Blender 2024

Innovatie in online en blended werken in welzijnswerk en zorg

Op 12 maart 2024 vond in Antwerpen de derde editie plaats van het jaarlijks netwerkevenement Blender, de netwerkdag voor innovatie in online en blended werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg. We geloven dat verbinding en samenwerking tussen werkveld, onderzoek, middenveld, beleid en ICT het meeste kans biedt op het ontwikkelen van digitale toepassingen en praktijken die echt een maatschappelijke meerwaarde hebben. 

6 onderzoeks- en ontwikkelprojecten zetten via een pitch hun meerwaarde in de kijker tijdens Blender 2024, een initiatief van Onlinehulp Vlaanderen – het samenwerkingsverband van SAM, steunpunt Mens en Samenleving, Arteveldehogeschool, Thomas More, Howest, Online-hulpverlening.be, Psyche, en ondersteund door Vlaanderen. 

Daarnaast gingen we in gesprek tijdens 5 dialoogtafels met de 80 deelnemers over vijf thema's in verband met online en blended hulp en zorg:

  • Artificiële intelligentie voor welzijnswerk en zorg
  • (Digitaal) burenhulp inschakelen als zorg- en welzijnsprofessional
  • Digitale competenties van de sociaal-agogische professional
  • Emoties en symptomen online registreren en zelfs real-time interventies geven
  • Verlaagd welzijn bij zorg- en hulpverleners: technologie in de strijd

De presentaties van pitches en dialoogtafels:

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Blender 2024 - innovatie in online en blended werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg
Beelen, S.

Online en blended welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg zijn in volle evolutie. Onderzoek en ontwikkeling spelen daarbij een belangrijke rol. Blender verbindt onderzoekers, ontwikkelaars, werkveld, middenveld en overheid en draagt zo bij aan duurzame innovatie. Deze algemene intro is een bijdrage aan Blender 2024 door Sandra Beelen, stafmedewerker bij SAM.

polygon icon
Ch@t-youth
Dewaele, A.

Een impressie van een internationaal uitwisselingsproject in verband chathulp bij jongeren in Europa - met partners uit Finland, Hongarije, Spanje en België. Een bijdrage aan Blender 2024 door Alexis Dewaele, onderzoeker en prof aan UGent.

polygon icon
Zorgproeftuin LiCalab - anders werken via innovatie en participatie
Weyers, G.

Een grensoverschrijdend programma om innovatie in de zorg op de werkvloer te ondersteunen, coachen en begeleiden. Een bijdrage aan Blender 2024 door Glenn Weyers van Licalab - Thomas Morehogeschool

polygon icon
Moonbird
Vermeylen, S.

Moonbird is ontwikkeld als ademhalingscoach met realtime biofeedback over je hartslag. Een bijdrage aan Blender 2024 door Sascha Vermeylen.

polygon icon
Aan de slag met virtual reality
Coene, P.

Een getuigenis over het verbinden van warme zorg met technologie via virtual reality. Een bijdrage aan Blender 2024 door Phaedra Coene van Nektari

polygon icon
In verbinding
Stinckens, N.

Een online module voor jongeren die moeilijker sociaal contact leggen. Een bijdrage aan Blender 2024 door Nele Stinckens van QIT-online

polygon icon
Evaluatie van de incentiveprojecten online en blended hulp
Verplancke, J., Van Daele, T. & Bocklandt, P.

Een schets van de resultaten van het evaluatie-onderzoek van de Flanders'Care incentiveprojecten onlinehulp. Een bijdrage aan Blender 2024 van Jana Verplancke, medewerker van Mens, Samenleving en Digitalisering aan de Arteveldehogeschool

polygon icon
Artificiële Intelligentie in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg
Vanhove, T.

Welke uitdagingen en belemmeringen zijn er in verband met artificiële intelligentie voor welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg? Een bijdrage aan Blender 2024 door Tim Vanhove, medewerker van Mens, Samenleving & Digitalisering aan de Arteveldehogeschool.

polygon icon
Emoties en symptomen online registreren
Mestdagh, M.

Hoe online zo optimaal mogelijk emoties en symptomen online registreren en daarop feedback geven. Een bijdrage aan Blender 2024 door Merijn Mestdagh, onderzoeksmedewerker aan KULeuven en co-founder van m-path.

polygon icon
Verlaagd welzijn bij zorg- en hulpverleners - technologie in de strijd
Van de Eynden, A. & De Witte, N.

Over het inzetten van technologische mogelijkheden bij het zorg dragen voor welzijn voor hulpverleners en zorgverstrekkers. Een bijdrage aan Blender 2024 door Annelies Van den Eynden van Provincie Antwerpen en Nele De Witte van de Thomas Morehogeschool.

polygon icon
Op weg naar een kader voor digitale competenties van sociaal-agogische competenties
Bocklandt, P.

Dit kader in ontwikkeling zet je op weg om concreter te bepalen welke digitale competenties je verwacht van je medewerkers. Een bijdrage aan Blender 2024 door Philippe Bocklandt, medewerker van Mens, Samenleving & Digitalisering aan de Arteveldehogeschool.

polygon icon
Digitale buurtplatforms: tool voor zorg- en welzijnsprofessionals?
Pless, S.

Deze presentatie zoomt in op de vraag welke meerwaarde buurtplatformen zoals Hoplr, Helpper, Give-a-day, ... kunnen hebben voor het stimuleren van burenhulp. Deze presentatie is een bijdrage aan Blender 2024 door Sam Pless, onderzoeksmedewerker aan de UCLL.