Welzijn

Viverra tellus in hac habitasse platea dictumst vestibulum. Amet massa vitae tortor condimentum lacinia. In iaculis nunc sed augue lacus viverra vitae. Nisl condimentum id venenatis a condimentum vitae sapien. Et malesuada fames ac turpis. Consequat semper viverra nam libero.

welzijn
Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Online opvoedingsondersteuning - heldere en inclusieve communicatie over opvoeding met alle ouders
Bergmans, A.; Bocklandt, P.; Thys, T. & Uvin, K.

Dit rapport beschrijft de aanpak en resultaten van een projectmatig wetenschappelijk onderzoek vanuit Arteveldehogeschool en EXPOO.

De auteurs gaan via literatuurstudie en interviews met ouders en opvoedingsondersteuners op zoek naar houvasten voor heldere en inclusieve online communicatie rond opvoeding.

polygon icon
HINCL - helder en inclusief online informeren over opvoeding
Bergmans, A.; Bocklandt, P.; Dewachtere, H.; Uvin, K.; Thys, T.; Travers, N. en Le Thanh, V.

In dit e-learningpakket bieden auteurs in 4 modules hands-on om kwaliteitsvol online te informeren voor zoveel mogelijk ouders:

 • vanuit een visie op online info over opvoeding;
 • weblezen en haar consequenties;
 • een balans tussen tekst beeld en audio bij online informeren;
 • online contacteren ... want informeren is geen eenrichtingsverkeer.

Hoewel de voorbeelden focussen op 'online info over opvoeding' zijn de hands-on bruikbaar voor de hele welzijns- en zorgsector.

polygon icon
Gebruiker centraal
Gebruiker Centraal

Via deze website delen professionals die werken aan online dienstverlening van de Nederlandse overheid kennis en instrumenten zodat meer burgers van digitale diensten gebruik kunnen en willen maken.

polygon icon
Toegankelijkheidsmonitor
Anysurfer - Blindenzorg Licht en Liefde

Via deze website onderzoeken hogeschoolstudenten jaarlijks hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van Belgische websites.

De meerderheid daarvan houdt nog steeds onvoldoende rekening met de criteria voor toegankelijkheid. Veel mensen (met een beperking) ondervinden moeilijkheden om deze sites te gebruiken.

Vooral de 15 screeningscriteria kunnen relevant zijn om zelf mee rekening te houden bij het (verder) uitwerken van een website.

polygon icon
Klantgericht online informeren
Bocklandt, P. & De Zitter, M.

Twee modules van de het elearningplatform ‘OCMW N@BIJ’ bieden je kaders, inspirerende voorbeelden, do’s en don’ts om zowel inhoudelijk als wat opbouw en look & feel betreft, werk te maken van klantgerichte websites in zorg en welzijn. De voorbeelden gaan in op OCMW’s maar zijn voor vele welzijns- en zorgsectoren relevant.

De eerste module maakt werk van 'een visie op online klantgericht werken'.  De tweede module zoomt in op ‘online klantgericht informeren'.

polygon icon
Kwaliteit
Limper, M.

In dit hoofdstuk van Schalkens 'handboek online hulpverlening' formuleert Myriam Limper 7 specifieke onlinehulpcompetenties van de online hulpverlener en 5 onlinehulpcompetenties voor de leidinggevenden die onlinehulp organiseren.

polygon icon
Deskundigheidsbevordering
Bocklandt, P. (red.)

In dit hoofdstuk van het rapport 'Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp' komen het versterken van mediawijsheid en het omschrijven van specifieke onlinehulpcompetenties aan bod.

polygon icon
Onlinehulp in welzijn en gezondheid - verdere groei is onafwendbaar
Bocklandt, P.

In dit artikel op Sociaal.net geeft de auteur een overzicht van het Vlaamse onlinehulpaanbod vanuit de driedeling: online informeren – online communiceren – online ondersteunen.

Tevens schetst hij de uitdagingen voor een Vlaams onlinehulpbeleid.

polygon icon
Sociaal werk in de digitale samenleving
Hartman - van der Laan, M.

In dit boek biedt de auteur inspiratie, kaders en voorbeelden van wat digitaal sociaal werk – anno 2020 kan betekenen.

De nadruk ligt vooral op het versterken van de mediawijsheid van cliënten – maar ook andere aspecten komen aan bod – ook de online uitdagingen voor organisaties en de signalieringsopdracht over ‘online communiceren’ naar de overheid.

Een duidelijk kader en een stappenplan rond Digitaal Sociaal Werk maken dit een heel bruikbaar handboek – zowel voor studenten, welzijnswerkers als leidinggevenden.

polygon icon
Digivaardig sociaal werk - handboek voor de digitale transitie
Versteegh, H.

In dit boek – met focus op sociaal werkers – gaat de auteur in op de urgentie en trends van digitalisering in de hulpverlening.

Concrete casussen en voorbeelden rond het gebruik van specifieke tools en sociale media werken inspirerend. De auteur staat ook stil bij de nodige competenties van sociaal werkers om in deze digitale wereld professioneel aan de slag te gaan.

polygon icon
OCMW N@BIJ - online betrokkenheid versterkt
Bocklandt, P.; De Zitter, M.; Opgenhaffen, T. & Pattyn, E.

In dit gratis elearningpakket worden kaders, inspirerende voorbeelden, do’s en don’ts, getuigenissen, … gebundeld i.v.m. online klantgericht werken vanuit OCMW’s. Al deze info wordt gebundeld rondt 6 thema’s:

 • een visie op (online) klantgericht werken;
 • klantgericht online informeren;
 • klantgericht online contact leggen;
 • onlinetools binnen klantgerichte trajectbegeleiding;
 • online feedback geven;
 • het implementeren van klantgerichte onlinetools.
polygon icon
Ch@tlas - een methodiek voor chathulp in eerstelijnswelzijnswerk
Declercq, S., De Coninck, S. De Zitter, M. & Bocklandt, P.

In dit gratis e-learningpakket krijg je via vier modules stapsgewijs professioneel chatten in welzijnswerk onder de knie: 

 • de eigenheid van chathulp; 
 • de stappen in een chathulpgesprek;
 • de actoren in een chathulpgesprek;
 • specificiteit van schermlezen en schermschrijven. 

Naast kaders en do’s en dont’s vind je er veel inspirerende voorbeelden en oefeningen.

polygon icon
Sterk Sociaal werk - actieplan 2020 - 2024
Vlaamse Overheid

In het actieplan Sterk Sociaal Werk wordt ‘digitalisering’ als één van de acht uitdagingen voor een sterk sociaal werk expliciet uitgewerkt.

Van pagina 27 tot 29 worden in drie concrete acties elf mogelijke initiatieven opgesomd om de aandacht voor digitalisering in het sociaal werk te versterken.