Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Onlinehulp is meer dan de aankoop van een tool
Bocklandt, P.
Dit artikel in Sociaal.net is gebouwd rond 5 getuigenissen van 5 nieuwe onlinehulpprojecten die in 2018 met ondersteuning van Flanders’Care werden uitgewerkt. De projectleiders getuigen hoe ze autisme-chat, a-Buddy, chaterover.be, het inzetten van drughulp.be en van onlinedagboeken stapsgewijs hebben aangepakt met oog voor tal van implicatie-aspecten.
polygon icon
Quickscan voor onlinehulp in zorg en welzijn.
Bocklandt, P.

Deze quickscan is een hulpmiddel om snel een overzicht te krijgen van houvasten en valkuilen bij het implementeren van onlinehulp in jouw organisatie.

Deze scan focust op 9 aspecten: visie op onlinehulp – onlinehulpaanbod – cliënten en onlinehulp – medewerkers en onlinehulp – hadware, software en internet – relaties en deontologie – strategische partners – promotiekanalen – kosten en opbrengsten.

polygon icon
Een lockdown biedt unieke kansen voor digitale inclusie.
Nijs, D., Custers, S., Dekelver, J. & Loyen, D.
Corona deed ook het welzijnswerk halsoverkop schakelen naar onlinehulp en digitaal communiceren. In dit artikel op Sociaal.net verduidelijken de auteurs dat deze crisis een unieke kans is voor een e-inclusiebeleid zodat kwetsbare mensen niet in een digitale lockdown blijven steken. De onderzoekers capteerden een duidelijk signaal uit het werkveld.
polygon icon
Cliëntreizen rond onlinehulp – achtergrond en aanpak
Pattyn, E. & Bocklandt, P.

In deze nota schetsen de auteurs de bedoeling en aanpak van ‘cliëntreizen’ om visueel en procesmatig mogelijkheden van onlinehulp te verkennen in een concreet begeleidingstraject in welzijn en zorg.

Via do’s en don’ts en concrete voorbeelden wordt ‘vanop de werkvloer’ vanuit cliëntperspectief gezocht naar mogelijkheden voor blended hulp.

polygon icon
Medewerkersvertrouwen in onlinehulp
Bocklandt, P. e.a.

In deze nota schetst de auteur een kader rond negen dimensies van medewerkersvertrouwen in onlinehulp in zorg en welzijn.

Tevens wordt er een checklist uitgewerkt die kan helpen om in kaart te brengen hoe het medewerkersvertrouwen in onlinehulp in je organisatie gesteld is.

polygon icon
Screeningskader voor apps en websites in onlinehulp-apps.be
Bocklandt, P.; Beelen, S.; Claeys, H.; Custers, S.; Mees, A.; Mindermann, O. & Van Daele, T.
Deze nota bevat het screeningskader waarmee apps en websites geselecteerd worden op www.onlinehulp-apps.be - de referentiewebsites voor apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid in Vlaanderen. De auteurs concretiseren hoe ze 'helderheid', 'toegankelijkheid' en 'betrouwbaarheid' als screeningscriteria hanteren
polygon icon
Kwaliteit van onlinehulp voor welzijn en gezondheid
Bocklandt, P.

In dit hoofdstuk in 'Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp' wordt een inspiratieboom met kwaliteitscriteria voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid geformuleerd.

Er wordt ingegaan op de aandacht die al dan niet aan kwaliteit voor onlinehulp wordt besteed en er worden suggesties geformuleerd voor het ontwikkelen van kwaliteitsvolle onlinehulp.

polygon icon
Een veelzijdige kijk op kwaliteit van onlinehulp voor welzijn en gezondheid
Bocklandt, P. & Claeys, H.

In deze tekst worden kwaliteitscriteria voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid geformuleerd.

Niet enkel onlinehulp-competenties maar ook het technische, deontologische en implementatie aspect wordt onder de loep genomen.

Op het eind van de tekst vind je een aantal checklisten waarmee je kan aftoetsen hoe ver jouw organisatie staat in het kwaliteitsvol implementeren van onlinehulp.

polygon icon
Karaat – Toolbox over kwaliteit van Onlinehulp in welzijn en gezondheid
Beelen, S. & Bocklandt, P.
Deze toolbox helpt jou en je organisatie om ... ... te reflecteren over kwaliteit van onlinehulp, ... de elementen van kwaliteit van onlinehulp bespreekbaar maken in je welzijns- of zorgorganisatie, ... duidelijke spelregels te formuleren voor het gebruik van verschillende online tools in je team of organisatie, ... aanbevelingen te doen voor het verbeteren van de kwaliteit van onlinehulp.
polygon icon
Evaluatie van chatbegeleiding voor personen met een alcoholverslaving.
Vanderplasschen, W., Reculé, C. & Claeys, H.
In dit artikel op de VAD-website evalueren de auteurs het chathulpaanbod in het twaalf weken durende online begeleidingsaanbod van alcoholhulp.be.
polygon icon
Internetverslaving
Kisjes, H., Nijs, D. & Van Rooij, T.
In dit boek belichten de auteurs verschillende aspecten van internetverslaving. Informatie uit België en Nederland wordt op een overzichtelijke en vlot leesbare manier gebundeld. De auteurs staan niet enkel stil bij gevolgen en remedies maar belichten ook het preventieve perspectief.
polygon icon
Online-hulpverlening blog
Claeys, H.
Op deze blog volgt Herwig Claeys de ontwikkelingen in onlinehulpverlening met specifieke interesse voor onlinehulp in de geestelijke gezondheidszorg op de voet.
polygon icon
Internet and mobile-based psychological interventions: apllications, efficacy ans potential for improving mental health. A report of the EFPA e-health taskforce.
Ebert et al.
Dit wetenschappelijk artikel in European Psychologist beschrijft de huidige onderzoeksevidentie voor online en mobiele psychologische interventies.
polygon icon
Toolkit for e-Mental Health Implementation
McGrath, P.; Wozneay, L. e.a.
In deze brochure exploreren de auteurs e-healthmogelijkheden en bieden ze een beslishulp omtrent het al dan niet gebruiken van e-health. Ze werken een roadmap uit voor het uitwerken van een online-aanbod rond geestelijke gezondheid. Bovendien focussen ze ook op de professionele digitale vaardigheden en op het motiveren van cliënten.
polygon icon
E-mental health: visie organisaties en implementatie
Van Assche, E.

Gebaseerd op een Europees onderzoeksproject beschrijft Eva Van Assche van hogeschool Thomas More in deze presentatie op het Congres Oninehulp diverse aspecten bij het implementeren van de app Moodbuster.

polygon icon
Meer dan een kwalitatieve tool – implementeren van e-mental health
Claeys, H.

De titel zegt al veel! In deze presentatie op het Congres Onlinehulp houdt Herwig Claeys een warm pleidooi om bij het implementeren van onlinehulp meer aandacht te besteden aan tal van aspecten die niet met de ‘tool’ op zich te maken hebben.

Denk maar aan: alle belanghebbenden betrekken, visie ontwikkelen, vorming van medewerkers, … kortom 9 aspecten die samen voor succesvolle implementering kunnen zorgen.

polygon icon
Carewear: wearables voor depressie
De Witte, N.

In deze presentatie op het Congres Onlinehulp beschrijft Nele De Witte van hogeschool Thomas More, de mogelijkheden en voordelen van wearables – sensoren en apparaten die we op ons lichaam kunnen dragen en die op een betrouwbare manier data verzamelen.

The future is now.

polygon icon
Onlinetools voor depressie en suïcide – van preventie tot nazorg
Van Daele, T.

Deze presentatie op het Congres Onlinehulp schetst een kader met mogelijkheden van onlinehulp en blended hulp rond depressie en suïcide.

Tom Van Daele van hogeschool Thomas More gaat ook in op de vraag of ‘onlinehulp werkt’ en over de motieven waarom cliënten en hulpverleners onlinehulp (niet) gebruiken.

polygon icon
Blended therapie, een basis voor betere zorg?
Van Daele, T. & Van Assche, E.

In de GGZ wordt steeds sterker ingezet op online interventies, vaak als aanvulling op klassieke face to face therapie.

In dit artikel in 'GZ-psychologie' stellen de auteurs zich de vraag hoe sterk de evidentie is dat blended therapie ook echt tot een beter zorg leidt, en hoe blended therapie vorm krijgt in de praktijk

polygon icon
Best Practices and Recommendations for Digital interventions to Improve Engagement and Adherence in Chronic Illness Sufferers
Karekla et al.
Dit wetenschappelijk artikel formuleert aanbevelingen hoe digitale interventies optimaal te benutten bij mensen die kampen met chronische ziektes en focust daarbij in het bijzonder op betrokkenheid en voortgezet gebruik.