Welzijn

Viverra tellus in hac habitasse platea dictumst vestibulum. Amet massa vitae tortor condimentum lacinia. In iaculis nunc sed augue lacus viverra vitae. Nisl condimentum id venenatis a condimentum vitae sapien. Et malesuada fames ac turpis. Consequat semper viverra nam libero.

welzijn
Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Online communicatie in de jongerenhulpverlening - kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en verwachtingen van jongeren en hun sociaal netwerk
Vyncke, F. & Van den Herrewegen, E.

Dit gebruikersonderzoek van IPSOS bij jongeren en hun sociaal netwerk brengt de ervaringen en verwachtingen in verband met online communiceren in de context van hulpverlening in kaart.

Er wordt aandacht besteed aan

  • het algemeen gebruik van online communicatie;
  • online communicatie in de hulpverlening;
  • een ideale online tool voor de hulpverlening.
polygon icon
Sociale media gebruiken in de hulpverlening?
Mees, A. & Brulez,S.

Annelien Mees (Howest) en Sam Brulez (SAM) getuigen over het gebruik van sociale media in de hulpverlening én over de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

Deze presentatie werd gegeven tijdens de Inspiratiedag "Blended aan de slag als sociale professional" op 22/09/2022

polygon icon
Blended werken in het CAW en in het CGG
Nicolaï, M. & Faelens, L.

Uitwisseling en inspiratie over blended werken in het CAW (Centrum Algemeen welzijnswerk) en het CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidzorg).

Deze presentatie werd gegeven tijdens de Inspiratiedag "Blended aan de slag als sociale professional" op 22/09/2022

polygon icon
Blended aan de slag met online tools en methodieken
Verplancke, J. & Jacobs, L.

Jana Verplancke (Arteveldehogeschool) ging in gesprek met Laura Jacobs (FARA) over het implementeren van de online keuzehulp bij ongeplande zwangerschap.

Deze presentatie werd gegeven tijdens de Inspiratiedag "Blended aan de slag als sociale professional" op 22/09/2022

polygon icon
Wat heb je nodig om blended aan de slag te gaan?
Van der Cam, M., Henneau, P., Hensbergen, R. & Augustijnen, E.

Een kader uitwerken om blended aan de slag te gaan als sociale professional, je competenties te verhogen, veilige communicatiekanalen te gebruiken, hard- en software te regelen. Hoe pak je dat aan?

polygon icon
De rol van sociaal werk in de digitaliserende samenleving
Broekhuis, T. & Ketel, J.

De auteurs zoomen in dit artikel vanuit MOVISIE - Nederland in op drie uitdagingen voor sociaal werkers:

  • focussen op de gevolgen en de aanpak van de digitale kloof
  • zelf digivaardig en vakbekwaam zijn (om online issues te zien en aan te pakken)
  • het vergroten van de online weerbaarheid van cliënten.

Daarvoor zijn kennis, vaardigheden en houdingen nodig.

polygon icon
Blended werken in sociaal werk
Bocklandt, P.

In dit artikel in het tijdschrift VIEWZ wordt duidelijk hoe in de Covid-pandemie een rijke verscheidenheid aan onlinetools werd ingezet in het sociaal werk ... omdat er een sense-of-urgency was. De auteur maakt concreet hoe 'het werken aan pijnpunten in je organisatie' én 'inspirerende getuigenissen van online of blended hulp' ook in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat de mix van online en fysieke hulp duurzaam kan geïmplementeerd worden.

polygon icon
38 inspirerende digitale praktijken voor sociaal werk
Verplancke, J. & De Zitter, M.

38 sociaal werkers en cliënten getuigen in korte filmpjes over digitale welzijnswerkpraktijken en wàt hen daarin juist inspireert. Omdat enthousiasme over digitale praktijken triggert, aanwakkert en stimuleert.

Deze getuigenissen werden gebundeld rond de 5 krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk: 'nabijheid', 'politiserend werken', 'procesmatig werken', 'generalistisch werken' en 'verbindend werken'.

polygon icon
Ch@dvice Reflector – hulpmiddel bij het (verder) ontwikkelen van chathulpverlening rond seksueel misbruik.
Bocklandt, P.

Deze checklist is een hulpmiddel waarbij diverse relevante domeinen bij het implementeren van chathulp rond seksueel misbruik bevraagd worden.

polygon icon
Medewerkersvertrouwen in onlinehulp
Bocklandt, P. e.a.

In deze nota schetst de auteur een kader rond negen dimensies van medewerkersvertrouwen in onlinehulp in zorg en welzijn.

Tevens wordt er een checklist uitgewerkt die kan helpen om in kaart te brengen hoe het met het  medewerkersvertrouwen in onlinehulp in je organisatie gesteld is.

polygon icon
eHealth in de langdurige zorg – de praktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg
Timmer, S.

In dit boek geeft Saskia Timmer een overzicht van eHealthmogelijkheden en geeft ze praktijkvoorbeelden in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

Daarna focust ze op het impact van eHealth op de zorgverlener en op de eHealthcompetenties.

polygon icon
Mogelijkheden en aanbevelingen i.v.m. online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden. Op weg met of zonder Prison Cloud op elke cel
Bocklandt, P.

Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek waarbij 21 medewerkers en 88 gedetineerden prioriteiten en randvoorwaarden formuleren voor het inzetten van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden in gevangenissen waar Prison Cloud (pc op cel) beschikbaar is.

polygon icon
OCMW n@bij – online toegankelijkheid in lokale dienstverlening
Pattyn, E. & Opgenhaffen, T.

Gebaseerd op een projectmatig wetenschappelijk onderzoek van de Arteveldehogeschool brengen Elise Pattyn en Tommy Opgenhaffen in deze presentatie op het Congres Onlinehulp diverse inspirerende voorbeelden hoe online tools de toegankelijkheid van sociale dienstverlening van gemeenten en OCMW’s kunnen vergroten en hoe toegankelijk die online tools dan moeten zijn.

polygon icon
Prison cloud – onlinehulp in een gesloten instelling.
Mariën, D. & Bocklandt, P.

Dana Mariën getuigt in deze presentatie over de mogelijkheden en beperkingen van Prison Cloud – computer op cel in de gevangenis in Beveren. Ze illustreert dit alles aan de hand van drie casussen.

Philippe Bocklandt licht toe hoe het proces van het verkennen van onlinehulpmogelijkheden verlopen is.

polygon icon
Onlinehulp als vorm van ondersteuning bij personen met een verstandelijke beperking – tools voor cliënten en hulpverleners.
Drooghmans, N. e.a.

Deze brochure geeft een overzicht van 14 websites, tools en apps die gericht zijn op personen met een verstandelijke beperking.

Tools rond thema’s die door ervaringsdeskundigen als belangrijk worden ervaren.

polygon icon
Evaluatie online en telefonische hulpverlening tijdens eerste golf van de COVID-19 pandemie.
Liga Autisme Vlaanderen

Op basis van een bevraging bij cliënten en begeleiders rapporteert Liga Autisme Vlaanderen over het inzetten van telefoon en onlinetools (chat en beeldbellen) tijdens de lockdownperiode.

Zowel kinderen als (jong-)volwassenen werden bevraagd.

polygon icon
Onlinedagboeken
Bocklandt, P., De Zitter, M. & Pattyn, E.

In dit gratis e-learningpakket komen in 4 modules alle aspecten voor het professioneel werken met onlinedagboeken in welzijnswerk aan bod:

  • een diversiteit aan onlinedagboeken 
  • www.onlinedagboek.be 
  • onlinedagboeken opmaken 
  • blended werken met onlinedagboeken.
polygon icon
Tips voor Zoom-sessies met personen met een beperking
Konekt

Konekt kadert en biedt concrete do’s en don’ts voor videogesprekken in groep met personen met een beperking.

Zowel over de voorbereiding als over de sessies zelf … een eye-opener want beeldbellen kan zoveel meer zijn dan face-to-face spreken.

polygon icon
Beeldbeltools in de CLB-sector: een onderzoek naar de beste toepassing.
CLB-ch@t

Dit rapport beschrijft de resultaten van een bevraging van CLB-medewerkers welke beeldbeltools in de lockdownperiode werden ingezet.

Daarna volgt een vergelijkend overzicht van een aantal beeldbeltools op basis van objectieve criteria. Hieruit vloeit een aanbeveling voort om MS Teams of Praatbox als beeldbeltools vanuit CLB in te zetten voor privacyveilige gesprekken met cliënten.

polygon icon
Professioneel beeldbellen in welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg
Bocklandt, P.

Deze brochure bevat een geactualiseerd kader, do’s en don’ts en antwoorden op veelgestelde vragen in verband met professioneel beeldbellen in welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg.