Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Combining biofeedback with stress management interventions: a systematic review of physiological and psychological effects
De Witte, N., Buyck, I. & Van Daele, T.
Dit wetenschappelijk artikel bespreekt de huidige evidentie voor het gebruik van biofeedback bij interventies voor stressbeheersing.
polygon icon
Opiniestukken in de Artsenkrant
Van Daele, T.
In frequente opiniestukken exploreert Tom Van Daele als klinisch psycholoog de mogelijkheden van technologie voor de (geestelijke) gezondheidszorg. Hij staat hierbij stil bij mogelijkheden en beperkingen van deze technologie, in functie van de actualiteit.
polygon icon
ePsychologie. Over technologie in therapie
Van Daele, T.
In dit boek vertrekt Tom Van Daele vanuit intrigerende verhalen op het raakvlak van psychologie en technologie. Je krijgt daarbij inzichten en inspiratie om die technologie optimaal te benutten, voor jezelf of als hulpverlener.
polygon icon
Is de geestelijke gezondheid klaar voor digitale tools?
Missiaen, C., Stinckens, N. & Van Daele, T.,
Deze bijdrage op Sociaal.net staat stil bij het feit dat de samenleving in ijltempo digitaliseert. Bij de vaststelling dat ook hulpverleners steeds meer gebruik maken van online tools wordt de vraag gesteld of ook de geestelijke gezondheidszorg volgt.
polygon icon
eHealth in de langdurige zorg – de praktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg
Timmer, S.
In dit boek geeft Saskia Timmer een overzicht van eHealthmogelijkheden en geeft ze praktijkvoorbeelden in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Daarna focust ze op het impact van eHealth op de zorgverlener en op de eHealthcompetenties.
polygon icon
Mogelijkheden en aanbevelingen i.v.m. online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden. Op weg met of zonder Prison Cloud op elke cel
Bocklandt, P.
Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek waarbij 21 medewerkers en 88 gedetineerden prioriteiten en randvoorwaarden formuleren voor het inzetten van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden in gevangenissen waar Prison Cloud (pc op cel) beschikbaar is
polygon icon
OCMW n@bij – online toegankelijkheid in lokale dienstverlening
Pattyn, E. & Opgenhaffen, T.

Gebaseerd op een projectmatig wetenschappelijk onderzoek van de Arteveldehogeschool brengen Elise Pattyn en Tommy Opgenhaffen in deze presentatie op het Congres Onlinehulpdiverse inspirerende voorbeelden hoe onlinetools de toegankelijkheid van sociale dienstverlening van gemeenten en OCMW’s kunnen vergroten en hoe toegankelijk die onlinetools dan moeten zijn

polygon icon
Prison cloud – onlinehulp in een gesloten instelling.
Mariën, D. & Bocklandt, P.

Dana Mariën getuigt in deze presentatie over de mogelijkheden en beperkingen van Prison Cloud – computer op cel in de gevangenis in Beveren. Ze illustreert dit alles aan de hand van drie casussen.

Philippe Bocklandt licht toe hoe het proces van het verkennen van onlinehulpmogelijkheden verlopen is.

polygon icon
Onlinehulp als vorm van ondersteuning bij personen met een verstandelijke beperking – tools voor cliënten en hulpverleners.
Drooghmans, N. e.a.
Deze brochure geeft een overzicht van 14 websites, tools en apps die gericht zijn op personen met een verstandelijke beperking. Tools rond thema’s die door ervaringsdeskundigen als belangrijk worden ervaren.
polygon icon
Evaluatie online en telefonische hulpverlening tijdens eerste golf van de COVID-19 pandemie.
Liga Autisme Vlaanderen

Op basis van een bevraging bij cliënten en begeleiders rapporteert Liga Autisme Vlaanderen over het inzetten van telefoon en onlinetools (chat en beeldbellen) tijdens de lockdownperiode.

Zowel kinderen als (jong-)volwassenen werden bevraagd.

polygon icon
Digitale inclusie in tijden van corona. Noden uit het Welzijnswerk.
Custers, S., Drooghmans, N. & Nijs, D.
Waren organisaties voorbereid op digitale contacten in de lockdown in 2020 en was al het nodige materiaal voorzien? Kon de nood aan menselijk contact makkelijk aangevuld of vervangen worden door online contact? Dit rapport vanuit Hogeschool UCLL biedt antwoorden.
polygon icon
m-Path - blended care gemakkelijk gemaakt
KULeuven
Op deze onderzoeks- en ontwikkelingswebsite wordt ingezoomd op het werken met m-path als onlinedagboek
polygon icon
Onlinedagboeken voor GGZ, welzijnswerk en onderwijs
Arteveldehogeschool, KULeuven, Online-hulpverlening.be
In dit ontwikkelingsproject werd het werken met onlinedagboeken in GGZ, welzijnswrk en onderwijs verkend. Zowel de tool als de wijze om ermee in de praktijk aan de slag te gaan werden uitgewerkt. Mede dankzij de samenwerking met 42 organisaties.
polygon icon
Onlinedagboeken
Bocklandt, P., De Zitter, M. & Pattyn, E.
In dit gratis e-learningpakket komen in 4 modules alle aspecten voor het professioneel werken met onlinedagboeken in welzijnswerk aan bod: een diversiteit aan onlinedagboeken – www.onlinedagboek.be – onlinedagboeken opmaken – blended werken met onlinedagboeken.
polygon icon
Silver - handleiding voor leerkrachten
Vlesp

Silver is een wetenschappelijk onderbouwd serious game rond het versterken van mentale gezondheid bij jongeren.

Dit educatieve pakket dient ter ondersteuning van het gebruik van Silver in klasverband

polygon icon
Serious games
Plovie, B.

In deze presentatie op het Congres Olinehulp brengt Barbare Plovie (Howest) een indrukwekkend overzicht van serious games die ingezet kunnen worden in zorg en welzijn.

Hulp verlenen of zorg verstrekken hoeft immers niet ‘saai’ te zijn.

polygon icon
De serious game als ijsbreker en wegwijzer – jongeren spelenderwijs activeren rond psychisch welzijn.
Mottar, L.

In dit artikel in Psyche beschijft de auteur de co-reatie van Lockdown Minds – een spel dat de lockdown-situatie, het samenleven met andere huisgenoten en de confrontatie met herkenbare dilemma’s simuleert.

Er komen alledaagse zorgen en frustraties, traumatische ervaringen en de complexe psychologie van jongeren aan bod.

polygon icon
Implementatie van beeldzorg. De zorgbewegers-aanpak.
Limper, M.
De zorgbewegers beschrijven in deze nota een zes-stappenplan om beeldzorg als blended hulptool in te zetten in gezondheidszorg. Ze besteden daarbij aandacht aan : ‘voorbereiding en afbakening scope’, ‘plannen, ontwerpen en inrichten’, ‘informatie, training en coaching’, ‘uitvoeren’, ‘verankeren en verbeteren’ en ‘evaluatie’.
polygon icon
Beeldbellen in de GGZ
Janssen, R., van Hout, A. e.a.
Op deze website staan vijf aspecten met inspiratie voor en reflectie over beeldbellen: een animatie, de app Samenspraak, zes beeldbelverhalen, onderzoeksresultaten en een leidraad voor intervisies.
polygon icon
Videogesprekken in zorg en welzijn
De Coninck, S. & Bocklandt, P.

In deze presentatie op het Congres Onlinehulp zoomen de auteurs in op de meerwaarde, sense of urgency van videogesprekken in ambulante hulp … zowel vanuit literatuuronderzoek als vanuit implementatietools die hun team ontwikkel(d)en in samenwerking met een 40-tal organisaties.