OHUP

OHUP is het OnlineHulpUitwisselingsPlatform en werd in 2006 opgericht als platform voor uitwisseling van kennis en ervaring over onlinehulpverlening.

OHUP draagt bij tot het verbeteren van de kwaliteit van onlinehulpverlening van de ledenorganisaties door uitwisseling en samenwerking.

Waarover gaat het?

Het gaat over onlinehulpverlening via het één op één model. De nadruk ligt op chathulp maar ook andere onlinehulpvormen kunnen aan bod komen. De uitwisseling gaat over:

 • Kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn voor onlinehulpverlening
 • Opleiding en ondersteuning onlinehulpmedewerkers
 • Opstarten van onlinehulpinitiatieven
 • Omgaan met “moeilijke gesprekken”
 • Ethiek en deontologie
 • Intervisie en supervisie
 • ICT, software
 • Samenwerking

OHUP-leden

Klik je op de logo's hieronder, dan kom je bij de organisatiewebsites terecht:

Hoe werkt het?

De ledenorganisaties brengen hun knowhow in de groep en krijgen knowhow terug van de groep. De uitwisseling vertrekt vanuit de behoefte van de OHUP-leden.

Om de knowhow van de ledenorganisaties verder uit te breiden streeft OHUP ernaar om externe knowhow binnen te halen via:

 • Het stimuleren en ondersteunen van onderzoek omtrent online hulpverlening
 • Het organiseren van evenementen, sprekers, etc…

Een groot deel van de chathulplijnen die aangesloten zijn bij OHUP gebruiken dezelfde software. Dit biedt heel wat mogelijkheden tot afstemming en samenwerking.

OHUP heeft geen winst-bedoeling en wordt ondersteund door SAM, steunpunt Mens en Samenleving


Lid worden van OHUP?

De leden van OHUP zijn de organisaties, niet hun individuele vertegenwoordigers. Om de continuïteit van OHUP te garanderen, kiezen we ervoor om per organisatie te werken met een vaste vertegenwoordiger. Deze zorgt ervoor dat nuttige informatie doorstroomt naar de eigen organisatie. De vaste vertegenwoordigers kunnen in functie van het thema van de vergadering een collega meebrengen.

De leden van OHUP zijn actief in de social profit sector en streven geen winst na.

De leden ontwikkelen onlinehulpinitiatieven via het één-op-één model

 • ofwel biedt de organisatie reeds actief onlinehulp aan
 • ofwel heeft de organisatie de keuze gemaakt om binnen het jaar na aansluiting van start te gaan met onlinehulp

De leden zijn ervan overtuigd dat onlinehulp waardevol kan zijn, en zien ICT als een volwaardig medium om hulp te bieden.

De leden beschouwen onlinehulp als een belangrijke aanvulling op de reeds bestaande hulpverleningskanalen.

De leden zijn bereid om een actieve bijdrage te leveren aan OHUP. Dit gebeurt concreet door knowhow aan te leveren en door mee te werken aan OHUP-initiatieven.

De leden vertrekken van een diepgaand respect voor de eigenheid, de visie en de overtuiging van de hulpvragers. Dit wil zeggen dat men alle hulpvragers als evenwaardig beschouwt, ongeacht hun afkomst, geslacht, politieke voorkeur of levensovertuiging.

De leden onderschrijven de kwaliteitsnormen die gelden bij online hulpverlening.

De leden onderschrijven het OHUP mission statement.

Neem contact op via ons contactformulier.