Meer lezen? Achtergrondinformatie en studies

Dossier - Inspirerend digitaal sociaal werk
Terug naar overzicht

Meer lezen?

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Blended werken in sociaal werk
Bocklandt, P.

In dit artikel in het tijdschrift VIEWZ wordt duidelijk hoe in de Covid-pandemie een rijke verscheidenheid aan onlinetools werd ingezet in het sociaal werk ... omdat er een sense-of-urgency was. De auteur maakt concreet hoe 'het werken aan pijnpunten in je organisatie' én 'inspirerende getuigenissen van online of blended hulp' ook in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat de mix van online en fysieke hulp duurzaam kan geïmplementeerd worden.

polygon icon
Online veerkracht van welzijns- en geestelijke gezondheidszorgorganisaties in de lockdownperiode
Bocklandt, P.; Custers, S.; Drooghmans, N.; Hermans, K.; Nijs, D.; Van Daele, T. & Wyverkens, E.

In de lockdownperiode tijdens de coronapandemie - maart-juni 2020 - schakelden welzijns- en zorgorganisaties noodgedwongen over op online contacten.

In dit rapport brengen de auteurs verslag van hoe 270 organisaties onlinetools hebben ingezet.

polygon icon
Digitale Ondersteuning van Samenwerking in de Jeugdhulp.
Custers, S., Beelen, S., Bocklandt, P., Claeys, H., Drooghmans, N., Frederix, P., Vanbleu, C. & Verbruggen, V.

Onderzoek bij jongeren, hun netwerk en professionals naar de behoeften omtrent een digitaal samenwerkingsplatform voor de jeugdhulp. 70 digitale samenwerkingsplatformen werden verzameld. 9 kwaliteitsvolle platformen werden diepgaander gescreend en beschreven. Een opdracht van Vlaams Agentschap Opgroeien

polygon icon
Technologische en digitale toepassingen in zorg & welzijn: een richtingwijzer
De Witte, N.; Joris, S.; Van Assche, E. & Van Daele, T.

In dit rapport bieden de auteurs een overzicht van onderbouwde technologieën die relevant zijn voor de Vlaamse welzijn en zorg.

Daarnaast worden concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd om eHealth in vlaanderen verder te optimaliseren.

polygon icon
Sociaal werk in de digitale samenleving
Hartman - van der Laan, M.

In dit boek biedt de auteur inspiratie, kaders en voorbeelden van wat digitaal sociaal werk – anno 2020 kan betekenen.

De nadruk ligt vooral op het versterken van de mediawijsheid van cliënten – maar ook andere aspecten komen aan bod – ook de online uitdagingen voor organisaties en de signalieringsopdracht over ‘online communiceren’ naar de overheid.

Een duidelijk kader en een stappenplan rond Digitaal Sociaal Werk maken dit een heel bruikbaar handboek – zowel voor studenten, welzijnswerkers als leidinggevenden.

polygon icon
Digivaardig sociaal werk - handboek voor de digitale transitie
Versteegh, H.

In dit boek – met focus op sociaal werkers – gaat de auteur in op de urgentie en trends van digitalisering in de hulpverlening.

Concrete casussen en voorbeelden rond het gebruik van specifieke tools en sociale media werken inspirerend. De auteur staat ook stil bij de nodige competenties van sociaal werkers om in deze digitale wereld professioneel aan de slag te gaan.

polygon icon
Een lockdown biedt unieke kansen voor digitale inclusie.
Nijs, D., Custers, S., Dekelver, J. & Loyen, D.

Corona deed ook het welzijnswerk halsoverkop schakelen naar onlinehulp en digitaal communiceren.

In dit artikel op Sociaal.net verduidelijken de auteurs dat deze crisis een unieke kans is voor een e-inclusiebeleid zodat kwetsbare mensen niet in een digitale lockdown blijven steken. De onderzoekers capteerden een duidelijk signaal uit het werkveld.

polygon icon
Aan de slag als digihelper
Mediawijs, VVSG, Dirtrict09, CIBG

Via de inzichten en tips in deze brochure, kan je als digihelper:

  • beter begrijpen waarom iemand risico loopt op digitale uitsluiting;
  • de signalen herkennen die aangeven dat iemand niet digitaal vaardig is;
  • deze digistarters beter begeleiden, zowel in groep als 1-op-1; en
  • hen correct doorverwijzen naar professionele actoren.

Dossieroverzicht

Overzicht dossier Inspirerend digitaal sociaal werk
Wat bedoelen we met digitaal sociaal werk?
Een appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid
Maar welke apps en websites worden nu in het welzijnswerk écht gebruikt?
Het begint bij kwaliteitsvolle tools
Welke apps en tools zetten praktijkwerkers in?
Kanttekeningen / spanningsvelden bij digitalisering
Meer lezen? Achtergrondinfo en studies