25 september 2023

Trainingen in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg: hoe impact meten?

Impactgericht werken gaat verder dan impact meten. Je kan het zien als een cyclus, een continu proces waarin je blijft leren van eerdere bevindingen.

Vormingen met impact

In een snel evoluerend welzijnslandschap is het voor organisaties belangrijk om permanent te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Het helpt om bij te blijven met de nieuwste inzichten, de bestaande praktijk te optimaliseren, of om nieuwe methodieken of technieken sneller ingang te laten vinden. Vorming, training en opleiding betekenen een significante investering in tijd en in middelen. Inschatten of en in welke mate trainingen effectief impact realiseren is dan ook van belang.

Een impactmeting van trainingen biedt organisaties zicht op de motieven van cursisten om aan trainingen deel te nemen, en op de kwaliteit en het leereffect ervan. Cursisten kunnen de impactevaluatie gebruiken om zelf zicht te krijgen op hun individuele vooruitgang en op de resultaten van hun deelname aan een training. Daarnaast biedt een structurele impactmeting de mogelijkheid voor vormingsorganisaties om hun aanbod te optimaliseren en te verantwoorden ten aanzien van subsidiërende overheden, opdrachtgevers en werkveldorganisaties.

Daarom ontwikkelde Onlinehulp Vlaanderen een eenvoudig meetinstrument gericht op het verbeteren van het eigen leeraanbod. 

Meten is de eerste stap

Dit instrument bevat een reeks eenvoudig aanpasbare vragenlijsten om op korte en op lange termijn de impact van onze trainingen te meten. Dit gebeurt via een voormeting, een nameting en een follow-upmeting. De vragenlijsten zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en de aanpak werd uitgetest en geïmplementeerd bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving. We stellen dit instrument nu ter beschikking van het brede publiek.

Alle vragen zijn op maat aanpasbaar. De vragenlijsten kunnen op papier en digitaal worden aangeboden. Met het oog op een vlotte verwerking van de resultaten, en het uitvoeren van een follow-up meting, is een digitale bevraging aan te raden.

Dit instrument kan op twee manieren worden ingezet 

  • Het effect van een training op korte termijn meten
  • Het effect van een training op korte en op lange termijn meten.

In beide gevallen wordt een voor- en een nameting gedaan. De follow-up dient om effecten op lange termijn in kaart te brengen. De motivatie om voor de ene, dan wel de andere piste te kiezen kan variëren en is bijvoorbeeld afhankelijk van persoonlijke interesse en voorkeur, maar ook van praktische overwegingen. 

Ben je actief binnen een vormingsorganisatie dan is het mogelijk een uitdaging om een follow-up meting te voorzien. Niet alleen zijn cursisten na afloop van de training moeilijk(er) te bereiken, het is moeilijk om correct in te schatten in welke mate de training heeft bijgedragen aan veranderingen in attitude en vaardigheden op langere termijn. Hier spelen tal van factoren een rol. Organiseer je trainingen voor je eigen medewerkers? En kadert dit binnen een ruimere strategie om duurzame veranderingen in je organisatie te realiseren? Dan kan een follow-up meting een waardevolle aanvulling zijn. 

Zelf aan de slag?

Deze screencast neemt je alvast mee door het instrument impactmeting-trainingen.mp4. Wil je zelf aan de slag, dan kan je het instrument hier gratis downloaden.