Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
De serious game als ijsbreker en wegwijzer – jongeren spelenderwijs activeren rond psychisch welzijn.
Mottar, L.

In dit artikel in Psyche beschijft de auteur de co-reatie van Lockdown Minds – een spel dat de lockdown-situatie, het samenleven met andere huisgenoten en de confrontatie met herkenbare dilemma’s simuleert.

Er komen alledaagse zorgen en frustraties, traumatische ervaringen en de complexe psychologie van jongeren aan bod.

polygon icon
Implementatie van beeldzorg. De zorgbewegers-aanpak.
Limper, M.
De zorgbewegers beschrijven in deze nota een zes-stappenplan om beeldzorg als blended hulptool in te zetten in gezondheidszorg. Ze besteden daarbij aandacht aan : ‘voorbereiding en afbakening scope’, ‘plannen, ontwerpen en inrichten’, ‘informatie, training en coaching’, ‘uitvoeren’, ‘verankeren en verbeteren’ en ‘evaluatie’.
polygon icon
Beeldbellen in de GGZ
Janssen, R., van Hout, A. e.a.
Op deze website staan vijf aspecten met inspiratie voor en reflectie over beeldbellen: een animatie, de app Samenspraak, zes beeldbelverhalen, onderzoeksresultaten en een leidraad voor intervisies.
polygon icon
Videogesprekken in zorg en welzijn
De Coninck, S. & Bocklandt, P.

In deze presentatie op het Congres Onlinehulp zoomen de auteurs in op de meerwaarde, sense of urgency van videogesprekken in ambulante hulp … zowel vanuit literatuuronderzoek als vanuit implementatietools die hun team ontwikkel(d)en in samenwerking met een 40-tal organisaties.

polygon icon
SIMBA – Succesvol IMplementeren van Beelbellen in Ambulante hulp en zorg
Bocklandt, P., Claeys, H., De Coninck, S., Nijs, D. Ovaere, L. & Pattyn, E.
In dit gratis e-elearningpakket vind je ondersteunende tools voor het implementeren van videogesprekken in de ambulante hulp en zorg. Deze website is het resultaat van een technologietransfer-(Tetra-)project waaraan 40 welzijns- en zorgorganisaties meewerkten. Dit project werd ondersteund door Vlaanderen.
polygon icon
Recommendations for policy and practice of telepsychotherapy and e-mental health in Europe and beyond.
Van Daele et all.
Dit wetenschappelijk artikel formuleert aanbevelingen hoe de best mogelijke context gecreëerd kan worden waarbij e-mental health bestaande dienstverlening voor cliënten kan versterken en aanvullen.
polygon icon
Technologie en therapie: sofa en/of Skype?
Van Daele, T.
Therapeuten stonden in het verleden terughoudend tegenover technologie in therapie. Velen bleven er ver van weg en maakten gebruik van beproefde, klassieke methodes. De covid-19-pandemie dwong hen echter plots om hun cliënten massaal online van hulp te voorzien, vaak door middel van beeldbellen. Dit artikel weegt mogelijke voor- en nadelen tegen elkaar af.
polygon icon
Tips voor Zoom-sessies met personen met een beperking
Konekt
Konekt kadert en biedt concrete do’s en don’ts voor videogesprekken in groep met personen met een beperking. Zowel over de voorbereiding als over de sessies zelf … een eye-opener want beeldbellen kan zoveel meer zijn dan face-to-face spreken
polygon icon
Videoconsultaties in de opvolging van patiënten met een chronische somatische aandoening
Mistiaen, P.; Devriese, S. e.a.
Een studie naar de introductie van videoconsultaties in het Belgische zorgsysteem – uitgevoerd tijdens de coronacrisis van 2020 in opdracht van de FOD Volksgezondheid.
polygon icon
Beeldbellen in de hulpverlening: Horen, zien en ook voelen?
De Coninck, S. & Emmers, E.
Op basis van literatuuronderzoek beschrijven de auteurs de voordelen en valkuilen van beeldbellen in welzijnswerk – met focus op geestelijke gezondheidszorg.
polygon icon
Beeldbeltools in de CLB-sector: een onderzoek naar de beste toepassing.
CLB-ch@t

Dit rapport beschrijft de resultaten van een bevraging van CLB-medewerkers welke beeldbeltools in de lockdownperiode werden ingezet.

Daarna volgt een vergelijkend overzicht van een aantal beeldbeltools op basis van objectieve criteria. Hieruit vloeit een aanbeveling voort om MS Teams of Praatbox als beeldbeltools vanuit CLB in te zetten voor privacyveilige gesprekken met cliënten.

polygon icon
Beeldbellen en blended hulp in de CGG
Claeys, H.
In dit blogartikel verkent de auteur op basis van diverse literatuurbronnen de mogelijkheden en beperkingen van beeldbellen in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Beeldbellen wordt volgens hem een belangrijke tool die in blended therapie een belangrijke rol kan spelen – zowel voor individuele behandelingen als voor groepstherapie.
polygon icon
Professioneel beeldbellen in welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg
Bocklandt, P.

Deze brochure bevat een geactualiseerd kader, do’s en don’ts en antwoorden op veelgestelde vragen in verband met professioneel beeldbellen in welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg.

polygon icon
Heb je als medewerker vertrouwen in beeldbellen?
Pattyn, E., Bocklandt, P., Claeys, H. & De Coninck, S.

Via deze vragenlijst kan je inzicht krijgen in de houding van medewerkers ten opzichte van professioneel beeldbellen. Het peilt naar verschillende dimensies waarop je je ondersteuning kan afstemmen. Want ‘professioneel beeldbellen’ vergt immers meer dan een goeie tool kiezen en die eens te demonstreren …

polygon icon
Analoog of digitaal. Inclusief communiceren in de internetsamenleving
Goubin, E.
In dit boek houdt Eric Goubin een heel geconcretiseerd en stapsgewijs uitgebouwd pleidooi voor het combineren van pers, gedrukte, mondeling en digitale media. Ook inspirerend voor het communiceren vanuit welzijns- en zorgorganisaties.
polygon icon
Sociale media in zorg en welzijn. Dat zorgt beter!
Gulden, M. & Van der Wurff, J.
In dit boek gaan de auteurs concreet in op motieven en mogelijkheden om vanuit zorg en welzijn actief te zijn op sociale netwerksites om ‘content te plaatsen’ en blended hulp te bieden. Stappenplannen maken duidelijk hoe de organisatie dit planmatig kan aanpakken. Er wordt ook ingegaan op klachten en crisiscommunicatie, privacy en richtlijnen voor zorgprofessionals.
polygon icon
(On)mogelijkheid van sociale media
Van der Cam, M.

In deze presentatie op het Congres onlinehulp staan de sectorafspraken van de CAW’s over het gebruik van sociale media centraal.

Marie Van der Cam (SAMvzw) concretiseert deze afspraken via diverse getuigenissen.

polygon icon
(On)mogelijk: over sociale media en onlinehulp
Nijs, D., Vandries, T. & Custers, S.

In deze presentatie op het Congres onlinehulp gaan de auteurs in op de mogelijkheden en grenzen van het gebruik van sociale media in de hulpverlening.

polygon icon
Webcare
Lauwers, L.
Je wordt sowieso online besproken en beoordeeld. Je kan dus maar beter online aanwezig zijn en dat oordeel proberen te beïnvloeden. De kwaliteit van je werking en je producten of diensten gaat erop vooruit als je aan de slag gaat met de feedback die je krijgt via interactie met je doelgroep. Met de praktische tips uit deze pocket en een dosis gezond verstand kom je al een heel eind!
polygon icon
Ch@tlas – methodiek online hulp in eerstelijnswelzijnswerk
Vlaeminck, H., Vanhove, T., De Zitter, M. & Bocklandt, P.
In deze brochure wordt professionele chathulp vanuit drie invalshoeken toegelicht: een stappenplan voor het voeren van een hulpverlenend chatgesprek, de betrokken actoren in chathulp en 6 aandachtsdomeinen (taal, tekst, tekens, tempo, techniek en training). Deze methodiek kwam tot stand in samenwerking met het OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP).