Vertrouwen in onlinehulp

Welzijnswerkers en zorgverstrekkers zijn de grootste ambassadeurs om online en blended werken in hun hulp- en zorgaanbod te integreren. Als zij er vertrouwen in hebben, zijn zij best van al geplaatst om hun cliënten over dit digitale aanbod te informeren en er samen mee aan de slag te gaan.

Maar heb je als professional vertrouwen in online en blended werken?

Ken je de digitale mogelijkheden en kan je die professioneel inzetten?

Met alleen een demo van een online tool heb je onvoldoende handvaten om die in je praktijk te integreren.

Medewerkersvertrouwen in onlinehulp heeft meerdere gezichten

Kennismaken met digitale tools en een technische demo krijgen van hoe zo’n aanbod werkt is slechts één aspect.

Medewerkersvertrouwen heeft te maken met:

De Witte, N. & Van Daele, T. (2017) Vlaamse UTAUT-vragenlijsten. Antwerpen: Thomas Morehogeschool                                Bocklandt, P. e.a. (2020) medewerkersvertrouwen in onlinehulp – een kader en een checklist omtrent de houding van medewerkers t.a.v. onlinehulp in zorg en welzijn. Gent: Arteveldehogeschool


Basisvorming, intervisie en supervisie

Kennismaken met onlinehulpaanbod beperkt zich nog te vaak tot een technische demo van onlinetools.

Naast een demo van degelijke online toepassingen is het ook nodig om te investeren in …

  • trainingen met oefensituaties om het werken met onlinetools en methodieken als professioneel chatten, e-mailen en beeldbellen onder de knie te krijgen.
  • Intervisiemomenten om met collega’s good practices uit te wisselen en om wat bij het inzetten van digitale tools fout of minder vlot loopt te bespreken.
  • supervisie om digitaal werken in moeilijker cliëntsituaties of eigen weerstand tegen digitaal werken uit te klaren.

Wil je een stap verder zetten?

Dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. Je kan je zoektocht zelf verder zetten in onze mediatheek. Daar vind je methodiekhandleidingen en mogelijkheden om het medewerkersvertrouwen in onlinehulp in je organisatie te peilen.
  2. Wil je zicht op het vomingsaanbod rond online en blended werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg dat in de steigers staat? Op onze agenda vind je het overzicht van wat gepland wordt.
  3. Wil je een vorming op maat van jouw organisatie, een expertise-inbreng, coaching, procesbegeleiding, ...?  Via het contactformulier kan je je vaag stellen en dan gaan we samen met jou op zoek naar een gepast aanbod.