Incentives 2024 - Digitale zorg, hulp en ondersteuning

Nieuwe projectoproep 24-25

Voor 2024-2025 lanceert het departement Zorg een projectoproep voor incentives voor digitale zorg, hulpverlening en ondersteuning gericht op het implementeren van een blended aanbod in het domein welzijn, volksgezondheid en gezin. Ze maken 105.000 euro vrij om organisaties te stimuleren om hun project te realiseren. Per project kan maximaal 21.000 euro financiële steun gevraagd worden. Ook dit maal worden de projecten inhoudelijk ondersteund door Onlinehulp Vlaanderen.

Projectoproep

Face-to-face contacten combineren met digitale contacten biedt kansen voor de hulp en zorgverlening, maar het digitale effectief inzetten als volwaardig deel van een zorg- en ondersteuningstraject is een hele uitdaging. 

Via deze oproep wordt aan organisaties in de sectoren van beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een extra impuls gegeven om ICT-toepassingen te gaan implementeren in hun aanbod voor cliënten, patiënten of de burger. De focus van de oproep ligt op duurzaamheid en op inclusie: hoe kan een blended aanbod op een duurzame en inclusieve wijze geïmplementeerd worden in een organisatie, samenwerkingsverband of netwerk.

De incentive bestaat uit twee luiken:

  • een financiële ondersteuning (max. 21.000 euro);
  • een begeleidingsaanbod op maat van het project in samenwerking met Onlinehulp Vlaanderen 

De uiterste datum van indienen is 28 juni 2024 om 12 uur 's middags.

Indienen van het aanvraagformulier gebeurt elektronisch via het webformulier. Enkel Vlaamse welzijns- en zorgorganisaties kunnen een aanvraag indienen.

Informatie en documentatie

De volledige oproep kan je nalezen in het document

Oproep_IncentivesDigitaleZorgOndersteuning_2023_2024_def.pdf

Voor het indienen van de aanvraag, gebruik je volgend aanvraagformulier

Aanvraagformulier_DigitaleZorgOndersteuning_incentives2023_2024_def.docx

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Stijn Custers – Departement Zorg: stijn.custers@vlaanderen.be +32 0475 85 59 40

Loes Houthuys – Departement Zorg: loes.houthuys@vlaanderen.be +32 0499 77 24 55

    GA NAAR HET WEBFORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN DE PROJECTAANVRAAG