Over ons

Onlinehulp Vlaanderen is het expertisenetwerk voor ondersteuning, onderzoek en ontwikkeling van online en blended werken in het domein welzijn, volksgezondheid en gezin. We bieden antwoord op vragen van welzijns- en zorgprofessionals en beleidsmakers naar informatie en advies, methodieken, implementatie, competentiebevordering en beleidsontwikkeling in zake online en blended hulp. Als expertisenetwerk verbinden we 

  • Sociale, welzijns- en zorgprofessionals ​
  • Onderwijs- en onderzoeksinstellingen ​
  • Steunpunten en koepelorganisaties ​
  • Beleidsmakers in welzijn en gezondheid ​
  • ICT ontwikkelaars die zich richten op de welzijns- en gezondheidssector​

Onlinehulp Vlaanderen is een samenwerking tussen


Mens, Samenleving en Digitalisering
Jana Verplancke, Philippe Bocklandt, Marlies Debrael, Martine De Zitter, Lien Faelens, Charlotte Vanbleu en Tim Vanhove


Online- en blended hulpverlening
Sandra Beelen, Marie Van der Cam & Sam Brulez

Toegepaste Psychologie
Annelien Mees & Elke Baten

Psychologie, Technologie en Samenleving
Tom Van Daele & Eva Van Assche


Herwig Claeys

Olaf Mindermann


Met de steun van


Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin