Zorg

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Best Practices and Recommendations for Digital interventions to Improve Engagement and Adherence in Chronic Illness Sufferers
Karekla et al.

Dit wetenschappelijk artikel formuleert aanbevelingen hoe digitale interventies optimaal te benutten bij mensen die kampen met chronische ziektes en focust daarbij in het bijzonder op betrokkenheid en voortgezet gebruik.

polygon icon
Combining biofeedback with stress management interventions: a systematic review of physiological and psychological effects
De Witte, N., Buyck, I. & Van Daele, T.

Dit wetenschappelijk artikel bespreekt de huidige evidentie voor het gebruik van biofeedback bij interventies voor stressbeheersing.

polygon icon
Opiniestukken in de Artsenkrant
Van Daele, T.

In frequente opiniestukken exploreert Tom Van Daele als klinisch psycholoog

de mogelijkheden van technologie voor de (geestelijke) gezondheidszorg.

Hij staat hierbij stil bij mogelijkheden en beperkingen van deze technologie, in functie van de actualiteit.

polygon icon
ePsychologie. Over technologie in therapie
Van Daele, T.

In dit boek vertrekt Tom Van Daele vanuit intrigerende verhalen op het raakvlak van psychologie en technologie.

Je krijgt daarbij inzichten en inspiratie om die technologie optimaal te benutten, voor jezelf of als hulpverlener.

polygon icon
Is de geestelijke gezondheid klaar voor digitale tools?
Missiaen, C., Stinckens, N. & Van Daele, T.,

Deze bijdrage op Sociaal.net staat stil bij het feit dat de samenleving in ijltempo digitaliseert.

Bij de vaststelling dat ook hulpverleners steeds meer gebruik maken van online tools wordt de vraag gesteld of ook de geestelijke gezondheidszorg volgt.

polygon icon
Silver - handleiding voor leerkrachten
Vlesp

Silver is een wetenschappelijk onderbouwd serious game rond het versterken van mentale gezondheid bij jongeren.

Dit educatieve pakket dient ter ondersteuning van het gebruik van Silver in klasverband

polygon icon
De serious game als ijsbreker en wegwijzer – jongeren spelenderwijs activeren rond psychisch welzijn.
Mottar, L.

In dit artikel in Psyche beschijft de auteur de co-reatie van Lockdown Minds – een spel dat de lockdown-situatie, het samenleven met andere huisgenoten en de confrontatie met herkenbare dilemma’s simuleert.

Er komen alledaagse zorgen en frustraties, traumatische ervaringen en de complexe psychologie van jongeren aan bod.

polygon icon
Implementatie van beeldzorg. De zorgbewegers-aanpak.
Limper, M.

De zorgbewegers beschrijven in deze nota een zes-stappenplan om beeldzorg als blended hulptool in te zetten in gezondheidszorg.

Ze besteden daarbij aandacht aan : 

 • ‘voorbereiding en afbakening scope’,
 • ‘plannen, ontwerpen en inrichten’, 
 • ‘informatie, training en coaching’, 
 • ‘uitvoeren’,
 • ‘verankeren en verbeteren’ 
 • en ‘evaluatie’.
polygon icon
Beeldbellen in de GGZ
Janssen, R., van Hout, A. e.a.

Op deze website staan vijf aspecten met inspiratie voor en reflectie over beeldbellen:

 • een animatie, 
 • de app Samenspraak, 
 • zes beeldbelverhalen, 
 • onderzoeksresultaten 
 • en een leidraad voor intervisies.
polygon icon
Recommendations for policy and practice of telepsychotherapy and e-mental health in Europe and beyond.
Van Daele et all.

Dit wetenschappelijk artikel formuleert aanbevelingen hoe de best mogelijke context gecreëerd kan worden waarbij e-mental health bestaande dienstverlening voor cliënten kan versterken en aanvullen.

polygon icon
Technologie en therapie: sofa en/of Skype?
Van Daele, T.

Therapeuten stonden in het verleden terughoudend tegenover technologie in therapie.

Velen bleven er ver van weg en maakten gebruik van beproefde, klassieke methodes.

De covid-19-pandemie dwong hen echter plots om hun cliënten massaal online van hulp te voorzien, vaak door middel van beeldbellen. Dit artikel weegt mogelijke voor- en nadelen tegen elkaar af.

polygon icon
Videoconsultaties in de opvolging van patiënten met een chronische somatische aandoening
Mistiaen, P.; Devriese, S. e.a.

Een studie naar de introductie van videoconsultaties in het Belgische zorgsysteem – uitgevoerd tijdens de coronacrisis van 2020 in opdracht van de FOD Volksgezondheid.

polygon icon
Beeldbellen in de hulpverlening: Horen, zien en ook voelen?
De Coninck, S. & Emmers, E.

Op basis van literatuuronderzoek beschrijven de auteurs de voordelen en valkuilen van beeldbellen in welzijnswerk – met focus op geestelijke gezondheidszorg.

polygon icon
Beeldbellen en blended hulp in de CGG
Claeys, H.

In dit blogartikel verkent de auteur op basis van diverse literatuurbronnen de mogelijkheden en beperkingen van beeldbellen in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

Beeldbellen wordt volgens hem een belangrijke tool die in blended therapie een belangrijke rol kan spelen – zowel voor individuele behandelingen als voor groepstherapie.

polygon icon
Heerlijk helder in de zorg - laagdrempelige inclusieve communicatie in de zorgsector
Haesaert, L. e.a.

Deze 7 handige brochures bieden kader en handvatten voor toegankelijke communicatie in de zorg – ook online.

Naast een contextbrochure over dit project focussen de auteurs op …

 • … health literacy;
 • … laagdrempelige mondelinge communicatie;
 • … laagdrempelige schriftelijke communicatie;
 • … inspiratie over het gebruik van beelden;
 • … een woordenlijst met toegankelijke zorgtermen;
 • … tools om de toegankelijkheid van je communicatie te meten.
polygon icon
Beter met eHealth in 60 minuten
Meijnckens, L.

In dit boek leidt de auteur je in turbo in in de wereld van e-health.

De definities worden op scherp gezet en er komen een heel aantal good practices naar voor.

De auteur lijst voor- en nadelen op en besteedt de nodige aandacht aan implementatie.

Een ideale smaakmaker dus.

polygon icon
Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie
Delespaul, P. e.a.

In dit boek pleiten de auteurs Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink en Jim Van Os voor een grondige hervorming van de GGZ. Meer herstelgericht, minder hokjesdenken, en op menselijke maat gesneden. Ook e-health en e-mental health komen in deze zienswijze ruimschoots aan bod.