Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Ervaren baat in éénmalige chathulp. Een driehoeksanalyse van bevraging van oproepers, beantwoorders en transcripten uit eerstelijnswelzijnswerk in Vlaanderen
Vanhove, T. & Vercaigne, C.
Dit rapport beschrijft het resultaat van een uniek onderzoek waarbij zowel hulpvragers als hulpverleners bevraagd werden over de ‘ervaren baat’ van een eenmalig chathulpgesprek. Daarenboven werden de betreffende chatgesprektranscripten door de onderzoekers geanalyseerd. Deze driehoeksanalyse levert verrassende resultaten.
polygon icon
Online communiceren via synchroon contact
van Gemert, M. & van Hoogenhuyze, C.
In dit hoofdstuk in het 'Handboek online hulpverlening' van frank Schalken bespreken de auteurs een 5-fasenmodel van professioneel chatten, 4 basisgesprekstechnieken (luisteren, samenvatten, doorvragen en ondersteunen) en 4 ‘gesprekstechnieken bij ruis’ (feedback vragen en geven, metacommuniceren en eigen mening geven).
polygon icon
Ch@dvice Gids voor 1-op-1-chathulpverlening in eerstelijnswelzijnswerk.
Bocklandt, P., De Zitter, M., Ryckaert, A. & Vanhove, T.
Deze brochure is een resultaat van een Europees project waarbij de chathulpmethodiek wordt uitgewerkt met focus op anonieme gesprekken over seksueel misbruik. Naast een visie op en een stappenplan voor chathulp wordt ook aandacht besteed aan wettelijke en ethische kwesties bij chathulp rond seksueel misbruik
polygon icon
Ch@dvice Inventaris – verkennend onderzoek naar het eerstelijns onlinehulpaanbod rond seksueel misbruik in Europa
Bocklandt, P., Botte, S., De Zitter, M., Donoso, V., Ryckaert, A. & Vanhove, T.
Dit rapport is het resultaat van een onderzoeksopdracht van de Europese Commissie waarbij 131 Europese websites met onlinehulp en 32 websites met chathulp rond seksueel misbruik werden gescreend.
polygon icon
Verscheidenheid in chathulp
Dupont, M., Lernout, E. & Renty, J.

In 2018 werden dank zij een incentive van Flanders’Care drie nieuwe chathulpaanbiedingen uitgewerkt.

In deze presentatie op het Congres onlinehulp getuigen Margot Dupont (Steunpunt Adoptie) van www.a-Buddy.be, Elke Lernout (MFC Hagewinde) van www.chaterover.be en Jo Renty (Liga Autisme Vlaanderen) van Autismechat.

polygon icon
Een stap verder in chathulp
Van Campenhout, I., Vanderreydt, P. & Devarwaere, S.

Totnogtoe werden er enkel via ‘links’ bruggen gelegd tussen chathulplijnen.

In deze presentatie op het Congres onlinehulp getuigen Ilse van Campenhout (Nupraatikerover.be), Patrick Vanderreydt (Zelfmoord1813) en Sofie Devarwaere (Awel) over de warme doorverwijs die via de gemeenschappelijke chattool mogelijk wordt.

polygon icon
Online communiceren via asynchroon contact
van Gemert, M. & van Hoogenhuyze, C.
In dit hoofdstuk van het 'Handboek online hulpverlening' van Frank Schalken bespreken de auteurs een 5-fasenmodel van professioneel e-mailen, 4 basisgesprekstechnieken (luisteren, samenvatten, doorvragen en ondersteunen) en 4 ‘gesprekstechnieken bij ruis’ (feedback vragen en geven, metacommuniceren en eigen mening geven).
polygon icon
Optim@il - een nieuwe methodiek voor e-mailhulpverlening
Saelens, S.; Vandecasteele, A., Vanhove, T.; Debruyne, H. & Bocklandt, P.
In deze brochure worden twee aspecten van e-mailhulpverlening uitgediept: het e-mailhulpbeleid in een welzijnsorganisatie én de concrete aanpak van e-mailhulpverlening. Deze Optimail kwam tot stand dankzij de inbreng van De DrugLijn, Awel, het Boysproject, de Webnanny, Opvoedingslijn, EXPOO, VCLB’s, JAC’s en studentenvoorzieningen van hogescholen.
polygon icon
Online hulpverlening versus face-to-face hulpverlening
E-hulp.nl
Twee ervaringsdeskundigen vertellen waarom zij voor onlinehulp hebben gekozen. Ze geven aan waarom het werkt en hoe face-to-face en onlinehulp (blended hulp) elkaar kunnen versterken.
polygon icon
De spijker op z'n kop. Ervaringen met e-mailhulpverlening
E-hulp.nl
Dit Nederlandse filmpje van zo’n 5 minuten is een getuigenis van een cliënt die de voor- en nadelen van haar ervaringen met e-mailhulpverlening vertelt. De nadruk ligt op een e-mailhulpverleningstraject waarbij ze hulp kreeg van Kwadraad Hulp Online.
polygon icon
Woorden en beelden k(l)eurig kiezen
Tiggelovend, I.
Deze brochure biedt praktische en inspirerende tips voor communicatiemedewerkers, vormgevers, tekstschrijvers en beleidsmedewerkers om cultureel diverser te informeren … zowel in woord als in beeld.
polygon icon
Diversiteitscommunicatie - verbindende communicatie en marketing
Tiggelovend, I.
Met vele concrete voorbeelden stimuleert de auteur om werk te maken van diversiteit in beleid en in communicatiestrategie. Met tips en trucs concretiseert ze mogelijkheden voor geloofwaardige diversiteitscommunicatie.
polygon icon
Klare taal - afkicken van ambtenarees
Put, G.
In deze brochure maakt de auteur komaf met mythes rond klare taal en geeft ze tal van tips om klare woorden, zinnen en teksten te formuleren … op papier en op scherm.
polygon icon
Tante Mariëtte en haar fiets - communicatie voor overheid en socialprofit
Goubin, E.
In dit rijke handboek gaat de auteur ook in op cliëntgerichte, inclusieve, laagdrempelige communicatie … met tal van tips en concretiseringen in de sociale profitsector. Een standaardwerk … niet allen voor communicatiemedewerkers.
polygon icon
Leidraad voor e-maildienstverlening in opvoedingsondersteuning
Bocklandt, P.; Saelens, S. & Vandecasteele, A.
Deze brochure is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen Arteveldehogeschool, EXPOO en medewerkers van opvoedingsondersteunings-organisaties in Vlaanderen. Ze bevat een visie op en positionering van e-maildienstverlening en gaat in op het stappenplan om e-mails te beantwoorden, de betrokken actoren en enkele specifieke deontologische aspecten.
polygon icon
Diversiteitscommunicatie
Bergmans, A.
Op deze webpagina van EXPOO - het EXpertisecentrum OpvoedingsOndersteuning - zoomt Annelies Bergmans in op kaders en concretiseringen om te communiceren over opvoeding met aandacht voor diversiteit. Info, tools, methodieken en inspirerende voorbeelden in één oogopslag.
polygon icon
Diversiteitspraktijk - toegankelijk communiceren
Atlas - integratie en inburgering Antwerpen
‘Toegankelijk communiceren’ is één van de 9 topics die uitgediept worden op de website www.diversiteitspraktijk.be. Zoals de titel helder aangeeft, staat deze website met twee voeten in de praktijk en dus zijn de voorbeelden en tips heel concreet.
polygon icon
Communicatiewaaier
Agentschap Integratie en Inburgering
Deze bundel biedt een beslismodel, een waaier van communicatie-instrumenten om kwaliteitsvol te communiceren in dienstverlening met anderstaligen.
polygon icon
Online opvoedingsondersteuning - heldere en inclusieve communicatie over opvoeding met alle ouders
Bergmans, A.; Bocklandt, P.; Thys, T. & Uvin, K.
Dit rapport beschrijft de aanpak en resultaten van een projectmatig wetenschappelijk onderzoek vanuit Arteveldehogeschool en EXPOO. De auteurs gaan via literatuurstudie en interviews met ouders en opvoedingsondersteuners op zoek naar houvasten voor heldere en inclusieve online communicatie rond opvoeding.
polygon icon
HINCL - helder en inclusief online informeren over opvoeding
Bergmans, A.; Bocklandt, P.; Dewachtere, H.; Uvin, K.; Thys, T.; Travers, N. en Le Thanh, V.
In dit elearningpakket bieden auteurs in 4 modules hands-on om kwaliteitsvol online te informeren voor zoveel mogelijk ouders: * vanuit een visie op online info over opvoeiding * weblezen en haar consequenties * een balans tussen tekst beeld en audio bij online informeren * online contacteren ... want informeren is geen eenrichtingsverkeer. Hoewel de voorbeelden focussen op 'online info over opvoeding' zijn de hands-on bruikbaar in de hele welzijns- en zorgsector.