Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Jaar
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Van ambitie tot adoptie - digitaal transformeren met impact
2023
Lucas, C. & Verhasselt, P.

Implementeren van een digitaal aanbod staat centraal in deze publicatie. De drie delen geven al aan dat het boek vol zit met praktische aanzetten:

 • De bomen en het bos - definieer, benchmark en doseer je digitale ambitie
 • Mist over de campagne - maak succes waarschijnlijk
 • De mens het enige ijkpunt - organiseer je tussen realiteit en ambitie
polygon icon
Praktijkbijdrage: succesvolle digitale hulpmiddelen in Vlaamse zorginstellingen
2021
Elprama, S. e.a.

In de resultaten van dit onderzoek beschrijven de auteurs de rol van beeldbellen in de zorg tijdens en na de coronapandemie. Ze focussen daarbij ook op implementatie-aanbevelingen.

polygon icon
Drie uitdagingen voor blended sociaal werk anno 2023
2023
Bocklandt, P.

In dit artikel gaat de auteur in op drie uitdagingen voor blended hulp in het sociaal werk:

 • alert blijven voor 'welzijn' in een groeiende 'zorg-aandacht'
 • groeiende alertheid voor digitale inclusie
 • de booming business van artificiële intelligentie

Dit artikel kadert in een reeks die VIEWZ - tijdschrift voor visie en expertise in welzijn en zorg - rond digitalisering uitbracht.

polygon icon
Blended hulp voor meer verbinding in een digitale wereld
2023
Beelen, S.

In dit nieuwsbericht in VIEWZ getuigt de auteur van de evolutie in digitale hulp rond welzijn en gezondheid. Zo blijkt dat het digitaal aanbod in hulpverlening en zorg een sleutel is naar meer toegankelijkheid.

Ze zoomt in op drie ingrediënten voor toegankelijke blended dienst- en hulpverlening.

Dit artikel kadert in een reeks die VIEWZ - tijdschrift voor visie en expertise in welzijn en zorg - rond digitalisering uitbracht.

polygon icon
Online hulp binnen de geestelijke gezondheidszorg
2023
Van Daele, T. & Van Assche, E.

In dit artikel in VIEWZ geven de auteurs antwoorden op volgende vragen: "Waarom is er een nood aan technologie in de geestelijke gezondheidszorg? En waarom is dat geen vanzelfsprekend verhaal?"

Dit artikel kadert in een reeks die VIEWZ - tijdschrift voor visie en expertise in welzijn en zorg - rond digitalisering uitbracht.

polygon icon
Digitale inclusie in het welzijnswerk
2023
Verplancke, J. & Vanbleu, C.

In dit artikel in VIEWZ geven de auteurs een antwoord op de vraag: "Hoe realiseren we e-inclusie voor iedereen?". Ze merken op dat de aandacht voor digitale inclusie in volle ontwikkeling is en helpen door het digitale bos de bomen te zien.

Dit artikel kadert in een reeks die VIEWZ - tijdschrift voor visie en expertise in welzijn en zorg - rond digitalisering uitbracht.

polygon icon
Wegwijs in onlinehulp voor mensen met een handicap
2023
Brulez, S.

In dit artikel op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) schetst de auteur de meerwaarde van apps en websites voor personen met een beperking. Ze zoomt daarbij vooral in op tools die beschikbaar zijn via www.onlinehulp-apps.be 

polygon icon
Online therapie: misschien toch niet zo 'chill' als het lijkt?
2023
Peeters, H.

In dit artikel geeft Hanne Peeters een samenvatting van haar ongepubliceerde masterthesis als klinisch psychologe: 'Mijn scherm en ik. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaring van therapeuten met online therapie'.

Ze won met haar artikel de Mensenkennis trofee.

polygon icon
Communicatie als bindkracht
2023
Goubin, E.

In dit boek worden 10 communicatie-uitdagingen voor een sterke democratie en een warme samenleving geconcretiseerd. Dit boek focust op duurzaam, inclusief communiceren - ook digitaal. Dit boek is geschreven voor communicatiemedewerkers maar het bevat evenzeer veel zinvolle reflecties en inspirerende suggesties voor welzijnswerkers.

polygon icon
Op weg naar betere hybride gezinszorg - kracht, kwetsbaarheid, valkuilen en hefbomen over het aanbod in i-mens, Familiehulp en Zorgband Leie & Schelde
2023
Bocklandt, P. & De Zitter, M.

Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar het implementeren van beeldbelzorg in drie gezinszorgorganisaties. De focus ligt op:

 • het beschrijven van de (kwetsbare) beeldbelklanten;
 • hoe klanten en verzorgenden de beeldbelgesprekken ervaren hebben;
 • inzoomen op de inhoud van de beeldbelzorggesprekken;
 • tien aspecten van het implementeren van dit beeldbelaanbod in hybride gezinszorg.
polygon icon
Usage of unguided, guided, and blended care for depression offered in routine clinical care: Lessons learned
2023
Buelens, F., Luyten, P., Claeys, H., Van Assche, E., & Van Daele, T.

Internet-delivered psychotherapy is often considered to be a promising way to extend mental healthcare services around the world. Research findings that have emerged over the past two decades have strengthened this claim. However, very little is known about the usage of internet-delivered psychotherapy in real-life circumstances.

polygon icon
Social work in the face of emerging technologies: A technological acceptance study in 13 countries
2021
Barrera-Algarin, E., Sarasola-Sanchez-Serrano, J.L., Sarasola-Fernandez, A.

Dit artikel onderzoekt de mate van technologische adaptatie, en de adoptie en aanvaarding van technologie bij sociaal werkers in 13 landen.

polygon icon
Onlinehulp in de CLB-sector
2023
Billiet, Tom

Een stand van zaken van onlinehulp in de CLB-sector met aandacht voor de kansen en risico's van onlinehulp voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen en ouders.

polygon icon
Blended hulpverlening in de praktijk: chatten kan stap naar echt gesprek verkleinen
2023
Denayer, I. & Van der Cam, M.

Digitalisering laat zich overal voelen, ook in het contact tussen hulpvrager en hulpverlener. Maar is dat chatten en mailen niet heel onpersoonlijk? Iwein Denayer (CAW Halle Vilvoorde) combineert al lang online en face-to-facehulpverlening. Hij vertelt hoe hij blended hulp inzette bij een vroegere cliënt. Marie Van der Cam (SAM, steunpunt Mens en Samenleving) geeft nadien vijf tips over blended hulp.

polygon icon
Starten met duurzaam blended werken aan welzijn en geestelijke gezondheid
2023
Bocklandt, P. & Claeys, H.

Het is geen evidentie om online hulp en zorg in je werking te implementeren en om een goed evenwicht tussen online en face-to-face aanbod te vinden. In dit dossier staan de auteurs stil bij ...

 • ... wat online en blended werken juist betekenen;
 • ... de vaststelling dat je er al mee bezig bent;
 • ... hoe implementatie van online hulp NIET moet (en toch vaak gebeurt);
 • ... een aanzet voor een stappenplan om blended hulp duurzaam uit te bouwen;
 • ... uitdagingen en mogelijkheden;
 • ... aandacht voor evaluatie en monitoring;
 • ... bronnen voor wie verder aan de slag wil.
polygon icon
Trainingen in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg - Impact meten.
2023
Van Daele, T., de Regt, D., Van der Cam, M., Claeys, H., Custers, S., Beelen, S.

Dit instrument bevat een eenvoudig aanpasbare vragenlijsten om op korte en op lange termijn de impact van trainingen te meten.

polygon icon
Het inzetten van digitale tools in de jeugdhulp
2023
Verplancke, J.; Vanbleu, C. & Bocklandt, P.

In dit artikel beschrijven de auteurs 13 handvaten en uitdagingen voor (het ontwikkelen van) een blended aanbod in de jeugdhulp.

polygon icon
Barometer digitale inclusie 2022
2022
Faure, L., Brotcorne, P., Vendramin, P., Mariën, I.

Technologie verandert onze samenleving in ijltempo. Maar niet iedereen surft vlot mee op de digitale golf. Uit de Barometer voor digitale inclusie 2022 blijkt dat de digitalisering van onze maatschappij is toegenomen. Meer dan ooit hebben burgers toegang tot digitale technologie en maken ze gebruik van digitale diensten. Dit vertaalt zich echter niet in een toename van de digitale vaardigheden. Bovendien profiteren mensen die sociaal-economisch en cultureel kwetsbaar zijn minder van de toenemende digitalisering dan de bevoorrechte personen. 

polygon icon
De toegankelijkheid van sociale dienstverlening in Antwerpen: wat is er veranderd na de coronamaatregelen en waar willen we naartoe?
2023
Cools, P., Sebrechts, L. & Van Gucht, J.

Dit onderzoek toont de evoluties in de diversiteit aan contactvormen die sociale professionals 'veel' gebruiken in hun contacten met cliënten in Antwerpen. Tevens werd gepolst welke contactvormen volgens sociale professionals het meest geschikt zijn voor specifieke hulpvragen of vormen van begeleiding.

polygon icon
Mensgericht digitaliseren - begeleidingstraject voor teams in digitale verandering
2022
Rasschaert, I., Apers, C., Wullaert, D. & Eynikel, J.

Deze website biedt bouwstenen voor een begeleidingstraject met nadruk op het menselijke proces van het organiseren van digitale transformatie. De belangrijkste invalshoeken zijn: wie is betrokken bij dit 'ecosysteem'?, collectieve visie-ontwikkeling, cultuur en waarden én een waarderend veranderproces. Hoe wel het focust op KMO's toch ook heel bruikbaar voor welzijnswerk en zorg.