Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Jaar
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
#eHeld - dagboek van een zorgprofessional van de toekomst
2021
Verheijden, Suzanne

#eHeld is een fictief dagboek gebaseerd op 39 interviews met zorgprofessionals en experts, literatuuronderzoek en eigen praktijkervaring van de auteur. Er is aandacht voor thema's als trends, zorgtechnologietoepassingen, preventie, positieve gezondheid, digivaardigheden, multidisciplinair samenwerken, duurzaamheid en vitaliteit.

polygon icon
imec.digimeter 2022
2023
Prof. dr. Lieven De Marez, Robbe Sevenhant, Floor Denecker, Annabel Georges, Gilles Wuyts & dr. Dimitri Schuurman

Imec.digimeter is dé studie bij uitstek om digitale transformatie bij Vlamingen in de brede zin van het woord jaarlijks in kaart te brengen. Dit doen de auteurs om zowel de burger, beleid, kennisinstellingen als industrie inzicht te geven in veranderende behoeften, gewoontes en attitudes. Hiermee bieden ze een houvast in onze snel veranderende digitale maatschappij - niet in het minst voor de ontwikkelaars en aanbieders van een digitaal aanbod.

polygon icon
Digitale inclusie: van waar komen we, waar staan we vandaag en waar gaan we naartoe?
2022
Mediawijs

Inspiratiedag digitale inclusie - webinar 3: Digitale inclusie: van waar komen we, waar staan we vandaag en waar gaan we naartoe?

polygon icon
Digitale inclusie in welzijnsvoorzieningen
2022
Mediawijs

Inspiratiedag digitale inclusie - webinar 2: digitale inclusie in welzijnsvoorzieningen

polygon icon
Digihelpers in de kijker
2022
Mediawijs

Inspiratiedag digitale inclusie - webinar 1: Digihelpers in de kijker

polygon icon
Inspirerend digitaal sociaal werk
2022
Verplancke, J. & De Zitter, M.

Wat werkt er nu écht inspirerend in blended welzijnswerk? Waarrond en hoe stralen sociaal werkers enthousiasme uit als ze face-to-face- en online sociaal aanbod combineren? Dit dossier geeft antwoorden door onder andere in te zoomen op digitale inclusie, een kader rond criteria omtrent wat sociaal werkers inspireert, een link naar 38 getuigenissen over sterke digitale sociaal-werkpraktijken, kanttekeningen bij digitalisering.

polygon icon
Digitalisering in de jeugdhulp
2022
Beelen, S. & Bocklandt, P.

Via Bandbreedte zet de Vlaamse Overheid vanuit Agentschap Opgroeien in op het versterken van blended ondersteuning van kinderen jongeren en gezinnen met focus op jeugdhulp. In dit dossier wordt het patchwork-aanbod van Opgroeien beschreven en worden uitdagingen voor de toekomst geformuleerd.

polygon icon
Steun van je smartphone
2022
Van Daele, T., Buelens, F. & Van Assche, E.

In dit dossier gaan de auteurs op zoek naar de mogelijkheden van zelfhulp-apps voor geestelijke gezondheid. Ze focussen vooral op waar deze te vinden zijn en wat de voorwaarden zijn om deze effectief in te zetten. Het belang van begeleiding blijkt hierbij cruciaal te zijn. Een aanvullende literatuurlijst wijst je de weg naar meer info.

polygon icon
Aan de slag als digihelper
Mediawijs, VVSG, Dirtrict09, CIBG

Via de inzichten en tips in deze brochure, kan je als digihelper:

 • beter begrijpen waarom iemand risico loopt op digitale uitsluiting;
 • de signalen herkennen die aangeven dat iemand niet digitaal vaardig is;
 • deze digistarters beter begeleiden, zowel in groep als 1-op-1; en
 • hen correct doorverwijzen naar professionele actoren.
polygon icon
101 schrijftips die je moest missen op school
2022
Van Bogaert, M.

In dit boek geeft de auteur zeer praktische tips - ook met een focus op schrijven voor het web. Vandaar dat het werken met beelden en scanbaar schrijven een prominente plaats krijgen.

polygon icon
Allemaal digitaal - campagnedossier 2022
2022
Cardoen, A. e.a.

Dit campagnedossier van Welzijnszorg focust op digitale inclusie vanuit drie brillen:

 • wat is nu eigenlijk het probleem van digitale ongelijkheid;
 • hoe wordt de digitale kloof nu aangepakt;
 • wat zijn aanbevelingen en politieke eisen omtrent het aanpakken van e-inclusie.

Dit dossier benadert digitale inclusie vanuit een sterk sociaal werkperspectief.

polygon icon
Onderzoek B-Adult
2022
Raeymaekers, A.

In dit doctoraatsonderzoek wordt een nieuw transitioneel blended care programma voor jeugdhulpverlaters ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Het programma focust op een blended care begeleidingsmethodiek en een app voor het scharniermoment van jongeren uit de jeugdhulp naar volwassenheid.

polygon icon
Haalbaarheidsstudie Blended Begeleidingsplatform
2022
PWC - Opgroeien

Deze haalbaarheidsstudie brengt een ideaal of gedroomd blended begeleidingsplatform vanuit 7 jeugdhulporganisaties in kaart. Daarop volgt een kloofanalyse tussen deze blauwdruk en het platform van CKG De Schommel. Deze studie bevat ook de eerste stappen om verder werk te maken van zo’n blauwdruk en verkent de verschillende samenwerkingsvormen om zo’n platform in Vlaanderen uit te rollen.

polygon icon
Online communicatie in de jongerenhulpverlening - kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en verwachtingen van jongeren en hun sociaal netwerk
2021
Vyncke, F. & Van den Herrewegen, E.

Dit gebruikersonderzoek van IPSOS bij jongeren en hun sociaal netwerk brengt de ervaringen en verwachtingen in verband met online communiceren in de context van hulpverlening in kaart.

Er wordt aandacht besteed aan

 • het algemeen gebruik van online communicatie;
 • online communicatie in de hulpverlening;
 • een ideale online tool voor de hulpverlening.
polygon icon
Steun van je smartphone? Tips en tools voor bipolaire stoornis
2021
Tom Van Daele

In deze presentatie gaat Tom Van Daele (Thomas More hogeschool) in op drie centrale vragen:

 • Waarom je smartphone en apps gebruiken?
 • Hoe ga je zelf op zoek en waar moet je op letten?
 • Hoe benut je het potentieel van de app die je kiest?
polygon icon
Recommendations for policy and practice of telepsychotherapy and e-mental health in Europe and beyond.
2020
Van Daele, T., Karekla, M., Kassianos, A. P., Compare, A., Haddouk, L., Salgado, J., Ebert, D. D., Trebbi, G., Bernaerts, S., Van Assche, E., & De Witte, N. A. J.

Naar aanleiding van de pandemie-ervaringen formuleren de auteurs aanbevelingen voor de best mogelijke context waarin e-mental health een aanvulling kan vormen voor de huidige geestelijke gezondheidszorg. De aanbevelingen zijn gegroepeerd rond 

 • (a) hoe technologie optimaal kan ingezet worden in de psychotherapeutische praktijk, 
 • (b) hoe e-mental health integreren in het zorgstelsel en 
 • (c) hoe e-mental health-toepassingen best ontwikkeld worden.
polygon icon
The influence of three modes of human support on attrition and adherence to a web-and mobile app–based mental health promotion intervention in a nonclinical cohort: randomized comparative study.
2020
Renfrew, M. E., Morton, D. P., Morton, J. K., Hinze, J. S., Przybylko, G., & Craig, B. A.

In dit artikel rapporteren de onderzoekers over de vergelijking van 3 vormen van digitale ondersteuning bij geestelijke gezondheidszorg. Ze vergeleken het gebruik van automatische e-mails, extra persoonlijke SMS-en en extra ondersteuning via videoconferenties.

polygon icon
Internet and mobile-based psychological interventions: applications, efficacy and potential for improving mental health. A report of the EFPA e-health taskforce
2018
Ebert, D. D., Van Daele, T., Nordgreen, T. Karekla, M., Compare, T. A., Zarbo, C. & Baumeister, H.

De auteurs rapporteren vanuit de Taskfoce E-Health van de European Federation of Psychologists'Association over het gebruik van online psychologische interventies in de geestelijke gezondheidszorg.

polygon icon
Objective user engagement with mental health apps: systematic search and panel-based usage analysis.
2019
Baumel, A., Muench, F., Edan, S., & Kane, J. M.

In dit artikel in de 'Journal of medical internet research' presenteren de onderzoekers objectieve gegevens over gebruikersbetrokkenheid bij populaire apps voor de geestelijke gezondheidszorg.

polygon icon
Sociale media gebruiken in de hulpverlening?
2022
Mees, A. & Brulez,S.

Annelien Mees (Howest) en Sam Brulez (SAM) getuigen over het gebruik van sociale media in de hulpverlening én over de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

Deze presentatie werd gegeven tijdens de Inspiratiedag "Blended aan de slag als sociale professional" op 22/09/2022