5 juli 2023

Projectoproep “e-inclusion for Belgium – Sociale Actoren 2023”.

Dat niet iedereen even vlot kan navigeren in de digitale wereld, hebben de meeste hulpverleners de afgelopen jaren vaak ervaren. De overkoepelende doelstelling van deze projectoproep is daarom om te werken aan het verhogen van de digitale inclusie, met aandacht voor zowel (digitaal) kwetsbare doelgroepen als hulpverleners. Er werden op basis van contacten met de sector en samen met onderzoekers door Digilab drie uitdagingen in de hulpverleningssectoren gedetecteerd:

  • Voor een groot aantal hulpverleningsorganisaties is de vraag naar hulpverlening hoger dan de capaciteit die de organisaties kunnen aanbieden. Enerzijds wensen ze hun dienstverlening op te schalen, anderzijds willen ze tegemoet komen aan de noden van het stijgend aantal kwetsbare groepen die ze voorheen niet of weinig bereikten en waarvoor soms andere maatregelen nodig zijn. Oplossingen worden gezocht om op een duurzame wijze het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdaging.
  • Voor een aantal hulpverleningsorganisaties is de strijd tegen digitale uitsluiting een opdracht die tot voor kort niet tot hun (kern)taken behoorde of (te) ver af van hun expertise staat om een adequaat beleid te kunnen voeren. Bereid om hier werk van te maken en een alomvattende aanpak rond digitale insluiting uit te werken, wensen deze organisaties een beroep te doen op gespecialiseerde actoren om de nodige kennis inzake digitale inclusie op een duurzame wijze binnen de organisatie en/ of sector binnen te brengen.
  • Gespecialiseerde e-inclusie actoren worden overbevraagd door hulpverleningsorganisaties. Bijkomende middelen zijn nodig om hun werking uit te kunnen breiden en te kunnen investeren in een duurzaam e-inclusiebeleid om zo te kunnen voldoen aan de vraag.

Uit deze oproep worden projecten geselecteerd die inzetten op de verbetering van de digitale inclusie op middellange termijn. Lees er hier meer over.