Word blended hulp coach in je organisatie

Als blended hulp coach ben je een inspirator en motivator. Je helpt je collega's met vragen en je implementeert blended hulpverlening in je organisatie. Deze vierdaagse opleiding geeft je de vaardigheden om als blended hulp coach aan de slag te gaan.

De opleiding is iets voor jou als:

 • je werkt met kinderen, jongeren en hun gezinnen
 • je overtuigd bent van de meerwaarde van digitale toepassingen in de jeugdhulpverlening
 • je collega’s in je organisatie wil ondersteunen bij het implementeren van blended hulp
 • Deze reeks vindt plaats in Antwerpen, er zijn ook reeksen in Gent en Brugge (zie verder).

Na deze opleiding

 • kan je gesprekken voeren met je collega’s over de meerwaarde en positie van blended hulpverlening
 • heb je vaardigheden om weerstanden, drempels en behoeften rond blended hulp te detecteren in je organisatie
 • ken je diverse methoden om collega’s te inspireren met digitale toepassingen, inclusief het delen van inspirerende ervaringen en getuigenissen
 • kan je in dialoog gaan met je collega’s om een passend aanbod voor blended hulp uit te werken
 • weet je hoe je een stappenplan ontwikkelt voor de implementatie van blended hulp in je organisatie
 • kan je vormingsnoden over blended hulpverlening detecteren en toeleiden naar het juiste aanbod
 • heb je een instrument in handen om intervisies op te zetten over blended hulp

De opleiding verloopt via blended leren en bestaat uit een mix van e-learning, online en fysieke contactmomenten.

De opleiding richt zich tot alle professionals die werken met kinderen, jongeren en/of hun gezinnen rond welzijn. De kosten worden gedragen door het project Bandbreedte, deelname is dus gratis. De opleidingen werden ontwikkeld in samenwerking met Onlinehulp Vlaanderen, SAM - steunpunt Mens en samenleving, Arteveldehogeschool en UCLL.

Voor inhoudelijke of praktische informatie kan je terecht bij bandbreedte@opgroeien.be. 23/01-27/02-27/03-08/05