Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Jaar
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Weerbaar online - Online agressie bij personen met een lagere emotionele ontwikkeling
2023
Drooghmans, N. & Frederix, P.

Deze praktische gids biedt jou als professional handvaten en tips over hoe je kan omgaan met online agressie vanuit het kader van emotionele ontwikkeling.

polygon icon
Handelingskader Omgaan met online risico’s vanuit het denkkader emotionele ontwikkeling
2021
Frederix, P.; Drooghmans, N. & Vandries, T.

In deze handleiding zoeken de auteurs vanuit de emotionele ontwikkeling van jongeren een antwoord op het gedrag dat kwetsbare jongeren stellen wanneer zij geconfronteerd worden met online risico’s. De auteurs willen hiermee begeleiders, leerkrachten en andere hulpverleners een handelingskader aanreiken dat zij in de praktijk kunnen toepassen.

polygon icon
imec.digimeter 2023
2024
De Marez, L; e.a.

Imec.digimeter is dé studie om digitale transformatie bij Vlamingen in de brede zin van het woord jaarlijks in kaart te brengen. Dit doen de auteurs om zowel de burger, beleid, kennisinstellingen als industrie inzicht te geven in veranderende behoeften, gewoontes en attitudes. Hiermee bieden ze een houvast in onze snel veranderende digitale maatschappij - niet in het minst voor de ontwikkelaars en aanbieders van een digitaal aanbod.

polygon icon
Mediawijsheidsnood: Nodendetectie en aanbevelingen betreffende het ondersteunen van mediawijsheid door professionals in de niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.
2019
Nijs, D., & Drooghmans, N.

Davy Nijs en Nathalie Drooghmans (UCLL) gingen op zoek naar de noden en uitdagingen op vlak van (digitale) mediawijsheid binnen welzijnsorganisaties. In dit artikel presenteren ze vijf vaststellingen en uitdagingen, en vijf aanbevelingen voor beleidsmakers, het management, professionals, opleidingen en onderzoekscentra.

polygon icon
Digitalisering: hoe houden we sociaal werk toegankelijk voor iedereen?
2024
Barki, F.; Mehdaoui, F. & Bocklandt, P.

In voorbereiding op het Europees Sociaal Werk Congres in april 2024 in Brugge gaat presentator Farida Barki in gesprek met Farah Mehdaoui - opbouwwerker digitale inclusie bij SAAMO Antwerpen en met Philippe Bocklandt - onderzoeksmedewerker onlinehulp bij de Arteveldehogeschool. Centraal thema is het werken aan digitale inclusie in functie van meer welzijn en betere zorg.

polygon icon
Digitale buurtplatforms: tool voor zorg- en welzijnsprofessionals?
2024
Pless, S.

Deze presentatie zoomt in op de vraag welke meerwaarde buurtplatformen zoals Hoplr, Helpper, Give-a-day, ... kunnen hebben voor het stimuleren van burenhulp. Deze presentatie is een bijdrage aan Blender 2024 door Sam Pless, onderzoeksmedewerker aan de UCLL.

polygon icon
Op weg naar een kader voor digitale competenties van sociaal-agogische competenties
2024
Bocklandt, P.

Dit kader in ontwikkeling zet je op weg om concreter te bepalen welke digitale competenties je verwacht van je medewerkers. Een bijdrage aan Blender 2024 door Philippe Bocklandt, medewerker van Mens, Samenleving & Digitalisering aan de Arteveldehogeschool.

polygon icon
Verlaagd welzijn bij zorg- en hulpverleners - technologie in de strijd
2024
Van de Eynden, A. & De Witte, N.

Over het inzetten van technologische mogelijkheden bij het zorg dragen voor welzijn voor hulpverleners en zorgverstrekkers. Een bijdrage aan Blender 2024 door Annelies Van den Eynden van Provincie Antwerpen en Nele De Witte van de Thomas Morehogeschool.

polygon icon
Emoties en symptomen online registreren
2024
Mestdagh, M.

Hoe online zo optimaal mogelijk emoties en symptomen online registreren en daarop feedback geven. Een bijdrage aan Blender 2024 door Merijn Mestdagh, onderzoeksmedewerker aan KULeuven en co-founder van m-path.

polygon icon
Artificiële Intelligentie in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg
2024
Vanhove, T.

Welke uitdagingen en belemmeringen zijn er in verband met artificiële intelligentie voor welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg? Een bijdrage aan Blender 2024 door Tim Vanhove, medewerker van Mens, Samenleving & Digitalisering aan de Arteveldehogeschool.

polygon icon
Evaluatie van de incentiveprojecten online en blended hulp
2024
Verplancke, J., Van Daele, T. & Bocklandt, P.

Een schets van de resultaten van het evaluatie-onderzoek van de Flanders'Care incentiveprojecten onlinehulp. Een bijdrage aan Blender 2024 van Jana Verplancke, medewerker van Mens, Samenleving en Digitalisering aan de Arteveldehogeschool

polygon icon
In verbinding
2024
Stinckens, N.

Een online module voor jongeren die moeilijker sociaal contact leggen. Een bijdrage aan Blender 2024 door Nele Stinckens van QIT-online

polygon icon
Aan de slag met virtual reality
2024
Coene, P.

Een getuigenis over het verbinden van warme zorg met technologie via virtual reality. Een bijdrage aan Blender 2024 door Phaedra Coene van Nektari

polygon icon
Moonbird
2024
Vermeylen, S.

Moonbird is ontwikkeld als ademhalingscoach met realtime biofeedback over je hartslag. Een bijdrage aan Blender 2024 door Sascha Vermeylen.

polygon icon
Zorgproeftuin LiCalab - anders werken via innovatie en participatie
2024
Weyers, G.

Een grensoverschrijdend programma om innovatie in de zorg op de werkvloer te ondersteunen, coachen en begeleiden. Een bijdrage aan Blender 2024 door Glenn Weyers van Licalab - Thomas Morehogeschool

polygon icon
Ch@t-youth
2024
Dewaele, A.

Een impressie van een internationaal uitwisselingsproject in verband chathulp bij jongeren in Europa - met partners uit Finland, Hongarije, Spanje en België. Een bijdrage aan Blender 2024 door Alexis Dewaele, onderzoeker en prof aan UGent.

polygon icon
Blender 2024 - innovatie in online en blended werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg
2024
Beelen, S.

Online en blended welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg zijn in volle evolutie. Onderzoek en ontwikkeling spelen daarbij een belangrijke rol. Blender verbindt onderzoekers, ontwikkelaars, werkveld, middenveld en overheid en draagt zo bij aan duurzame innovatie. Deze algemene intro is een bijdrage aan Blender 2024 door Sandra Beelen, stafmedewerker bij SAM.

polygon icon
Jaarverslag 2023 e-inclusie Gent
2024
District 09

Dit jaarverslag bevat veel inspirerende praktijken over drie thema's:

  • digitale dienstverlening gebruiksvriendelijk maken;
  • zorgen dat burgers en medewerkers digitaal meekunnen;
  • digitale inclusie aanjagen en regisseren.

Tenslotte bevat dit jaarverslag beleidsaanbevelingen voor 2026-2031

polygon icon
12 uitdagingen voor blended welzijn en zorg anno 2024
2024
Beelen, S.; Bocklandt, P.; Van Assche, E.; Vanbleu, C.; Van Daele, T. & Verplancke, J.

Op basis van 4 artikels die verschenen in het tijdschrift VIEWZ formuleren de auteurs 12 uitdagingen om optimaler blended hulp en zorg te realiseren anno 2024.

polygon icon
Oud en digitaal: realiteit of utopie?
2023
Campens, J. e.a.

Dit boek belicht het gebruik van internet en digitale toestellen door ouderen in de periode tussen 2004 en 2021. Het resultaat is een uniek inzicht in digitale uitsluiting. Gastauteurs brengen inspirerende inzichten over de rol van warme experten, instructieve steun van ICT-lesgevers, cursussen digitale vaardigheden, ...