Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Digivaardig sociaal werk - handboek voor de digitale transitie
Versteegh, H.
In dit boek – met focus op sociaal werkers – gaat de auteur in op de urgentie en trends van digitalisering in de hulpverlening. Concrete casussen en voorbeelden rond het gebruik van specifieke tools en sociale media werken inspirerend. De auteur staat ook stil bij de nodige competenties van sociaal werkers om in deze digitale wereld professioneel aan de slag te gaan.
polygon icon
Onlinehulp in Vlaanderen - anno 2019
Bocklandt, P.

In deze presentatie geeft Philippe Bocklandt als vertegenwoordiger van Netwerk Onlinehulp Vlaanderen een overzicht van de evolutie, de beleidsontwikkelingen en de uitdagingen voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen

polygon icon
OCMW N@BIJ - online betrokkenheid versterkt
Bocklandt, P.; De Zitter, M.; Opgenhaffen, T. & Pattyn, E.
In dit gratis elearningpakket worden kaders, inspirerende voorbeelden, do’s en don’ts, getuigenissen, … gebundeld i.v.m. online klantgericht werken vanuit OCMW’s. Al deze info wordt gebundeld rondt 6 thema’s: * een visie op (online) klantgericht werken; * klantgericht online informeren; * klantgericht online contact leggen; * onlinetools binnen klantgerichte trajectbegeleiding; * online feedback geven; * het implementeren van klantgerichte onlinetools.
polygon icon
Ch@tlas - een methodiek voor chathulp in eerstelijnswelzijnswerk
Declecq, S., De Coninck, S. De Zitter, M. & Bocklandt, P.
In dit gratis e-learningpakket krijg je via vier modules stapsgewijs professioneel chatten in welzijnswerk onder de knie: de eigenheid van chathulp – de stappen in een chathulpgesprek – de actoren in een chathulpgesprek – specificiteit van schermlezen en schermschrijven. Naast kaders en do’s en dont’s vind je er veel inspirerende voorbeelden en oefeningen
polygon icon
Sterk Sociaal werk - actieplan 2020 - 2024
Vlaamse Overheid

In het actieplan Sterk Sociaal Werk wordt ‘digitalisering’ als één van de acht uitdagingen voor een sterk sociaal werk expliciet uitgewerkt.

Van pagina 27 tot 29 worden in drie concrete acties elf mogelijke initiatieven opgesomd om de aandacht voor digitalisering in het sociaal werk te versterken.