Privacy

Jouw privacy is ook voor ons belangrijk.

We behandelen jouw persoonlijke gegevens dan ook met grote zorgvuldigheid en wij dragen zorg voor de beveiliging ervan. Deze website is eigendom van de partners van onlinehulp-vlaanderen. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de partners van onlinehulp-vlaanderen of rechthoudende derden.

Bij betwistingen van de inhoud of de intellectuele eigendomsrechten van inhoud op de website kan je ook via het contactformulier schriftelijk een vraag of klacht doorsturen. Dergelijke opmerkingen zullen door ons met de hoogste prioriteit en zorgvuldigheid behandeld worden.

De informatie op deze website is enkel informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

onlinehulp-vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop onze website. Een link naar een website of naar andere digitale inhoud kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud ervan en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Privacy

Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt onlinehulp-vlaanderen zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden. We streven er naar te voldoen aan de wetgeving betreffende de privacy die op ons van toepassing is. Daarnaast zijn we bezig de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zo kan je op onze website een contactformulier invullen of zelf bijdragen voor de mediatheek of voor de agenda aanbieden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Eventuele opgegeven persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres zullen uitsluitend door ons worden gebruikt in het kader van een goede dienstverlening en met betrekking tot diensten waarin je interesse toonde of diensten en producten die daar nauw bij aansluiten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij volgens de politie sprake is van acute dreiging of dat door de rechter wordt afgedwongen.

Jouw clickgedrag

Op deze site worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan sitebezoekers verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van haar diensten kunnen wij gebruik maken van cookies. Dit is een bestandje met gegevens dat je computer ontvangt wanneer je onze website bezoekt. Er zijn diverse soorten cookies:

Functionele cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. (Een functionele cookie is bijvoorbeeld het opslaan van de producten die de bezoeker van een webshop in het winkelmandje plaatst.)

Google Analytics

We gebruiken cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's ze bekijken, waar ze vandaan komen, waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. Analytics cookies mogen zonder voorafgaande toestemming worden geplaatst.

Blokkeren van cookies

De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Achteraf verwijderen cookies

Na het bezoek aan de website kun je ervoor kiezen de cookies van je computer verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.

Wijzigingen

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Wij hopen je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en de Europese AVG die op 26/05/2018 in werking treedt, beschik je als gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. We verbinden ons ertoe hier binnen de wettelijke termijn gevolg aan te geven. Ook als je vragen of opmerkingen hebt, dan horen we die graag.