Blended hulpverlenen voor praktijkwerkers

"Blenden" wat is dat eigenlijk? Welke onlinetoepassingen kan ik inzetten in mijn begeleidingen? Waarom zou ik dat doen? En hoe maak ik de juiste keuze?

Op basis van casussen wisselen we uit en leren we van elkaar. Je leert hoe je een blended hulptraject kan uitwerken in overleg met en op maat van je cliënten én van jezelf, je team of je organisatie. Je gaat aan de slag met concrete handvaten, tools en instrumenten die aangereikt worden door de lesgevers.

Het programma

Deze opleiding verloopt via blended leren. Dat betekent een mix van e-learning en een online en fysiek contact.

DAG 1 (halve dag)

  • Deel 1: Wat is blended werken? Video’s op voorhand te bekijken via de digitale leeromgeving.
  • Deel 2: Kennismaking en randvoorwaarden. Tijdens dit online contactmoment gaan we dieper in op de vraag: Wat is blended werken en welke online toepassingen kan ik gebruiken?

DAG 2 (volledige dag): Blended aan de slag

  • Hoe kom ik tot de juiste communicatiemix met mijn doelgroep?
  • Wat heb ik hiervoor nodig? Wat heeft mijn cliënt nodig?
  • Praktijkoefeningen met online (hulp) toepassingen

De opleidingen richten zich tot alle professionelen die werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen rond welzijn. De kostprijs wordt gedragen door het project Bandbreedte. De opleidingen werden ontwikkeld in samenwerking met Onlinehulp Vlaanderen, SAM - steunpunt Mens en samenleving, Arteveldehogeschool en UCLL. 

Voor inhoudelijke of praktische informatie kan je terecht bij bandbreedte@opgroeien.be.