Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Jaar
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
OCMW N@BIJ - online betrokkenheid versterkt
2019
Bocklandt, P.; De Zitter, M.; Opgenhaffen, T. & Pattyn, E.

In dit gratis elearningpakket worden kaders, inspirerende voorbeelden, do’s en don’ts, getuigenissen, … gebundeld i.v.m. online klantgericht werken vanuit OCMW’s. Al deze info wordt gebundeld rondt 6 thema’s:

  • een visie op (online) klantgericht werken;
  • klantgericht online informeren;
  • klantgericht online contact leggen;
  • onlinetools binnen klantgerichte trajectbegeleiding;
  • online feedback geven;
  • het implementeren van klantgerichte onlinetools.
polygon icon
Ch@tlas - een methodiek voor chathulp in eerstelijnswelzijnswerk
2019
Declercq, S., De Coninck, S. De Zitter, M. & Bocklandt, P.

In dit gratis e-learningpakket krijg je via vier modules stapsgewijs professioneel chatten in welzijnswerk onder de knie: 

  • de eigenheid van chathulp; 
  • de stappen in een chathulpgesprek;
  • de actoren in een chathulpgesprek;
  • specificiteit van schermlezen en schermschrijven. 

Naast kaders en do’s en dont’s vind je er veel inspirerende voorbeelden en oefeningen.

polygon icon
Sterk Sociaal werk - actieplan 2020 - 2024
2020
Vlaamse Overheid

In het actieplan Sterk Sociaal Werk wordt ‘digitalisering’ als één van de acht uitdagingen voor een sterk sociaal werk expliciet uitgewerkt.

Van pagina 27 tot 29 worden in drie concrete acties elf mogelijke initiatieven opgesomd om de aandacht voor digitalisering in het sociaal werk te versterken.