Sociale media Inzetten

Waarom wil ik sociale media inzetten? Welke impact wil ik? Wat is de meerwaarde van sociale media en berichtenapps, en waar ligt het verschil? Zijn de platforms die ik gebruik ook de hotspots voor mijn doelgroep? Waar liggen mijn eigen grenzen en hoe maak ik hier goede afspraken over? Wat heb ik nodig om me samen met mijn team een weg te banen door het unieke sociale medialandschap, op een veilige, kwaliteitsvolle en fijne manier?

Het programma

  • Visie op blended hulp en de positie van sociale media
  • Mogelijkheden en goede praktijken van sociale media op een rijtje
  • Regels, afspraken en privacy
  • Hoe ga je om met grenzen en zelfzorg
  • Randvoorwaarden om met sociale media te werken
  • Aan de slag met casussen
  • Praktijkoefening: in groep en individueel opmaken van een sociaal media plan
  • Huiswerkopdracht sociaal media plan.

De opleidingen richten zich tot alle professionelen die werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen rond welzijn. De kostprijs wordt gedragen door het project Bandbreedte. De opleidingen werden ontwikkeld in samenwerking met Onlinehulp Vlaanderen, SAM - steunpunt Mens en samenleving, Arteveldehogeschool en UCLL.

Voor inhoudelijke of praktische informatie kan je terecht bij bandbreedte@opgroeien.be.