blended-hulpverlenen-wat-is-het
13 november 2023
Blended hulpverlenen, wat is het?
Gebruik je wel eens een app met je cliënten? Neem je wel eens een digitale vragenlijst af? Plan je wel eens een sessie via beeldbellen? Dat is hulp...
onlinehulplijnen-in-vlaanderen
23 oktober 2023
Onlinehulplijnen in Vlaanderen
Bijna 20 jaar geleden startten enkele jongeren- en welzijnsorganisaties met onlinehulp. Ze stelden vast dat taboe geladen thema’s als zelfdoding, ...
trainingen-in-welzijnswerk-en-geestelijke-gezondheidszorg-hoe-impact-meten
25 september 2023
Trainingen in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg: hoe impact meten?
Impactgericht werken gaat verder dan impact meten. Je kan het zien als een cyclus, een continu proces waarin je blijft leren van eerdere bevindinge...
onderzoeks-en-ontwikkelingsverwachtingen-rond-online-en-blended-werken
30 juni 2023
Onderzoeks- en ontwikkelingsverwachtingen rond online en blended werken
Tijdens Blender 2023 - de netwerkdag voor innovatie in online en blended werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg - brainstormden 80 d...
hybride-gezinszorg-tijdens-deze-eerste-hittegolf
16 juni 2023
Hybride gezinszorg tijdens deze eerste hittegolf
Philippe Bocklandt. Een tablet als ondersteuning bij een hittegolf Op Radio 1 getuigde Joris Wauters van i-mens over het versterken van het gezinsz...
nieuwe-inspiratiepagina-rond-blended-jeugdhulpverlening
28 april 2023
Nieuwe inspiratiepagina rond blended jeugdhulpverlening
Jana Verplancke. Wat is de betekenis van blended care in de jeugdhulp? Met die vraag gingen studenten Bachelor Sociaal Werk van de Arteveldehogesch...
blender-2023-een-terugblik
28 maart 2023
Blender 2023 - een terugblik
Sandra Beelen. Op 23 maart vond de tweede editie plaats van het jaarlijks netwerkevenement Blender, de netwerkdag voor innovatie in online en blend...
nieuwe-website-over-omgaan-met-geld-en-schulden
2 februari 2023
Nieuwe website over omgaan met geld en schulden
Praten over schulden is nog steeds taboe in Vlaanderen. Bovendien zetten Vlamingen gemiddeld pas na vijf jaar in schulden de stap naar hulpverlenin...
digitale-outreach-bij-de-jobcoaches-in-antwerpen
23 januari 2023
Digitale outreach bij de jobcoaches in Antwerpen
Digitale outreach? Wat is dat nu weer?  Waarom zouden outreachers online op zoek gaan naar hun doelgroepen? Wat willen ze doen en wie willen ze daa...