Incentives 2023

Acht incentiveprojecten die blended hulp rond welzijn en zorg implementeren

Focus van deze oproep

Het thema van deze projectoproep was: het implementeren van blended aanbod.

Het werd dus een open oproep zonder duidelijke focus op doelgroep of thema.

De nadruk werd gelegd op voldoende aandacht besteden aan de betrokkenheid van zoveel mogelijk medewerkers en zoveel mogelijk eindgebruikers.

Het aantal ingediende projecten

Er werden 28 projecten ingediend.

Opmerkelijk was dat voor het eerst projecten uit woonzorgcentra werden ingediend en opvallend veel projecten uit de revalidatiesector.

8 projectaanvragen werden goedgekeurd. Het was vooraf bepaald dat er voor 8 projecten financiering zou voorzien worden

De acht geselecteerde projecten

AZ Groeninge ontwikkelt MAINFRAMES

Wat is het?

Voor en na een maagoperatie om gewicht te verliezen biedt het ziekenhuis online tools en (digitale) groepssessies aan. Tevens willen ze de mogelijkheden voor digitaal lotgenotencontact voor deze patiëntengroep verkennen.

Doelgroep?

Patiënten die een maagoperatie ondergaan

Resultaat?

Een blended aanbod dat door AZ Groeninge wordt gebruikt.

Partners?

AZ Groeninge, LOGO Leieland, VBVD regio ZVL (diëtisten), AXXON kinekring VLAS

CAW Zuid-West-Vlaanderen implementeert blended hulp

Wat is het?

CAW Zuid-West-Vlaanderen sensibiliseert haar medewerkers via een digitaal leerplatform, een aanspreekfiguur en peer-to-peer-learning. Lessons learned zullen ze opnemen in hun kwaliteitshandboek. Ook acties rond digitale inclusie van hun doelgroep zitten in de scoop van dit project.

Doelgroep?

Cliënten van CAW Zuid-West-Vlaanderen

Resultaat?

Een interne visietekst op blended werken én een sensibiliseringsaanbod bij medewerkers

Partners?

CAW Zuid-West-Vlaanderen, SAM

Drie CGG's versterken veerkracht van cliënten in wachttijd

Wat is het?

Drie CGG's werken een blended aanbod uit als voortraject tijdens de wachttijd. Ze zetten tools in rond het verhogen van veerkracht, stressreductie en emoregulatie. Deze tools kunnen in de CGG's ook in ervaringsruimtes gebruikt worden.

Doelgroep?

CGG-cliënten in wachttijd

Resultaat?

Aanbod van geselecteerde hulpmiddelen

Partners?

CGG Schelde Dender Waas, CGG Andante, CGG Prisma

Ebergiste communiceert helder met personen met een beperking

Wat is het?

Via Mywepp wordt een individuele planner, agenda, beeldbetool en veel meer ... op maat van personen met een licht mentale beperking (en hun netwerk) doorontwikkeld.

Doelgroep?

Personen met een beperking die cliënt zijn bij Ebergiste

Resultaat?

Intenser gebruik van Mywepp

Partners?

Deelwerkingen van Ebergiste

Kompas vzw werkt digitale dagbesteding uit

Wat is het?

Dag Panda wordt een veilig platform voor digitale dagbesteding vol activiteiten voor personen met een licht mentale beperking. Dit project focust op het ontwikkelen van een kwalitietsvol activiteitenaanbod.

Doelgroep?

Personen met een licht mentale beperking

Resultaat?

Dagpanda

Partners?

Kompas vzw, De Vijver

PZ Onze-Lieve-Vrouw zet in op blended hulp voor drie doelgroepen

Wat is het?

Onder andere met behulp van modules uit Therapieland wordt blended hulp rond verslaving, depressie en persoonlijkheidsstoornissen aangeboden. Daarnaast wordt ook alle gebruik van digitale tools in de werking gebundeld.

Doelgroep?

Patiënten met verslaving, depressie en persoonlijkheidsstoornissen

Resultaat?

Digitaal hulpaanbod geïnventariseerd en gesensibiliseerd bij medewerkers

Partners?

PZ Onze-Liev-Vrouw, Covias, CGG Noord-West-Vlaanderen

QIT en CGG VBO ontwikkelen online zelfhulp gericht op sociale angst

Wat is het?

De partners ontwikkelen een online aanbod om blended in te zetten bij jongeren met een grotere kwetsbaarheid qua sociaal functioneren. Met als sprekende titel: in verbinding.

Doelgroep?

Jongeren met sociale kwetsbaarheid

Resultaat?

module in-verbinding

Partners?

QIT-online en CGG VBO

Het Raster ontwikkelt een digitaal begeleidingsplatform autisme

Wat is het?

In samenwerking met de andere partners in de Liga Autisme Vlaanderen ontwikkelt Het Raster een digitaal begeleidingsplatform voor ouders van kinderen met autisme.

Doelgroep?

Ouders van kinderen met autisme

Resultaat?

Geïnspireerd door en en in samenwerking met de aanbieders van Opla wordt in 2024 een digitaal begeleidingsplatform uitgerold

Partners?

Het Raster, Liga Autisme Vlaanderen

Over de ondersteuning van deze incentiveprojecten

  • De acht goedgekeurde projecten kregen ondersteuningsaanbod van een week door medewerkers van de partners van Onlinehulp-Vlaanderen.
  • In dit projectjaar werd vanuit Onlinehulp-Vlaanderen ook een evaluatie-onderzoek uitgevoerd bij alle vorige en huidige incentiveprojecten