26 september 2022

Ontwikkeling van OnlinePsyHulp

De online begeleidingsprogramma’s van Alcoholhulp, Drughulp, Cannabishulp, Gokhulp en Depressiehulp worden in de loop van 2022 samengebundeld onder de naam OnlinePsyHulp.

Deze vernieuwing zal van toepassing zijn voor de online (chat)begeleiding en de ‘blended begeleiding’ (de combinatie van individuele gesprekken met het online programma).

Voor de online zelfhulp zal er voorlopig niets wijzigen. Ook de publieke informatieve websites blijven voorlopig ongewijzigd.

Een publieke portaalwebsite werd alvast ontwikkeld: www.onlinepsyhulp.be

In de nabije toekomst staat nog het volgende op stapel:

  • Angsthulp (met aangepaste hulpmodules)
  • Online begeleiding Perinatale depressie
  • Een online aanbod voor jongeren in de transitieleeftijd, met zowel symptoomgerichte als transdiagnostische modules