Maar welke apps en websites worden nu in het welzijnswerk écht gebruikt?

Dossier - Inspirerend digitaal sociaal werk
Terug naar overzicht

Maar welke apps en websites worden nu in het welzijnswerk écht gebruikt?

Al was niet iedereen voorbereid op of gewonnen voor die digitale aanpak, er werd de afgelopen twee jaar wel veel geprobeerd en geëxperimenteerd. De digitale aanpak werkte niet altijd overal even goed maar bood wel vaak nieuwe opportuniteiten en zorgde hier en daar voor een innovatieve en duurzame aanpak.

De ontwikkeling van www.onlinehulp-apps.be is een eerste stap in de goede richting om zicht te krijgen op dit uitgebreide en diverse aanbod. Anderzijds merken we dat er nog te weinig doordrongen kennis is van digitale werkpraktijken én dat sociale professionals geen zicht hebben op de inspirerende meerwaarde van deze digitale praktijken. Wat maakt dat een tool wordt ingezet in de praktijk? Waar lopen sociale professionals warm van? Wat maakt dat ze deze tools inspirerend vinden?

‘Onderzoek naar digitale praktijken/interventies die écht werken’ is eerder zeldzaam. In een praktijkgericht onderzoek in Arteveldehogeschool - opleiding sociaal werk, mede ondersteund door SAM - steunpunt mens en samenleving, werd onderzocht wat maakt dat digitaal sociaal werk wel werkt en wat sociaal werkers en hun doelgroepen inspireert om die digitale tools duurzaam in te zetten.

En wat blijkt?

Sociale professionals blijken enthousiast over die sociaal werk praktijken waarbij volgende elementen aanwezig zijn.

Met stip op nummer één staat voor de sociaal werker het belang van de laagdrempeligheid. De laagdrempeligheid van een app, een tool is cruciaal om deze wel of niet in te zetten.

De startpositie is dat de tool vertrouwd aanvoelt, toegankelijk en gratis is voor de cliënt maar eens men er mee aan de slag gaat, komt de gebruiksvriendelijkheid als tweede cruciaal element naar voor. De tool moet eenvoudig en intuïtief in gebruik zijn. Sociaal werkers zetten die digitale tools in die ervoor zorgen dat men het traject flexibel kan personaliseren en kan aanpassen aan het specifiek begeleidingstraject. Een sociaal werker ziet vaak de meerwaarde van een tool in als hierdoor meer doelgroepgericht kan gewerkt worden vb. meertalige apps en/of ingebouwde voorleesfuncties.

Maar er is meer nodig dan een gebruiksvriendelijke tool. Cliënten en hulpverleners gaan graag blended aan de slag als die specifieke tool ook bijdraagt aan de werkdoelstellingen. Sociale professionals worden enthousiast over het inzetten van online tools als:

  • je hierdoor sneller en efficiënter aan de slag kan met de doelgroep
  • de tool bijdraagt om de doelgroep meer en diepgaander te bereiken en de verbondenheid versterkt wordt door de continue beschikbaarheid, plaatsloosheid en mogelijkheid op anoniem contact op te nemen.
  • tools die doelstellingen realiseren zoals zelfregie versterken, nabijheid creëren, zelfredzaamheid verhogen, burgers een stem geven, verdiepend werken,…

Post covid zien we bij sociaal werkers een verlangen om terug meer face tot face te werken en moeten we durven kijken naar wat overblijft van die digitaliseringsgolf. Duidelijk is dat sociale professional van vandaag en zeker die van morgen BLENDED aan de slag gaat waarbij die naast face2face contacten ook heel wat online middelen inzet om beter te begeleiden, beter hulp te bieden. De vraag stelt zich dus: Waar zitten nu zijn juist de opportuniteiten zijn die we verder willen vast houden? Voer voor verder onderzoek.

Inspirerende getuigenissen uit de praktijk

Focus bij digitaliseringstrajecten ook op ‘wat inspireert’ en ‘wat werkt’ en niet alleen op de moeilijkheden en struikelblokken. Dat was de motivatie in de Arteveldehogeschool om 38 inspirerende digitale praktijkgetuigenissen te verzamelen, omdat enthousiasme triggert, aanwakkert en stimuleert.

Heb je ook een inspirerende digitale praktijk? Breng je die ook graag mee in beeld om andere te enthousiasmeren, laat het ons weten.

Dossieroverzicht

Overzicht dossier Inspirerend digitaal sociaal werk
Wat bedoelen we met digitaal sociaal werk?
Een appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid
Maar welke apps en websites worden nu in het welzijnswerk écht gebruikt?
Het begint bij kwaliteitsvolle tools
Welke apps en tools zetten praktijkwerkers in?
Kanttekeningen / spanningsvelden bij digitalisering
Meer lezen? Achtergrondinfo en studies