Incentives 2018

Vijf incentiveprojecten rond blended hulp voor volwassenen

De focus van deze oproep

Het thema van deze projectoproep was: het ontwikkelen van nieuw blended aanbod dat zich expliciet op de doelgroep volwassenen richt.

Het aantal ingediende projecten

Er werden 18 projecten ingediend.

5 projectaanvragen werden goedgekeurd. Het was vooraf bepaald dat er voor 5 projecten financiering zou voorzien worden.

De vijf geselecteerde projecten

...

Blended module opvoedingsondersteuning

Wat is het?

Digitale opvoedingsondersteuning met focus op ondersteuning tijdens de wachttijd

Doelgroep?

Ouders met een opvoedingsondersteuningsnood

Resultaat?

Op basis van ervaringen met Stan - de opgroeicaravan groeide dit aanbod later uit tot Opla

Partners?

CKG De Schommel, CKG Glorieux, CKG Het Open Poortje en Huize Levensruimte

Momenteel moeten ouders met opvoedingsvragen of -onzekerheden tot wel twee jaar wachten op (thuis)begeleiding. Ouders melden vaak pas aan wanneer de situatie al geëscaleerd is en zij zelf al heel wat hulpbronnen benut hebben. Bovendien is er momenteel tijdens de wachttijd geen ondersteuning.

Door de massale vraag naar {thuis)begeleiding lijkt er ook behoefte te zijn aan meer laagdrempelige opvoedingsondersteuning. Daarom wil CKG De Schommel met steun van Expoo en De Opvoedingslijn (vzw De Keerkring) een blended module opvoedingsondersteuning ontwikkelen en deze samen met CKG Glorieux, CKG Het Open Poortje en Huize Levensruimte testen en implementeren.

De blended module zal ouders in eerste instantie ondersteunen tijdens de wachttijd. Het korte termijn doel is dat ouders niet zomaar op een wachtlijst terecht komen, maar dat ze na aanmelding onmiddellijk blended aan de slag kunnen. Bovendien kan uit deze module heel wat informatie gehaald worden waardoor er in de effectieve {thuis)begeleiding nog meer in de diepte gewerkt kan worden. Daarnaast is het ook mogelijk dat ouders voldoende ondersteuning hebben gehad na het doorlopen van de module, waardoor het voor sommige gezinnen niet meer nodig is om een (thuis)begeleiding op te starten.

In een latere fase zullen ouders ook rechtstreeks kunnen aanmelden voor deze blended module. Doordat gezinnen zich naast het ambulante aanbod ook kunnen aanmelden voor een blended aanbod, zullen er op termijn minder lange wachtlijsten zijn voor effectieve thuisbegeleiding. Op deze manier zullen er meer gezinnen ondersteund kunnen worden.

Training Onbewuste Processen voor personen met een alcoholverslaving

Wat is het?

Online tool om zelfzucht naar alcohol beter onder controle te houden

Doelgroep?

Personen met een alcoholverslaving

Resultaat?

Tool die in het eigen ziekenhuis wordt gebruikt

Partners?

PZ Heilig Hart, Jan Yperman Ziekenhuis, CGG Largo

Drie organisaties actief in de Ieperse regio hebben de krachten gebundeld in een regionaal ambulant therapieaanbod voor de verslaafdenzorg. . Dit therapieaanbod bestaat uit een therapeutisch pakket van een halve dag per week en loopt over een periode van 7 weken. Het wordt aangevuld met een aantal psycho-educatieve avondsessies in de loop van deze 7 weken. In tegenstelling tot een residentieel aanbod staat de cliënt er gedurende het grootste deel van de tijd alleen voor. Hierop willen we met ons online-hulpaanbod een antwoord bieden. Meer specifiek willen we een online- tool aanreiken die de cliënt helpt om zelf(standig) zijn zucht naar alcohol beter onder controle te krijgen.

De werking van deze online-tool is gebaseerd op recent onderzoek van ondermeer het onderzoeksteam van prof. R Wiers van de universiteit van Amsterdam. Hieruit werd duidelijk dat een effectieve therapie in kader van verslaving zich niet enkel mag richten op de reflectieve aspecten (bv. motivatie) van de verslaving, maar evenzeer ook op de onbewuste, impulsieve processen die een rol spelen bij het in stand houden van de verslaving ( bv. de continue goesting om te drinken en het continu denken aan drankgebruik). Het zijn juist deze onbewuste neigingen waarmee de cliënt in zijn dagelijks leven geconfronteerd wordt en die het stoppen met drinken voor hem zo moeilijk maken.

Via de online-tool kan de cliënt deze onbewuste neigingen hertrainen , zodat hij een betere zelfcontrole realiseert t.a.v. alcohol. Via dit project willen we de therapeutische vooruitgang die de cliënt gemaakt heeft via de ambulante groepstherapieën ondersteunen in de thuissituatie met deze online-tool. In de groepstherapieën en psycho-educatie krijgt de cliënt inzicht in de werking van zijn eigen verslavingsproces. Via de tool krijgt de cliënt dagelijks de kans om het geleerde in de praktijk om te zetten en thuis de gewoontevorming te hertrainen.

Lees meer

Ver en toch nabij - beeldbellen in de ambulante zorg

Wat is het?

Implementeren van beeldbellen in ambulante zorg voor personen met een beperking

Doelgroep?

Personen met een beperking

Resultaat?

Beeldbeltool geïmplementeerd in de eigen werking

Partners?

Kompas vzw en Wonozo

Zowel Wonozo als Kompas hebben een uitgebreide werking voor ondersteuning van mensen met een (mentale) beperking die zelfstandig wonen of nog thuis wonen. Hierbij gaan we geregeld aan huis bij onze mensen volgens een frequentie die afhankelijk is van hun ondersteuningsnood.

Graag willen we bekijken in welke mate we onze huisbezoeken kunnen aanvullen met een beeldbelmoment omdat we denken dat dit ook kan werken en een aantal voordelen kan hebben voor zowel cliënt als medewerker (beter en sneller bereikbaar, plaatsonafhankelijk begeleiden, verhogen van de digitale vaardigheden). We willen samen met onze medewerkers, onze cliënten en hun netwerk uitzoeken op welke manier dit kan werken en een meerwaarde kan betekenen. Samen dus een visie ontwikkelen, voorwaarden en knelpunten bekijken,…

Hiernaast kan dit ook een extra aanbod zijn voor bijv. backup (2de begeleider die kan inspringen als de eerste niet beschikbaar is) of bij een permanentiesysteem waarbij mensen inbellen als men een dringende ondersteuningsvraag heeft. We willen bewaken dat onze ondersteuning ook via dit kanaal op een zelfde kwaliteitsvolle manier gebeurt.

Chathulp in Stop it now!

Wat is het?

Implementeren van anonieme chathulpgesprekken in Stop it now!

Doelgroep?

Personen met pedofiele gevoelens en hun naasten

Resultaat?

Chathulp in Stop it now!

Partners?

Universitair Forensisch Centrum, I.T.E.R., CAW Brussel

Stop it Now(verder ook als SiN afgekort) is een laagdrempelige gratis en anonieme hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. De lijn ging op 19/05/2017 van start en biedt telefonisch en mailcontact aan. Na het eerste werkingsjaar blijkt de lijn succesvol te zijn en de doelgroep te bereiken, zij het dat jongvolwassenen ondervertegenwoordigd zijn. Ook deze groep is belangrijk in een preventief aanbod voor mensen die worstelen met pedofiele gevoelens. Uit contacten met andere hulplijninitiatieven blijkt dat dit taboe-onderwerp zeer geschikt is voor laagdrempelige chat. Daarenboven is dit een medium dat jongvolwassenen aanspreekt.

BOPAL mindfulness en ACT

Wat is het?

Een online schatkist met mindfulness- en ACT-oefeningen

Doelgroep?

Cliënten in geestelijke gezondheidszorg

Resultaat?

Vaardig Leven

Partners?

CGG Ahasverus, CGG Passant, CGG Waas & Dender, CGG Vlaams-Brabant-Oost, itam, ACT-academie

Verdere ontwikkeling en oppuntstelling van een online schatkist-pluktuin met mindfulness en ACT-oefeningen voor blended care in de CGG's via aftoetsing bij de eindgebruiker (zijnde therapeut en cliënt, individueel en in groepssessies) in een beta-testingsfase. Recent werd in antwoord op de noden, ontmoet in de dagdagelijkse werking van het CGG, reeds een prototype voor dergelijke online schatkist-pluktuin ontwikkeld door mindtraining.be (privé-initiatief: zie de modules mindfulness, leef, gedachten en emoties). Dit prototype (met oefeningen die hulpverleners nu al frequent gebruiken in hun werk met cliënten, individueel en in groep), wensen wij verder te ontwikkelen in een online platform dat laagdrempelig bereikbaar is voor therapeuten en cliënten van de CGG's. De opzet van dit project is dat het ontwikkelen van het online platform in vrij nauw contact met de eindgebruiker verloopt. Op die manier wensen we via deze beta-testing aan de hand van structureel georganiseerde feedback door de eindgebruiker, het online platform op punt te stellen volgens de noden van cliënt en therapeut. Zo willen wij de aanknopingspunten en struikelblokken reeds ondervinden alvorens tot een definitief eindproduct (online platform-schatkist-pluktuin) te komen. De content van het prototype zal eerst verder bijgewerkt worden in co-creatie met de projectpartners mindtraining.be, ltam, de ACTAcademie en Francis Pascal-Claes (opleider gedragstherapie): oa aanvullen met didactische kortfilmpjes om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden in het gebruik van de online leeromgeving. Het afstemmingsplatform voor online hulpverlening binnen de CGG's zal ook functioneren als voortdurend klankbord en feedbackgroep.

Looptijd van de projectresultaten van deze incentives

Volgend aanbod is ook gescreend door en gepubliceerd op www.onlinehulp-apps.be :

Over de ondersteuning van deze incentiveprojecten

  • De vijf goedgekeurde projecten kregen een week ondersteuning door medewerkers van de partners van Onlinehulp-Vlaanderen.
  • Er werd ook gezorgd voor een gemeenschappelijk opstartmoment en een intervisie met de projectindieners.