Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Jaar
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
HINCL - helder en inclusief online informeren over opvoeding
2021
Bergmans, A.; Bocklandt, P.; Dewachtere, H.; Uvin, K.; Thys, T.; Travers, N. en Le Thanh, V.

In dit e-learningpakket bieden auteurs in 4 modules hands-on om kwaliteitsvol online te informeren voor zoveel mogelijk ouders:

 • vanuit een visie op online info over opvoeding;
 • weblezen en haar consequenties;
 • een balans tussen tekst beeld en audio bij online informeren;
 • online contacteren ... want informeren is geen eenrichtingsverkeer.

Hoewel de voorbeelden focussen op 'online info over opvoeding' zijn de hands-on bruikbaar voor de hele welzijns- en zorgsector.

polygon icon
Heerlijk helder in de zorg - laagdrempelige inclusieve communicatie in de zorgsector
2016
Haesaert, L. e.a.

Deze 7 handige brochures bieden kader en handvatten voor toegankelijke communicatie in de zorg – ook online.

Naast een contextbrochure over dit project focussen de auteurs op …

 • … health literacy;
 • … laagdrempelige mondelinge communicatie;
 • … laagdrempelige schriftelijke communicatie;
 • … inspiratie over het gebruik van beelden;
 • … een woordenlijst met toegankelijke zorgtermen;
 • … tools om de toegankelijkheid van je communicatie te meten.
polygon icon
Gebruiker centraal
2022
Gebruiker Centraal
Via deze website delen professionals die werken aan online dienstverlening van de Nederlandse overheid kennis en instrumenten zodat meer burgers van digitale diensten gebruik kunnen en willen maken.
polygon icon
Toegankelijkheidsmonitor
2021
Anysurfer - Blindenzorg Licht en Liefde

Via deze website onderzoeken hogeschoolstudenten jaarlijks hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van Belgische websites.

De meerderheid daarvan houdt nog steeds onvoldoende rekening met de criteria voor toegankelijkheid. Veel mensen (met een beperking) ondervinden moeilijkheden om deze sites te gebruiken.

Vooral de 15 screeningscriteria kunnen relevant zijn om zelf mee rekening te houden bij het (verder) uitwerken van een website.

polygon icon
Webteksten die werken
2018
Aerts, E. & Gillis, K.

Via “121 bullshit-vrije en meteen toepasbare tips” inspireren de auteurs rond toegankelijk schrijven op het web.

Hoewel het boek zich niet expliciet richt op de welzijns- en zorgsector zijn alle do’s en don’ts heel inspirerend om snel werk te maken van meer cliëntgerichte inhoud op welzijns- en zorgwebsites.

polygon icon
Klantgericht online informeren
2019
Bocklandt, P. & De Zitter, M.

Twee modules van de het elearningplatform ‘OCMW N@BIJ’ bieden je kaders, inspirerende voorbeelden, do’s en don’ts om zowel inhoudelijk als wat opbouw en look & feel betreft, werk te maken van klantgerichte websites in zorg en welzijn. De voorbeelden gaan in op OCMW’s maar zijn voor vele welzijns- en zorgsectoren relevant.

De eerste module maakt werk van 'een visie op online klantgericht werken'.  De tweede module zoomt in op ‘online klantgericht informeren'.

polygon icon
Mediawijsheid.nl
2022
Mediawijsheid.nl

Deze Nederlandse website bevat dossiers en do's en don'ts omtrent onder andere …

 • ... beeldvorming en (nep-)nieuws;
 • … sociaal en veilig online;
 • … opvoeden met media;
 • … digitale inclusie;
 • … data en technologie.
polygon icon
Kwaliteit
2013
Limper, M.

In dit hoofdstuk van Schalkens 'handboek online hulpverlening' formuleert Myriam Limper 7 specifieke onlinehulpcompetenties van de online hulpverlener en 5 onlinehulpcompetenties voor de leidinggevenden die onlinehulp organiseren.

polygon icon
Deskundigheidsbevordering
2014
Bocklandt, P. (red.)

In dit hoofdstuk van het rapport 'Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp' komen het versterken van mediawijsheid en het omschrijven van specifieke onlinehulpcompetenties aan bod.

polygon icon
Competenties en e-Health
2015
Timmer, S.

In dit hoofdstuk van haar boek 'eHealth in de langdurige zorg' gaat Saskia Timmer in op vijf clusters van onlinehulpcompetenties:

 • communicatie en contact;
 • professioneel werken;
 • verzorgen, ondersteunen, ontwikkelingsgericht begeleiden;
 • omgaan met grenzen;
 • regie en coördinatie.
polygon icon
Mediawijs.be
2022
Mediawijs
Mediawijs stimuleert digitaal en mediawijs gedrag. Dat doen ze via dossiers, tools, vormingen, onderzoeken en publicaties.
polygon icon
Technologische en digitale toepassingen in zorg & welzijn: een richtingwijzer
2021
De Witte, N.; Joris, S.; Van Assche, E. & Van Daele, T.
In dit rapport bieden de auteurs een overzicht van onderbouwde technologieën die relevant zijn voor de Vlaamse welzijn en zorg. Daarnaast worden concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd om eHealth in vlaanderen verder te optimaliseren.
polygon icon
Online veerkracht van welzijns- en geestelijke gezondheidszorgorganisaties in de lockdownperiode
2020
Bocklandt, P.; Custers, S.; Drooghmans, N.; Hermans, K.; Nijs, D.; Van Daele, T. & Wyverkens, E.

In de lockdownperiode tijdens de coronapandemie - maart-juni 2020 - schakelden welzijns- en zorgorganisaties noodgedwongen over op online contacten.

In dit rapport brengen de auteurs verslag van hoe 270 organisaties onlinetools hebben ingezet.

polygon icon
Handboek online hulpverlening. Met internet zorg en welzijn verbeteren
2013
Schalken, F. (red.)

Dit boek beschrijft een definiëring en voordelen van onlinehulpverlening.

Een diversiteit van onlinehulpvormen wordt geïllustreerd met Nederlandse voorbeelden.

Implementeren van onlinehulp komt aan bod met aandacht voor stappenplan, techniek, veiligheid en recht.

Deze publicatie zoomt ook in op onlinehulpcompetenties, kwaliteit van onlinehulp en chatten en e-mailen in de welzijnspraktijk.

Een basiswerk !

polygon icon
Onlinehulp in welzijn en gezondheid - verdere groei is onafwendbaar
2015
Bocklandt, P.
In dit artikel op Sociaal.net geeft de auteur een overzicht van het Vlaamse onlinehulpaanbod vanuit de driedeling: online informeren – online communiceren – online ondersteunen. Tevens schetst hij de uitdagingen voor een Vlaams onlinehulpbeleid.
polygon icon
Onlinehulp in verscheidenheid. Onlinehulptoepassingen voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen anno 2015 in kaart.
2015
Bocklandt, P. & Vanhove, T.

In dit rapport brengen de auteurs het resultaat van een online bevraging bij 344 welzijns- en zorgorganisaties over hun onlinehulprealisaties en –plannen.

Naast een algemeen overzicht wordt ook per sector aangegeven welke onlinehulptoepassingen reeds worden ingezet of nog worden overwogen.

Bij dit rapport horen ook concrete kaarten met overzichten per sector.

polygon icon
Beter met eHealth in 60 minuten
2016
Meijnckens, L.

In dit boek leidt de auteur je in turbo in in de wereld van e-health.

De definities worden op scherp gezet en er komen een heel aantal good practices naar voor.

De auteur lijst voor- en nadelen op en besteedt de nodige aandacht aan implementatie.

Een ideale smaakmaker dus.

polygon icon
LinkedIngroep online hulpverlening

Deze Nederlandstalige groep heeft een ledenbestand van meer dan 4.000 Vlaamse en Nederlandse professionals die ervaringen delen rond onlinehulp voor welzijn en gezondheid.

polygon icon
Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie
2016
Delespaul, P. e.a.

In dit boek pleiten de auteurs Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink en Jim Van Os voor een grondige hervorming van de GGZ. Meer herstelgericht, minder hokjesdenken, en op menselijke maat gesneden. Ook e-health en e-mental health komen in deze zienswijze ruimschoots aan bod.

polygon icon
Sociaal werk in de digitale samenleving
2019
Hartman - van der Laan, M.

In dit boek biedt de auteur inspiratie, kaders en voorbeelden van wat digitaal sociaal werk – anno 2020 kan betekenen.

De nadruk ligt vooral op het versterken van de mediawijsheid van cliënten – maar ook andere aspecten komen aan bod – ook de online uitdagingen voor organisaties en de signalieringsopdracht over ‘online communiceren’ naar de overheid.

Een duidelijk kader en een stappenplan rond Digitaal Sociaal Werk maken dit een heel bruikbaar handboek – zowel voor studenten, welzijnswerkers als leidinggevenden.