Incentiveprojecten online en blended hulp

een impuls van de Vlaamse Overheid - departement Zorg

Wat was de aanleiding voor incentiveprojecten online en blended hulp?

2014

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin formuleert op vraag van toenmalig welzijnsminister Vandeurzen aanbevelingen voor het beleid rond onlinehulp in welzijn en geestelijke gezondheid in Vlaanderen in ‘Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan onlinehulp’.

2015
Op 3 juni lanceert de minister op het Flanders’Carecongres onlinehulp voor welzijn en gezondheid in Mechelen tien beleidsacties waarmee hij tijdens die legislatuur onlinehulp een duw in de rug wil geven. Eén van deze acties is het “voorzien van ontwikkelingsincentives i.v.m. onlinehulp voor organisaties”.
2016
Flanders’Care lanceert het voornemen om gedurende drie jaar jaarlijks aan een aantal onlinehulpprojecten een incentive te bezorgen op basis van een open oproep – telkens met aan andere focus op doelgroep of thema. 


Wat zijn de doelstellingen van de incentiveprojecten online en blended hulp?

  • Samenwerking tussen organisaties stimuleren bij het uitwerken van een onlinehulpaanbod.
  • Het realiseren van nieuw onlinehulpaanbod bevorderen.
  • Ruimte creëren voor het ontwikkelen van een visie op het onlinehulpaanbod, met aandacht voor het implementatieproces op korte en langere termijn en met oog voor de inbreng van de eindgebruikers.
  • (vanaf 2017) Aandacht besteden aan begeleiding en/of intervisie en/of supervisie om de onlinehulp-component met face-to-facecontacten te combineren tot een blended hulpaanbod.

Wat houdt die incentive voor online en blended hulp juist in?

De incentive is driedubbel.

  1. de goedgekeurde projecten krijgen een financiële incentive (van € 16.000 in de eerste drie oproepen en van € 20.000 in de jaren daarna).
  2. de goedgekeurde projecten krijgen een begeleidingsaanbod a rato van 1 week door partners van Onlinehulp-Vlaanderen. De belangrijkste doelstelling van dit ondersteuningsaanbod is om elk project gemakkelijker zicht te geven op bestaande good practices en onderzoek bij het uitwerken van hun eigen project én dat knowhow over de jaren heen kan gebundeld worden.
  3. bij de laatste edities wordt ook ander ondersteuningsaanbod voor het implementeren van onlinehulp voor de brede sector voorzien. Dit worden lerende netwerken of inspirerende getuigenissen.

Wat was de respons op de voorbije 5 projectoproepen?


De goedgekeurde projecten waren als volgt geografisch gespreid


De ingediende en goedgekeurde projecten komen uit een diversiteit van sectoren:

Hebben zo’n incentiveprojecten rond online en blended hulp wel zin?

Uit een evaluatieonderzoek van deze Flanders’Care incentiveprojecten online en blended hulp – uitgevoerd in 2023 door Arteveldehogeschool en Thomas More-hogeschool blijkt onder andere het volgende: