lancering-onlinepsyhulp-jongeren
14 november 2023

Lancering OnlinePsyHulp-jongeren

Dit nieuwe hulpaanbod van OnlinePsyHulp richt zich op jongeren en jongvolwassenen (16-23 jaar) met psychische moeilijkheden, die nog geen hulp gezocht of gevonden hebben.

Het online hulpaanbod is ontworpen om ondersteuning te bieden bij een breed scala aan psychische klachten, variërend van angst en sombere gevoelens tot het omgaan met diverse emotionele uitdagingen. Hierbij kan ook ingespeeld worden op specifieke thema’s zoals

  • eenzaamheid,
  • identiteit, 
  • relationele problemen, 
  • zelfbeschadiging, 
  • trauma, 
  • eetproblemen, 
  • gamen 
  • en middelengebruik.

De verdere ontwikkeling is nog volop aan de gang en nieuwe thema's en oefeningen worden geleidelijk toegevoegd. In 2024 worden online zelfhulp en meer 'transdiagnostische' modules ontwikkeld.

Om de drempel zo laag mogelijk te maken is het online aanbod kosteloos, wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd en kunnen deelnemers zelfs anoniem blijven als ze dit wensen. Zijn er twijfels bij potentiële deelnemers of deze hulpvorm wel geschikt is voor hen, dan wordt de mogelijkheid geboden van enkele vrijblijvende gesprekken via chat vooraleer ze zich engageren.

OnlinePsyHulp-jongeren wil ook een brugfunctie vormen naar andere vormen van (verdergezette) hulp.