Zorg

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
OnlinePsyHulp
Claeys, H.

Wat is OnlinePsyHulp en waarom is een wetenschappelijke onderbouwing van een digitaal begeleidingsaanbod in de geestelijke gezondheidszorg zo noodzakelijk? Een bijdrage aan Blender 2023 door Herwig Claeys, bezieler en project-verantwoordelijke.

polygon icon
Telelogopedie en teleaudiologie voor kinderen ≤ 12 jaar : Een richtlijn
Vanderauwera, J., Vanden Bempt, F. & D’haenens W.

Hoe kunnen logopedisten en audiologen telepraktijk effectief inzetten bij kinderen tot 12 jaar? Met deze vraag gingen onderzoekers van Thomas More, UC Louvain en U Liège aan de slag. De aanleiding vormde de pandemie die maakte dat telepraktijk noodgedwongen werd ingezet.  Een bijdrage aan Blender 2023 door Wendy D'haenens van Thomas Morehogeschool en professor Jolijn Vanderauwera en Femke Vanden Bempt van de UC Louvain.

polygon icon
Carewear
Thomas More - expertisecel Psychologie, technology en Samenleving & Mobilab

Carewear zet zich in om draagbare technologie concreet inzetbaar te maken in de klinische en onderzoeksmatige praktijk van welzijn en zorg. Hiervoor werden reeds verschillende tools ontwikkeld:

 • Algoritmes voor de detectie van stress, fysieke activiteit en hartritmevariabiliteit
 • Een online platform waar de GGZ-professional en cliënt kunnen interageren met de data
 • Handleidingen en expertise over evidence-based interventies ondersteund door wearable technologie
polygon icon
Steun van je smartphone
Van Daele, T., Buelens, F. & Van Assche, E.

In dit dossier gaan de auteurs op zoek naar de mogelijkheden van zelfhulp-apps voor geestelijke gezondheid. Ze focussen vooral op waar deze te vinden zijn en wat de voorwaarden zijn om deze effectief in te zetten. Het belang van begeleiding blijkt hierbij cruciaal te zijn. Een aanvullende literatuurlijst wijst je de weg naar meer info.

polygon icon
Steun van je smartphone? Tips en tools voor bipolaire stoornis
Tom Van Daele

In deze presentatie gaat Tom Van Daele (Thomas More hogeschool) in op drie centrale vragen:

 • Waarom je smartphone en apps gebruiken?
 • Hoe ga je zelf op zoek en waar moet je op letten?
 • Hoe benut je het potentieel van de app die je kiest?
polygon icon
Recommendations for policy and practice of telepsychotherapy and e-mental health in Europe and beyond.
Van Daele, T., Karekla, M., Kassianos, A. P., Compare, A., Haddouk, L., Salgado, J., Ebert, D. D., Trebbi, G., Bernaerts, S., Van Assche, E., & De Witte, N. A. J.

Naar aanleiding van de pandemie-ervaringen formuleren de auteurs aanbevelingen voor de best mogelijke context waarin e-mental health een aanvulling kan vormen voor de huidige geestelijke gezondheidszorg. De aanbevelingen zijn gegroepeerd rond 

 • (a) hoe technologie optimaal kan ingezet worden in de psychotherapeutische praktijk, 
 • (b) hoe e-mental health integreren in het zorgstelsel en 
 • (c) hoe e-mental health-toepassingen best ontwikkeld worden.
polygon icon
The influence of three modes of human support on attrition and adherence to a web-and mobile app–based mental health promotion intervention in a nonclinical cohort: randomized comparative study.
Renfrew, M. E., Morton, D. P., Morton, J. K., Hinze, J. S., Przybylko, G., & Craig, B. A.

In dit artikel rapporteren de onderzoekers over de vergelijking van 3 vormen van digitale ondersteuning bij geestelijke gezondheidszorg. Ze vergeleken het gebruik van automatische e-mails, extra persoonlijke SMS-en en extra ondersteuning via videoconferenties.

polygon icon
Internet and mobile-based psychological interventions: applications, efficacy and potential for improving mental health. A report of the EFPA e-health taskforce
Ebert, D. D., Van Daele, T., Nordgreen, T. Karekla, M., Compare, T. A., Zarbo, C. & Baumeister, H.

De auteurs rapporteren vanuit de Taskfoce E-Health van de European Federation of Psychologists'Association over het gebruik van online psychologische interventies in de geestelijke gezondheidszorg.

polygon icon
Objective user engagement with mental health apps: systematic search and panel-based usage analysis.
Baumel, A., Muench, F., Edan, S., & Kane, J. M.

In dit artikel in de 'Journal of medical internet research' presenteren de onderzoekers objectieve gegevens over gebruikersbetrokkenheid bij populaire apps voor de geestelijke gezondheidszorg.

polygon icon
Online hulpverlening bij Alcoholhulp.be blijkt effectief vanuit onderzoek.
Ans Vangrunderbeek, Ann Raveel, Catharina Matheï, Herwig Claeys, Bert Aertgeerts, Geertruida Bekkering

In een real-life onderzoek bij Alcoholhulp bleken zowel de online zelfhulp als de (chat)begeleiding effectief voor het reduceren of stoppen van alcoholgebruik. De resultaten zijn duidelijk beter indien er professionele begeleiding is. Goede voorspellers van een gunstig resultaat zijn: 

 • 1/ de intentie om te stoppen met drinken vanaf de start van de behandeling, 
 • 2/een lager alcoholgebruik bij aanvang, en 
 • 3/ meer opdrachten in het programma uitvoeren. 

De grootste verandering in het drinkpatroon vond plaats tijdens de eerste zes weken.

polygon icon
Digitale tools in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg: kansen en uitdagingen
Stinckens, N.; Missiaen, C. & Van Daele, T.

In dit artikel in het Tijdschrift Klinische Psychologie schetsen de auteurs een stand van zake van huidige 'evidentie' rond digitale tools in de ggz. Ze benoemen kansen maar wijzen vooral op de afwachtende houding van professionals en op de grote behoefte aan ondersteuning en inspiratie bij het inzetten van digitale tools. Ze staan ook stil bij de (voorwaarden voor) blended hulp.

polygon icon
Vlaamse UTAUT-vragenlijsten
De Witte, N. A. J. & Van Daele, T.

Deze vragenlijsten bieden organisaties en (geestelijke gezondheidszorg-)hulpverleners meer inzicht in hefbomen en potentiële hinderpalen bij de implementatie van technologische toepassingen, zowel bij zichzelf als bij (potentiële) cliënten. De vragenlijsten focussen vooral op het geloof, het vertrouwen en de ‘goesting’ om met online toepassingen aan de slag te gaan. De resultaten van dergelijke bevraging kunnen helpen bij het vormgeven van implementatie-processen.

polygon icon
Internet and mobile-based psychological interventions: apllications, efficacy ans potential for improving mental health. A report of the EFPA e-health taskforce.
Ebert et al.

Dit wetenschappelijk artikel in European Psychologist beschrijft

de huidige onderzoeksevidentie voor online en mobiele psychologische interventies.

polygon icon
E-mental health: visie organisaties en implementatie
Van Assche, E.

Gebaseerd op een Europees onderzoeksproject beschrijft Eva Van Assche van hogeschool Thomas More in deze presentatie op het Congres Oninehulp diverse aspecten bij het implementeren van de app Moodbuster.

polygon icon
Meer dan een kwalitatieve tool – implementeren van e-mental health
Claeys, H.

De titel zegt al veel! In deze presentatie op het Congres Onlinehulp houdt Herwig Claeys een warm pleidooi om bij het implementeren van onlinehulp meer aandacht te besteden aan tal van aspecten die niet met de ‘tool’ op zich te maken hebben.

Denk maar aan: alle belanghebbenden betrekken, visie ontwikkelen, vorming van medewerkers, … kortom 9 aspecten die samen voor succesvolle implementering kunnen zorgen.

polygon icon
Carewear: wearables voor depressie
De Witte, N.

In deze presentatie op het Congres Onlinehulp beschrijft Nele De Witte van hogeschool Thomas More, de mogelijkheden en voordelen van wearables – sensoren en apparaten die we op ons lichaam kunnen dragen en die op een betrouwbare manier data verzamelen.

The future is now.

polygon icon
Onlinetools voor depressie en suïcide – van preventie tot nazorg
Van Daele, T.

Deze presentatie op het Congres Onlinehulp schetst een kader met mogelijkheden van onlinehulp en blended hulp rond depressie en suïcide.

Tom Van Daele van hogeschool Thomas More gaat ook in op de vraag of ‘onlinehulp werkt’ en over de motieven waarom cliënten en hulpverleners onlinehulp (niet) gebruiken.

polygon icon
Blended therapie, een basis voor betere zorg?
Van Daele, T. & Van Assche, E.

In de GGZ wordt steeds sterker ingezet op online interventies, vaak als aanvulling op klassieke face to face therapie.

In dit artikel in 'GZ-psychologie' stellen de auteurs zich de vraag hoe sterk de evidentie is dat blended therapie ook echt tot een beter zorg leidt, en hoe blended therapie vorm krijgt in de praktijk.

polygon icon
Best Practices and Recommendations for Digital interventions to Improve Engagement and Adherence in Chronic Illness Sufferers
Karekla et al.

Dit wetenschappelijk artikel formuleert aanbevelingen hoe digitale interventies optimaal te benutten bij mensen die kampen met chronische ziektes en focust daarbij in het bijzonder op betrokkenheid en voortgezet gebruik.

polygon icon
Combining biofeedback with stress management interventions: a systematic review of physiological and psychological effects
De Witte, N., Buyck, I. & Van Daele, T.

Dit wetenschappelijk artikel bespreekt de huidige evidentie voor het gebruik van biofeedback bij interventies voor stressbeheersing.