Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Jaar
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Internet and mobile-based psychological interventions: applications, efficacy and potential for improving mental health. A report of the EFPA e-health taskforce
2018
Ebert, D. D., Van Daele, T., Nordgreen, T. Karekla, M., Compare, T. A., Zarbo, C. & Baumeister, H.

De auteurs rapporteren vanuit de Taskfoce E-Health van de European Federation of Psychologists'Association over het gebruik van online psychologische interventies in de geestelijke gezondheidszorg.

polygon icon
Objective user engagement with mental health apps: systematic search and panel-based usage analysis.
2019
Baumel, A., Muench, F., Edan, S., & Kane, J. M.

In dit artikel in de 'Journal of medical internet research' presenteren de onderzoekers objectieve gegevens over gebruikersbetrokkenheid bij populaire apps voor de geestelijke gezondheidszorg.

polygon icon
Sociale media gebruiken in de hulpverlening?
2022
Mees, A. & Brulez,S.

Annelien Mees (Howest) en Sam Brulez (SAM) getuigen over het gebruik van sociale media in de hulpverlening én over de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

Deze presentatie werd gegeven tijdens de Inspiratiedag "Blended aan de slag als sociale professional" op 22/09/2022

polygon icon
Blended werken in het CAW en in het CGG
2022
Nicolaï, M. & Faelens, L.

Uitwisseling en inspiratie over blended werken in het CAW (Centrum Algemeen welzijnswerk) en het CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidzorg).

Deze presentatie werd gegeven tijdens de Inspiratiedag "Blended aan de slag als sociale professional" op 22/09/2022

polygon icon
Blended aan de slag met online tools en methodieken
2022
Verplancke, J. & Jacobs, L.

Jana Verplancke (Arteveldehogeschool) ging in gesprek met Laura Jacobs (FARA) over het implementeren van de online keuzehulp bij ongeplande zwangerschap.

Deze presentatie werd gegeven tijdens de Inspiratiedag "Blended aan de slag als sociale professional" op 22/09/2022

polygon icon
Wat heb je nodig om blended aan de slag te gaan?
2022
Van der Cam, M., Henneau, P., Hensbergen, R. & Augustijnen, E.

Een kader uitwerken om blended aan de slag te gaan als sociale professional, je competenties te verhogen, veilige communicatiekanalen te gebruiken, hard- en software te regelen. Hoe pak je dat aan?

polygon icon
Blended aan de slag met www.onlinehulp-apps.be
2022
Brulez, S., Faelens, L. & Jacobs, L.

Apps en websites, waar vind je die en hoe helpen ze je om blended aan de slag te gaan met jouw doelgroep?

polygon icon
Digitaal sociaal werk. Sterke praktijken in de kijker.
2022
Verplancke, J. & Beelen, S.

Het PWO-project SWIPE bracht 38 straffe digitale sociaal werkpraktijken in beeld.  De centrale vraag was – wat maakt nu dat iets werkt en wat maakt dat praktijkwerkers ermee aan de slag willen gaan? 

Deze presentatie werd gegeven tijdens de Inspiratiedag "Blended aan de slag als sociale professional" op 22/09/2022

polygon icon
Online hulpverlening bij Alcoholhulp.be blijkt effectief vanuit onderzoek.
2022
Ans Vangrunderbeek, Ann Raveel, Catharina Matheï, Herwig Claeys, Bert Aertgeerts, Geertruida Bekkering

In een real-life onderzoek bij Alcoholhulp bleken zowel de online zelfhulp als de (chat)begeleiding effectief voor het reduceren of stoppen van alcoholgebruik. De resultaten zijn duidelijk beter indien er professionele begeleiding is. Goede voorspellers van een gunstig resultaat zijn: 

  • 1/ de intentie om te stoppen met drinken vanaf de start van de behandeling, 
  • 2/een lager alcoholgebruik bij aanvang, en 
  • 3/ meer opdrachten in het programma uitvoeren. 

De grootste verandering in het drinkpatroon vond plaats tijdens de eerste zes weken.

polygon icon
Kinderen, jongeren en gezinnen blended ondersteunen - een advies over visie en positie
2022
Bocklandt, P. & Beelen, S. (red.)

Op vraag van het Agentschap Opgroeien werkten 23 adviesgroepsleden uit het brede jeugdwelzijnswerk voorstellen uit voor het ontwikkelen van een visie op blended ondersteunen van kinderen, jongeren en gezinnen én van de positie van een digitaal aanbod daarbinnen.

1 kernidee, 20 adviezen, 64 actievoorstellen en een 'call to action' dagen uit om duurzaam werk te maken van blended ondersteuning in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid.

polygon icon
Deel IT - handleiding voor organisatoren
2020
Repair & Share vzw

Deze handleiding beschrijft stap voor stap het ontwikkelen van een uitleendienst van tweedehands laptops. Daarbij is er aandacht voor het concept, de praktische organisatie, de vrijwilligers- en buddywerking, infrastructruur, communicatie en lerende netwerken. 

polygon icon
Digitale tools in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg: kansen en uitdagingen
2020
Stinckens, N.; Missiaen, C. & Van Daele, T.

In dit artikel in het Tijdschrift Klinische Psychologie schetsen de auteurs een stand van zake van huidige 'evidentie' rond digitale tools in de ggz. Ze benoemen kansen maar wijzen vooral op de afwachtende houding van professionals en op de grote behoefte aan ondersteuning en inspiratie bij het inzetten van digitale tools. Ze staan ook stil bij de (voorwaarden voor) blended hulp.

polygon icon
De rol van sociaal werk in de digitaliserende samenleving
2021
Broekhuis, T. & Ketel, J.

De auteurs zoomen in dit artikel vanuit MOVISIE - Nederland in op drie uitdagingen voor sociaal werkers:

  • focussen op de gevolgen en de aanpak van de digitale kloof
  • zelf digivaardig en vakbekwaam zijn (om online issues te zien en aan te pakken)
  • het vergroten van de online weerbaarheid van cliënten.

Daarvoor zijn kennis, vaardigheden en houdingen nodig.

polygon icon
Legt digitalisering extra druk op schouders van kinderen?
2022
Bendadi, S.

In dit artikel op Sociaal.Net breekt de auteur een lans om aandachtig te zijn als kinderen allerlei digitale taken van hun ouders overnemen. Ze betoogt dat niet zozeer de praktische online klussen lastig zijn, maar wel de emotionele impact die bij deze taken komt kijken. Dit artikel combineert inzichten van experts met getuigenissen.

polygon icon
Blended werken in sociaal werk
2022
Bocklandt, P.

In dit artikel in het tijdschrift VIEWZ wordt duidelijk hoe in de Covid-pandemie een rijke verscheidenheid aan onlinetools werd ingezet in het sociaal werk ... omdat er een sense-of-urgency was. De auteur maakt concreet hoe 'het werken aan pijnpunten in je organisatie' én 'inspirerende getuigenissen van online of blended hulp' ook in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat de mix van online en fysieke hulp duurzaam kan geïmplementeerd worden.

polygon icon
38 inspirerende digitale praktijken voor sociaal werk
2022
Verplancke, J. & De Zitter, M.

38 sociaal werkers en cliënten getuigen in korte filmpjes over digitale welzijnswerkpraktijken en wàt hen daarin juist inspireert. Omdat enthousiasme over digitale praktijken triggert, aanwakkert en stimuleert.

Deze getuigenissen werden gebundeld rond de 5 krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk: 'nabijheid', 'politiserend werken', 'procesmatig werken', 'generalistisch werken' en 'verbindend werken'.

polygon icon
Een coherent beleid laat digitaal niemand achter
2022
Nijs, D. & Seymoens, T.

'Digitale inclusie' en 'mediawijsheid' blijven anno 2022 belangrijke fundamenten om niemand uit te sluiten van de voordelen van digitalisering in welzijnswerk en gezondheidszorg. Dat bepleiten de auteurs in dit artikel uit VIEWZ. Ze gaan in op de boost waarvoor de Covid-pandemie zorgde. Door de vier voorwaarden voor digitale inclusie te benoemen, leggen ze meteen ook de uitdagingen voor de toekomst bloot.

polygon icon
Digitale Ondersteuning van Samenwerking in de Jeugdhulp.
2022
Custers, S., Beelen, S., Bocklandt, P., Claeys, H., Drooghmans, N., Frederix, P., Vanbleu, C. & Verbruggen, V.

Onderzoek bij jongeren, hun netwerk en professionals naar de behoeften omtrent een digitaal samenwerkingsplatform voor de jeugdhulp. 70 digitale samenwerkingsplatformen werden verzameld. 9 kwaliteitsvolle platformen werden diepgaander gescreend en beschreven. Een opdracht van Vlaams Agentschap Opgroeien

polygon icon
LinkedIngroep Community van Kortom vzw

Deze Vlaamse groep van communicatiemedewerkers van overheids- en social profitorganisaties deelt ervaringen over helder en inclusief communiceren … ook online

polygon icon
Techniek + Veiligheid
2013
Tilanus, W. (e.a.)

In deze hoofdstukken van Schalkens 'Handboek online hulpverlening' gaat Winfried Tilanus in op aspecten van techniek en veiligheid in het organiseren van onlinehulp waarbij zowel eisen als organisatievraagstukken aan bod komen.