & Bocklandt, P.

In dit artikel beschrijven de auteurs 13 handvaten en uitdagingen voor (het ontwikkelen van) een blended aanbod in de jeugdhulp.

polygon icon
Barometer digitale inclusie 2022
2022
Faure, L., Brotcorne, P., Vendramin, P., Mariën, I.

Technologie verandert onze samenleving in ijltempo. Maar niet iedereen surft vlot mee op de digitale golf. Uit de Barometer voor digitale inclusie 2022 blijkt dat de digitalisering van onze maatschappij is toegenomen. Meer dan ooit hebben burgers toegang tot digitale technologie en maken ze gebruik van digitale diensten. Dit vertaalt zich echter niet in een toename van de digitale vaardigheden. Bovendien profiteren mensen die sociaal-economisch en cultureel kwetsbaar zijn minder van de toenemende digitalisering dan de bevoorrechte personen. 

polygon icon
De toegankelijkheid van sociale dienstverlening in Antwerpen: wat is er veranderd na de coronamaatregelen en waar willen we naartoe?
2023
Cools, P., Sebrechts, L. & Van Gucht, J.

Dit onderzoek toont de evoluties in de diversiteit aan contactvormen die sociale professionals 'veel' gebruiken in hun contacten met cliënten in Antwerpen. Tevens werd gepolst welke contactvormen volgens sociale professionals het meest geschikt zijn voor specifieke hulpvragen of vormen van begeleiding.

polygon icon
Mensgericht digitaliseren - begeleidingstraject voor teams in digitale verandering
2022
Rasschaert, I., Apers, C., Wullaert, D. & Eynikel, J.

Deze website biedt bouwstenen voor een begeleidingstraject met nadruk op het menselijke proces van het organiseren van digitale transformatie. De belangrijkste invalshoeken zijn: wie is betrokken bij dit 'ecosysteem'?, collectieve visie-ontwikkeling, cultuur en waarden én een waarderend veranderproces. Hoe wel het focust op KMO's toch ook heel bruikbaar voor welzijnswerk en zorg.

polygon icon
Gids Expeditie Sociale Technologie
2023
Nieuwboer, C., Schell-Kiehl, I. & van Dam, K.

Dee gids verzamelt verkenningen rond sociaal werk en sociale technologie. Een boeiende, overzichtelijke  zoektocht naar verbindingen tussen sociaal werk en domotica, kunstmatige intelligentie, online communicatie, robotica, serious games, surveillance, virtual reality, wearables en veranderingsmogelijkheden.

polygon icon
Blender - Innovatie in online en blended werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg
2023
Beelen, S.

Online en blended welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg zijn in volle evolutie. Onderzoek en ontwikkeling spelen daarbij een belangrijke rol. Blender verbindt onderzoekers, ontwikkelaars, werkveld, middenveld en overheid en draagt zo bij aan duurzame innovatie. Deze algemene intro is een bijdrage aan Blender 2023 door Sandra Beelen, stafmedewerker bij SAM.

polygon icon
De toegankelijkheid van de sociale dienstverlening na de coronamaatregelen.
2023
Cools, P.

De toegankelijkheid van sociale diensten in Antwerpen na corona en het belang van een e-inclusief en complementair digitaal aanbod. Een bijdrage aan Blender 2023 door Pieter Cools, onderzoeker aan AP hogeschool.

polygon icon
OnlinePsyHulp
2023
Claeys, H.

Wat is OnlinePsyHulp en waarom is een wetenschappelijke onderbouwing van een digitaal begeleidingsaanbod in de geestelijke gezondheidszorg zo noodzakelijk? Een bijdrage aan Blender 2023 door Herwig Claeys, bezieler en project-verantwoordelijke.

polygon icon
Connect-Team
2023
Van Acker, K.

Hoe kan een digitaal platform bijdragen tot meer verbinding tussen vaders en hun kinderen? Op die vraag gaf Connect-Team een antwoord. Een bijdrage aan Blender 2023 door Kaat Van Acker, onderzoeker bij Odisee. 

polygon icon
B-Adult
2023
Raymaekers, A.

B-Adult is een project dat de brug slaat tussen onderzoek en ontwikkeling in cocreatie met het werkveld. Wat is de werkzaamheid van blended care tijdens het transitiemoment waarbij jongeren op hun 18 de jeugdhulp verlaten? Een samenwerking tussen Jeugdzorg Emmaüs, Liquid, KULeuven en Universiteit Amsterdam. Een bijdrage aan Blender 2023 door Ana Raymaekers, onderzoeker aan KULeuven.

polygon icon
LifeCity en LifeTree
2023
De Wilde, J.

Onderzoekers van het onderzoeksproject FAITH ontwierpen in cocreatie met het werkveld een digitale toepassing die kan worden ingezet bij de begeleiding van jongeren. Joke De Wilde, projectleider en onderzoeker aan de HoGent vertelt ons waarom deze apps een meerwaarde bieden aan iedereen die met jongeren werkt. Een bijdrage aan Blender 2023 door Joke De Wilde, onderzoeker bij HoGent

polygon icon
Online beslishulp Solentra
2023
Jame, B.

Solentra biedt gespecialiseerde psychische zorg aan mensen met een vluchtachtergrond. Samen met Thomas More Hogeschool ontwikkelden ze een online screeningstool die een betere doorverwijzing naar het aanbod van Solentra moet mogelijk maken. Een bijdrage aan Blender 2023 door Benji Jame, klinisch psycholoog bij Solentra

polygon icon
Keuzehulp ongepland zwanger
2023
Alens, K.

Waarom koos Fara voor het ontwikkelen van een digitale keuzehulp bij ongeplande zwangerschap? Wat zijn hun ervaringen en lessons learned na één jaar? Een interview voor Blender 2023 met Katleen Alens, stafmedewerker van Fara.

polygon icon
Digi-Act
2023
De Zitter, M.

Digitale innovatie en inclusie voor mensen met een beperking. Deze presentatie werpt een blik op de uitdagingen bij het aanbieden van dagbesteding via een digitaal platform aan mensen met een verstandelijke beperking en bij het inzetten op e-inclusie voor deze doelgroep. Een bijdrage aan Blender 2023 door Martine De Zitter is projectleider vanuit de Arteveldehogeschool - Sociaal werk.

polygon icon
Familielink
2023
Wintmolders, M.

Familielink is een digitale toepassing gericht op blended hulp aan ouders en kinderen. Dit project werd ontwikkeld door KULeuven en Thomas More. Een bijdrage aan Blender 2023 door Marlies Wintmolders, onderzoeker bij KU Leuven.

polygon icon
Hefbomen hybride gezinszorg
2023
Bocklandt, P.

Wat zijn de mogelijkheden voor thuiszorgaanbieders om naast zorg aan huis een beeldbelaanbod voor hun klanten te voorzien?  I-mens, Familiehulp en Zorgband Leie en Schelde werkten dit aanbod uit en Arteveldehogeschool leverde hierbij het onderzoek 'Hefbomen voor hybride gezinszorg'. Een bijdrage aan Blender 2023 door Philippe Bocklandt, docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool - Sociaal werk.

polygon icon
Telelogopedie en teleaudiologie voor kinderen ≤ 12 jaar : Een richtlijn
2023
Vanderauwera, J., Vanden Bempt, F. & D’haenens W.

Hoe kunnen logopedisten en audiologen telepraktijk effectief inzetten bij kinderen tot 12 jaar? Met deze vraag gingen onderzoekers van Thomas More, UC Louvain en U Liège aan de slag. De aanleiding vormde de pandemie die maakte dat telepraktijk noodgedwongen werd ingezet.  Een bijdrage aan Blender 2023 door Wendy D'haenens van Thomas Morehogeschool en professor Jolijn Vanderauwera en Femke Vanden Bempt van de UC Louvain.