28 maart 2023

Blender 2023 - een terugblik

Sandra Beelen.

Op 23 maart vond de tweede editie plaats van het jaarlijks netwerkevenement Blender, de netwerkdag voor innovatie in online en blended werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg.

Online en blended welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg zijn in volle evolutie. Dat zeggen is een understatement. En toch. We kunnen in Vlaanderen terugblikken op 20 jaar praktijkervaring met onlinehulpverlening. De tijd dat het vooral ging over het gebruik van ICT toepassingen zoals chat en e-mail in de communicatie met cliënten ligt achter ons. Vandaag experimenteert het werkveld met allerhande web- en computersoftware, mobiele technologie, XR, AI en datatoepassingen. Functies zoals communicatie, begeleidingsmodules, cliëntdossiers, facturatie, registratie… zien we steeds vaker geïntegreerd in één platform waar verschillende partijen toegang tot kunnen krijgen: de cliënt als regisseur, zijn informeel netwerk, en de betrokken sociale en/of gezondheidsprofessionals.

De ambitie bij beleid en werkveld is om digitale toepassingen steeds meer blended te gaan inzetten. Blended care in de jeugdhulp bijvoorbeeld combineert online en offline interventies. Digitale toepassingen zoals websites, apps, behandelprogramma’s en zelfhulptoepassingen worden geïntegreerd in de face-to-face hulpverlening.

In de praktijk blijkt dit “blenden” niet zo eenvoudig. Het werkveld botst op vragen die te maken hebben met toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, design-for-all, e-inclusie​, doeltreffendheid en effectiviteit​, privacy, gegevensbescherming​, ethisch gebruik van technologie, implementatievragen… . Ook de maatschappelijke impact van digitalisering op sociale problemen zoals uitsluiting en armoede vraagt aandacht. De ontwikkeling van een blended aanbod mag geen bijkomende digitale drempels tot hulp-, dienst-, en zorgverlening met zich meebrengen. Toegankelijkheid en e-inclusie zijn hier kwaliteitscriteria. 

Onderzoek en (praktijk)ontwikkeling zijn dus absoluut noodzakelijk. Vanuit Onlinehulp Vlaanderen willen we dit stimuleren. We willen onderzoeksverwachtingen en ontwikkelnoden uit het werkveld​ capteren en mee op zoek gaan naar onderzoeks- en ontwikkelprojecten en partners​. We willen praktijkgericht onderzoek en cocreatie met het werkveld stimuleren en voeding bieden aan beleidsinitiatieven. We geloven dat verbinding en samenwerking tussen werkveld, onderzoek, middenveld, beleid en ICT het meeste kans biedt op het ontwikkelen van digitale toepassingen en praktijken die echt een maatschappelijke meerwaarde hebben. Blender 2023 bracht alvast een mooi assortiment van onderzoeks- en ontwikkelprojecten bijeen die dat illustreren.

Ondersteuning bij online of blended hulpverlening

  Werk jij in de brede sociale, welzijns-, of gezondheidssector en ben je op zoek naar onderzoekers en ontwikkelaars met expertise in online en blended hulp? Heb je een vraag of een voorstel voor een onderzoeks- en/of ontwikkelingsproject? Of zoek je ondersteuning bij het

  • ontwikkelen van een nieuw digitaal aanbod?
  • uitvoeren van een effectmeting over bestaande hulp?
  • verkennen van de behoefte rond een nieuwe digitale tool?
  • zoeken naar draagvlak of een netwerk?

  Onlinehulp Vlaanderen zoekt graag met je mee. 

  Neem contact met ons op!