16 september 2022

Naar een globaal kader voor blended ondersteuning in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid


Situering

Jeugdhulp is er niet alleen in het ‘echte’ leven, maar ook online. Die digitale ondersteuning kent veel gezichten én zorgt voor extra bandbreedte: meer manieren om jongeren te ondersteunen en bredere wegen om bij Jeugdhulp terecht te komen.

Het project Bandbreedte wil jeugdhulpmedewerkers ondersteunen om offline én online meer verbonden te zijn, zowel met jongeren en gezinnen als met collega-hulpverleners.

Opgroeien doet dit niet alleen, maar samen met heel wat sterke partners zoals SAM – steunpunt Mens en Samenleving, Arteveldehogeschool, UCLL en Mediawijs.


Een beleidsadvies rond visie en positie van blended ondersteuning

In opdracht van Opgroeien werkte een adviesgroep een kader uit voor het ontwikkelen van meer visie op blended werken in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid.

In dat advies wordt aangegeven:

  1. wat onder ‘visie op blended ondersteuning van kinderen jongeren en gezinnen’ verstaan wordt en ‘wat de positie van een online aanbod daarbinnen’ moet bevatten
  2. wie deze visie en positie best bepalen
  3. wat de inhoud van zo’n digitaal aanbod kan zijn
  4. aan welke voorwaarden moet voldaan worden om kwaliteitsvol blended te kunnen werken en hoe dit gerealiseerd kan worden.

Dit alles vind je terug in ‘Kinderen, jongeren en gezinnen blended ondersteunen. Een advies over visie en positie.’

De adviesgroep van 23 werkveldvertegenwoordigers werd samengesteld door Opgroeien en begeleid vanuit Onlinehulp Vlaanderen door Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool, Sociaal Werk) en Sandra Beelen (SAM, steunpunt Mens en Samenleving).