Mediacoach Onderwijs, Jeugdhulp, Jeugdwerk en Bibliotheken

Mediacoach Onderwijs, Jeugdhulp, Jeugdwerk en Bibliotheken is een opleiding voor professionals uit deze sectoren. Een Mediacoach verdiept zich in de digitale en mediawijze wereld. Dit traject focust op de digitale leefwereld van kinderen en jongeren, een doelgroep die deze sectoren met elkaar gemeen hebben. Met jouw brede kennis ben je het aanspreekpunt en de coach voor collega’s voor alles wat betreft digitale media en mediawijsheid in jouw organisatie. 

Praktische informatie

Datum

Van donderdag 19 september 2024 tot donderdag 12 juni 2025

Uur

9u30-15u45

Prijs

Gratis voor jeugdwerkers (dankzij steun van het Departement Cultuur, Jeugd en Media)

390 euro

Locatie

Brussel

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs

Leerkrachten secundair onderwijs

Leerkrachten buitengewoon lager en secundair onderwijs

Pedagogisch ICT-coördinatoren

Pedagogisch ondersteuners

Jeugdwerkers en jeugdambtenaren

Professionals uit de jeugdzorg

Bibliotheekmedewerkers

Ongeacht de diversiteit van de sectoren, zal er zeker op maat gewerkt worden van jouw werking. We voorzien telkens tips, tricks, oefeningen en voorbeelden uit de verschillende sectoren. Tijdens verschillende sessies zal de groep ook opgesplitst worden zodat er een specifieke focus gelegd kan worden per sector.