Over ons

Onlinehulp Vlaanderen is een samenwerking tussen

Opleiding bachelor Sociaal Werk
Philippe Bocklandt, Martine De Zitter, Jana Verplancke & Charlotte Vanbleu

Opleiding bachelor Toegepaste Psychologie     
Annelien Mees

Herwig Claeys

Sandra Beelen, Marie Van der Cam & Sam Brulez

Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving
Tom Van Daele & Eva Van Assche

Olaf Mindermann


Met de steun van


Vlaamse Overheid - Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin