Dossier - Een kompas om te starten met onlinehulp

Onlinehulp en blended hulp 

"Onlinehulp omvat elke interventie waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT met het oog op het bestendigen of verhogen van welzijn en gezondheid in de ruimste zin van het woord". (1)

"Blended hulp of zorg combineert face-to-face contacten met onlinehulp. In een enge interpretatie volgen face-to-face en online contactmomenten elkaar op. Samen vormen ze een hulp- of zorgtraject. Het online luik is daarbij plaats- en (soms) tijdsonafhankelijk. In een ruimere invulling worden onlinehulptoepassingen ingezet tijdens de face-to-face contacten." (2)

Onlinehulp gaat over mensen

Bij online- en blended hulp speelt informatie- en communicatietechnologie een centrale rol. Online- en blended hulp zijn geen doel op zich, wel een middel om mensen te verbinden.

Een online toepassing ontwikkelen die veel expertise uit je organisatie op een heldere wijze bundelt, is één zaak. Ervoor zorgen dat professionals en cliënten er samen mee aan de slag gaan, is een ander paar mouwen. 

Onlinehulp gaat over meer dan hulpverlening

Als we over online of blended "hulp" spreken dan bedoelen we daarmee ook verschillende vormen van ondersteuning, dienstverlening, begeleiding en zorg. Het gaat over het ondersteunende, helpende of zorgende contact met burgers, cliënten, patiënten of bewoners dat verloopt via of ondersteund wordt door ICT.

Nood aan een kompas?

Onlinehulp structureel een plek geven in je dienst-, hulp- of zorgverlening vergt aandacht voor vijf thema's.
Klik op de thema's hieronder of op het menu links voor meer info:

  • Starten met onlinehulp - een duidelijk stappenplan zodat je de belangrijkste dingen eerst doet en niet zomaar in het wildeweg wat tools gebruikt.
  • Vertrouwen in onlinehulp - medewerkers zijn de grootste ambassadeurs om onlinehulp en -zorg bij cliënten te introduceren. Maar ben je er er zelf klaar voor?
  • Apps en websites - je zet niet zomaar gelijk welke online tool in. Waar vind je kwaliteitsvolle apps en websites?
  • Portaalsites hulpverleners - hoe kan je je eigen blended aanbod kenbaar maken? Geen evidentie - zeker niet als je een zelfstandige hulpverlener of zorgverstrekker bent. Welke portaalsites bieden een overzicht van onlinehulpaanbieders?
  • Over OHUP - het OnlineHulpUitwisselingsPlatform waar meer dan 25 organisaties ervaringen uitwisselen over hun digitaal hulpverleningsaanbod, met focus op chathulp.

(1) Bocklandt, P. e.a. (2014) Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, p. 30

(2) Bocklandt, P. (2017) Blended hulp wordt het nieuwe normaal – Online en face-to-face doordacht combineren. In Sociaal.net – Analyse XL – te raadplegen via http://sociaal.net/analyse-xl/blended-hulp-wordt-het-nieuwe-normaal/

Meer weten?

Je kan je zoektocht verder zetten in onze mediatheek. Daar vind je meer info in de diepte. 

Wil je eerst graag wat meer inspiratie? Op onze blog vind je een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.