Mission statement OHUP

OnlineHulpUitwisselingsPlatform

Doel van OHUP

OHUP draagt bij tot het verbeteren van de kwaliteit van online hulpverlening door uitwisseling van bestaande knowhow

De ledenorganisaties leveren knowhow aan de groep en krijgen ook knowhow terug van de groep. De uitwisseling vertrekt vanuit de behoefte van de OHUP-leden.

Over welke know how gaat het?

 • Onlinehulpverlening:
  • Kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn voor onlinehulpverlening
  • Opleiding en ondersteuning onlinehulpmedewerkers
  • Omgaan met “moeilijke gesprekken”
  • Ethiek en deontologie
  • Intervisie en supervisie
 • Technische kennis:
  • Welke software bestaat er? Voor- en nadelen? Kost?
  • Hosting
 • Organisatorische kennis:
  • Hoe een onlinehulpproject opstarten?
  • Hoe een onlinehulp dienst operationeel houden?

Om de knowhow van de ledenorganisaties verder uit te breiden streeft OHUP ernaar om externe knowhow binnen te halen via:

 • Het stimuleren en ondersteunen van onderzoek omtrent online hulpverlening
 • Het organiseren van studiedagen

Samenwerking en netwerking

OHUP draagt bij tot het optimaliseren van samenwerking en netwerking tussen haar leden

 • Bekijken van mogelijke voordelen door gezamenlijk gebruik van dezelfde software.
 • Kostenplaatje
 • Aanpassing aan specifieke behoeftes van de partners
 • Technologische aspecten

OHUP heeft geen winst-bedoeling.